| domů | |index autorů |  | index názvů |  | index témat |
 
Logo - Knihovna
 
    

Index názvů

Aktuální výzkumné směry a aktivity OCLC [Marie Svozilová]

Angličtina pro knihovníky a informační pracovníky – e-LKA (e-learningový kurz knihovnické angličtiny) [Renáta Domoráková, Pavla Lichnovská]

Archives and the digital library / William E.Landis, Robin L. Chandler, ed.  [Daniel Kindl]

Audioknihy a jejich vliv na dětské čtenářství [Alžběta Škytová]

Autorské právo a digitální knihovny : osiřelá díla [Adéla Faladová]

Baťova knihovna ve Zlíně (1. část) [Renáta Salátová]

Baťova knihovna ve Zlíně (2. část) [Renáta Salátová]

BAWDEN, David ; ROBINSON Lynn. Úvod do informační vědy [Richard Papík]

BLAKEMAN, Karen. Google Is Not Enough  [Anežka Poljaková]

BOLDAN, Kamil; URBÁNKOVÁ, Emma. Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z LobkovicBOLDAN, Kamil; URBÁNKOVÁ, Emma. Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic [Vincenc Streit]

Budování pobočky Městské knihovny v Praze v prostorách Národní technické knihovny [Alexandra Laubová]

BUCHANAN, Elizabeth A.; HENDERSON, Kathrine A. Case studies in library and information science ethics. With a foreword by Robert Hauptman [Eva Bartůňková]

BYKE, Suzanne; LOWE-WINCENTSEN, Dawn. A leadership primer for new librarians : tools for helping today's early-career librarians to become tomorrow's library leaders [Eva Bartůňková]

Co nabízí TDKIV, aneb, Jak lze pracovat s touto terminologickou databází [Jaroslava Havlová]

"Co po nás zbude" 2008  [Petra Večeřová, Anna Machová]

COOK, Douglas; SITTLER, Ryan L. Practical Pedagogy for Library Instructors : 17 Innovative Strategies to Improve Student Learning. Chicago : Association of College and Research Libraries, 2008 [Alena Kubátová]

Česká Wikipedie se stala nejobsáhlejší českou encyklopedií [Alena Kubátová]

České antikvariáty po revoluci a vliv internetu na antikvární trh [Jan Schick]

Databáze českých literárních osobností (CLO) [Dominik Budský]

Databáze historických zahrad, parků a krajiny, její vznik a parametry [Markéta Šantrůčková, Věra Vávrová]

Digitalizace jako součást procesu poskytování informačních služeb v Národním technickém muzeu [Walter Schorge]

Digitalizácia fondov a technická podpora informatizácie v oblasti ochrany prírody (Tvorba Digitálneho archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši) [Eva Greschová]

Digitalizácia informačného fondu z oblasti spracovania drevnej hmoty – praktické skúsenosti  [Alena Zuzánková]

"Digitální renesance" evropského kulturního dědictví [Alena Kubátová]

Doporučené klimatické podmínky pro dlouhodobé uložení archivních a knihovních fondů podle mezinárodního standardu  [Petra Vávrová]

Doporučení ke zvýšení kvality práce finských veřejných knihoven [Marjariitta Viiri ; Turun Täyskäännös ; Miroslav Ressler]

Duchovní cvičení pro herce [Zdeněk Hořínek]

Elektronické informační zdroje pro pedagogiku dostupné v prostředí WWW [Vladimíra Bendová]

Elektronické zdroje nepadají z nebe [Štěpánka Žižková]

Evropská certifikace: CERTIDoc v Maďarsku [Ilona Hegykozi; Alena Kubátová]

Evropská digitalizace jako dětská hra  [Adolf Knoll]

Evropská informační asociace : Elektronický průvodce informacemi z EU [Jitka Hradilová]

Evropské dotace pro rozvoj knihovnických služeb v Maďarsku 2008-2013 [Peter Dippold; Alena Kubátová]

Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie : příručka pro knihovníky a informační pracovníky. Část 1. [Patrick Overy; Jitka Hradilová]

Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie : příručka pro knihovníky a informační pracovníky. Část 2. [Patrick Overy; Jitka Hradilová]

FEATHER, John. The information society : a study of continuity and change  [Eva Bartůňková]

Finské knihovnictví v praxi – Univerzitní knihovna v Tampere [Jiří Mazal]

Geneze Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF [Jiří Kratochvíl]

HAAGER, Michael. Knihovna není prodlouženou rukou rodičů. Která média mohou knihovny půjčovat dětem a mládeži? Správné postoje při neoprávněných požadavcích kontroly   [Vincenc Streit]

Knihovna dějin knihy, knihovnictví a informační vědy [Agnes Feimer; Alena Kubátová]

Historické mapy v digitálním světě. Digitalizace mapových souborů ve Státním oblastním archivu v Třeboni  [Markéta Hrdličková]

Historie finských veřejných knihoven aneb počátky jednoho z nejrozvinutějších knihovnictví na světě [Jan Černý]

Hudební knihovnictví v České republice – Quo vadis I. [Julius Hůlek, Zuzana Petrášková]

Hudební knihovnictví v České republice - QUO VADIS II. [Julius Hůlek, Zuzana Petrášková]

i2010: Digitální knihovny

Infogram na cestě správným směrem [Ludmila Tichá, Hana Landová, Lenka Bělohoubková]

Informační chování sluchově postižených [Eva Šebestová]

Informační kompetence pro znalostní společnost  [Richard Papík]

Informační zabezpečení vědy a techniky: Informační infrastruktura [Brigita Exelová]

Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu [Eva Marvanová]

Inovace přístupu ke správě archeologického informačního bohatství s důrazem na počítačovou podporu organizačních procesů [Olga Lečbychová; Milan Jindáček]

Internetová encyklopedie dějin Brna, město na dlani [Hedvika Břínková, Olga Lečbychová]

Jak se podporuje čtení v Evropě [Zdeněk A. Tichý]

Jak se v Česku roste s knihou a co na to Hollywood [Jana Chalupová; Zdeněk A. Tichý]

JAŃDZAK, Anna. Biblioteki szwajcarskie w XXI wieku  [Vincenc Streit]

Jednotná informační brána z hlediska programového vybavení a podobné projekty ve světě [Hana Nemeškalová]

K 90. výročí prvního knihovnického zákona [Jarmila Burgetová]

K některým aspektům novely autorského zákona  [Jiří Srstka]

K některým autorskoprávním otázkám činnosti knihoven v současnosti [Zdeněk Matušík]

Ke vzniku a vývoji výročních zpráv [Ludmila Kubátová]

Kdo je Ryhor Baradulin? [Františka Sokolová]

Knihovna Evropského parlamentu: Informační služby a produkty pro europoslance [Kateřina Vávrová]

Knihovna a škola ve 21. století [Bohdana Křepinská]

Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky [Jana Vozková]

Knihovna Národního filmového archivu a její sbírky [Pavla Janásková]

Knihovna v kapradí [Daniel Přibyl]

Knihovnu slovanských a východoevropských studií najdete i v Londýně [Zuzana Pinčíková; Renata Salátová]

Knihovní celky  [Mgr. Alena Petruželková]

Knihovnická konsorcia ve světě [Hana Novotná]

Knihovnické minimum jako e-learningový kurz [Kateřina Byloková]

Knihovny a veřejný internet [Jaroslav Winter]

Knihovny a celoživotní vzdělávání v rámci iniciativ a projektů EU [Eva Marvanová]

Knižničný pas – multifunkčný nástroj v knižniciach [Mária Džavíková]

Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 (k článku Evy Svobodové a Dany Vyorálkové Vývoj, současný stav a koncepce dalšího rozvoje Souborného katalogu ČR v časopise Knihovna, č. 1 (2007), s. 55-76)

Konference evropských národních knihoven [Alena Kubátová]

Konference Inforum [Renata Salátová; Anna Machová]

Konference LILAC 2009 – místo konání Cardiff, Wales [Lenka Bělohoubková]

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat [Linda Jansová]

LEITNER, Gerald. Für eine europäische Bibliothekspolitik Bericht zur Internationalen Bibliothekskonferenz "A Library Policy for Europe", Wien Mai 2009 [Vincenc Streit]

LOW, Kathleen. Casanova was a librarian : a light-hearted look at the profession [Renáta Salátová]

Mapové pohlednice [Tomáš Grim]

Marketing of information services : 15th BOBCATSSS symposium, Prague 29-31 January 2007 : proceedings  [Linda Skolková]

Masarykův ústav v proměnách času [Josef Tomeš]

MATTHEWS, Joseph R. Customer Satisfaction : A new perspective [Miroslav Ressler]

Měření hodnoty služeb poskytovaných veřejnou knihovnou [Jan Stejskal, Simona Pichová]

Metavyhledávání a jeho typy – příspěvek k terminologické diskusi [Helena Kučerová]

Metodika jmenného zpracování výročních zpráv středních škol z 19. století [Zdenka Bosáková]

MITTROWANN, Andreas: Skandinávské knihovny očima předních knihovnických expertů z Evropy, USA, Nového Zélandu a Austrálie  [překlad M. Ressler]

Mládež, veřejné knihovny a internet  [June Abbas, Melanie Kimball, Kay Bishop, Georgie D'Elia]

Mladí surfují, blogují a chatují … jenže čtou? (Několik výsledků slovenských výzkumů) [Pavol Rankov]

Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině [Myroslava Kutsyn]

Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině II [Myroslava Kutsyn]

MOLNÁR, Zdeněk. Competitive Intelligence aneb jak získat konkurenční výhodu [Richard Papík]

Mystery shopping v knihovnách jako nástroj pro zjišťování kvality služeb [Magdalena Jirásková, Monika Machovská, Anna Mikulášková]

Naple Forum a Nejkrásnější evropské knihovny  [Eva Marvanová]

Národní knihovna Arménie [Tigran Zagranyan; Adolf Knoll]

Národní knihovna Lotyšska [Andris Vilks; Adolf Knoll]

Národní knihovna Rumunska [Elena Tîrziman; Adolf Knoll]

Národní lékařská knihovna – veřejná specializovaná knihovna [Eva Lesenková, Vladimíra Solová, Eva Valdmanová]

Nástin druhové klasifikace knihovnicko-informačních služeb [Hana Vodičková]

Nizozemské knihovny očima cizince [Renáta Salátová]

Naučme se rozumět FRBR [Barbora Drobíková]

Nové služby internetu a knihovny : jak jít mladým naproti [Miroslav Ressler]

Nové technologie můžou podlomit základy autorského práva  [Jiří Srstka; Zdeněk A. Tichý]

Nové úkoly ve výchově spojené s pronikáním člověka do infosféry a kyberprostoru – média jako součást života dětí [Jitka Jursová]

Nové verze nástrojů Jednotné informační brány [Jindřiška Pospíšilová, Hana Nemeškalová, Karolína Košťálová]

Novinky zahraniční knihovnické literatury 1 [Anna Machová]

Novinky zahraniční knihovnické literatury 2 [Anna Machová]

Novinky zahraniční knihovnické literatury 3  [Anna Machová, Linda Jansová, Renata Salátová]

Nový katalog OPAC 2.0  [Alena Kubátová]

O právu veřejného půjčování [referát IFLA]

Online výuková aplikace rychlého čtení pro čtenáře knihoven zdarma [Michal Zwinger, Michal Hudeček, Jana Krejčí]

Open Access a současné tendence v otevřeném publikování na Ukrajině [Myroslava Kutsyn]

Optimalizace programu VISK: výzkum mezi úspěšnými a neúspěšnými žadateli [Šimon Vích]

Ochrana průmyslových vzorů z pohledu Kanady a Velké Británie [Linda Skolková]

Péče o fotografický obraz v Historické fototéce města Havany [Petra Vávrová, Libor Jůn]

PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. Příručka pro nakladatele [Vincenc Streit]

Počítačová kultura knihy nelikviduje  [Richard Papík, Zdeněk A. Tichý]

Pokus o kvalitnější informovanost o české odborné slavistice [Lukáš Babka]

Poznámky ze semináře Přátelské pracoviště [Renata Salátová]

Požár knihovny – kulturní Černobyl [Anna Machová]

Právní aspekty digitálních knihoven pro zrakově postižené [Jiří Stodola]

Právní tisky barokní doby na příkladu Johanna Jakuba Weingartena [Mgr. Lubomír Novotný]

Prezentace knihovních služeb veřejnosti: marketing veřejných knihoven v Nizozemsku [Pavlína Lonská]

Projekt ATHENA [Kateřina Salonová]

Průmyslové vzory, Lokarnské třídění, databáze průmyslových vzorů [Eva Pičmanová]

Průzkum práce seniorů s počítačem a Internetem [Kateřina Kamrádková]

První zkušenosti s ISBN-13 v České republice [Antonín Jeřábek]

Příběh architektury digitálního věku  [Jan Benda]

Ptejte se knihovníka – kooperativní virtuální referenční služba korejských knihoven [Karolína Košťálová]

Řízení rozvoje odborných kompetencí pracovníků knihoven v Polsku [Maja Wojciechowska, Miroslav Ressler]

Seminář Architektura a knihovna a otevření Národní technické knihovny [Alena Kubátová]

Seminář o vzdáleném přístupu k elektronickým zdrojům  [Eva Bartůňková]

Souborné katalogy seriálů a portály seriálů : analýza a porovnání lokalizačních systémů [Linda Egemová]

Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky [Martina Orosová]

Srovnání funkcionality MetaLib/SFX v Jednotné informační bráně se zahraničními projekty [Hana Nemeškalová]

Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS): nástroj pro jejich vyhodnocování [Vladana Pillerová]

Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století [Zdenka Bosáková]

Středisko handicapovaných studentů na VŠE v Praze [Martin Ctibor]

Středisko Teiresiás - Služby Masarykovy univerzity studentům s postižením [Michaela Hanousková]

Svět knihy 2006  [Zdeněk A. Tichý]

ŠÁMAL, Petr. Soustružníci lidských duší : Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí zakázaných knih) [Eva Marvanová]

ŠIMEČEK, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati [David Mach]

Špalíček - projekt digitální knihovny kramářských tisků KNM [Iva Bydžovská]

Testování uživatelského rozhraní vybraných digitálních knihoven [Libuše Foberová]

Tezaury v maďarské praxi [Erika Tóth, Prókai Margit]

Trend ve službách: management kvality [Libuše Foberová]

Tři semináře o měření výkonu a kvality činnosti knihoven [Vít Richter]

Tzv. jedenatřicetiřádková odpustková listina Johanna Gutenberga  [Kamil Boldan]

Úvod k linked data  [Jindřich Mynarz; Jan Zemánek]

Úvod k Open Bibliographic Data aneb i knihovny mají svá skrytá místa! [Světlana Hrabinová, Jindra Planková]

Uživatelská rozhraní dialogových systémů [Klára Loukotová]

VELLA, C.; VELLA, V.; ZEFARA, L. A Mosaic of Library and Archive Practise in Malta : A Collection of Papers by MaLIA Members and Friends on Its 40th Anniversary, 1969-2009 [Vincenc Streit]

Virtuální národní fonotéka [Filip Šír, Petr Žabička]

Vliv trendů systémů organizace znalostí na vývoj Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně [Ctibor Škuta; Kristýna Kožuchová]

Vydavatelství BioMed Central a otevřený přístup k informačním zdrojům
[Iva Burešová]

Vyhledávače: současné problémy a trendy vývoje  [Petr Boldiš]

Využití nástroje WebRatio k návrhu webové aplikace [David Konopáč]

Vytvořte si zdarma online osobní virtuální knihovnu [Lenka Němečková]

Výukové centrum Rolex v Lausanne [Tereza Johanidesová]

Vývoj evropského vydavatelského práva (S přihlédnutím k vydavatelské praxi ve Francii) [Emmanuel Pierrat]

Vývoj institutu právo povinného výtisku (1) [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 2 : právo povinného výtisku v Československé republice [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 3 : právo povinného výtisku za protektorátu [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 4 : poválečná úprava práva povinného výtisku [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 5 : první samostatná právní úprava povinnosti odevzdávat povinné výtisky ve vztahu k neperiodickým publikacím – zákon ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 6: samostatná právní úprava povinnosti odevzdávat povinné výtisky ve vztahu k periodickému tisku – zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)  [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 7 : povinný výtisk elektronických online zdrojů [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 8 : právo povinného výtisku ve světle zákona č. 257/2001 Sb. [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 9 : o právu povinného výtisku na Slovensku [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 10 : právo povinného výtisku z pohledu zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  [Ladislav Michael Wallis]

Význačné osobnosti SJ v českých zemích  [Alena Richterová]

Vzdělávací cykly pro pracovníky knihoven středočeského kraje [Eva Šenfeldová]

Vznik Nadace pro globální knihovnu – frankofonní iniciativy na podporu knihoven v rozvojových zemích [Anna Machová]

Vzpomínka na PhDr. Jaroslava Vrchotku, CSc. [Helga Turková]

Web 2.0 ve skandinávských knihovnách [Miroslav Ressler]

Xerxes : Portál informačních zdrojů [Ondřej Fabián, Pavel Holík]

Zkušenosti služeb Národní knihovny s centrálními indexy a web-scale discovery systémy [Jindřiška Coufalová, Karolína Košťálová, Petra Šťastná]

Změna je život aneb Proměny ročenky o divadle v České republice [Zuzana Jindrová]

Zpráva o průběhu konference INSPO 2005 [Linda Skolková, Jindřiška Kotrlová]

 


 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 

| domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |