|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2013, číslo 2


 

BAWDEN, David ; ROBINSON Lynn. Úvod do informační vědy

 

Nic není tak praktické jako dobrá teorie.

Kurt Lewin, německo-americký psycholog

Bawden, David, Robinson, Lyn. Introduction to Information Science. London: Facet Publishing, 2012. 381 s. ISBN 978-1-85604-810-1.

 

Monografie Úvod do informační vědy autorů Davida Bawdena a Lyn Robinson (oba působí na City University London) je pravděpodobně nejnovější publikací o rozsahu a struktuře moderní informační vědy nejen v Evropě, ale s největší pravděpodobností i na světě. Bereme-li v úvahu skutečnost, že práce byla vydána na sklonku roku 2012, nic novějšího a přesvědčivějšího není na knižním trhu ve světě ani u nás. David Bawden a Lyn Robinson jsou známými osobnostmi nejen pro české knihovnictví a knihovny, ale i pro českou a slovenskou informační vědu, neboť se podíleli na celé řadě vzdělávacích aktivit v Evropě, České republice a na Slovensku. David Bawden byl několikrát pozván jako hlavní řečník oborových konferencí do České republiky nebo na Slovensku.

Hlavní témata monografie, pracující s informační vědou od jejích základů, struktur a konceptů, teorií a historických souvislostí, velkého příběhu dokumentů v historii lidstva, stejně jako v dilematech organizování a vyhledávání informací, jsou rozčleněna do 15 velkých kapitol.

Přínosem této knihy o informační vědě je i velká výprava do hraničních oborů, jako například do témat počítačové vědy, také do filozofických pohledů a interpretací. Autoři neopomíjejí kapitoly s výkladem fyzikálních, biologických a sociálních vlastností pojmu informace a umí rovněž přejít do matematických teorií informace.

V publikaci jsou obsažena témata týkající se teoretických a praktických aspektů informací, statě o digitální či mediální gramotnosti, principech informačního chování, o vývoji digitálních knihoven, správě informací a řízení znalostí. Důležitá a dnes v souvislosti s hodnocením vědy opěvovaná témata bibliometrie a informetrie mají rovněž poměrně dost základního prostoru. Významné části jsou věnovány výzkumným metodám v informatice včetně etiky informačního výzkumu. Závěrečná kapitola nastiňuje budoucí vývoj informační vědy. Je opravdu těžké předpovídat budoucnost informační vědy, která se nachází uprostřed bouřlivého světa informační exploze, počítačů a souvisejících technologií, ale také v turbulence nových sociálních a ekonomických změn.

Cenné jsou doplňky a vybavení jako tabulky, grafy, obrázky, a dokonce i fotografie. Celá monografie je velmi čtivá, čitelná, typograficky příjemná, srozumitelná a stylisticky vyrovnaná. Na konci knihy autoři uvádějí další přehledové publikace o informační vědě, stejně jako časopisy a klíčové databáze pro informační vědu a knihovnictví.

Monografie je určena zejména začínajícím i zkušeným odborníkům v oblasti informační vědy a knihovnictví. Určitě a naléhavě bude přínosná studentům oboru informačních studií a knihovnictví a také jejich učitelům, případně zájemcům z jiných oborů s tématy informační společnosti srozuměnými.

Richard Papík

 

  

CITACE:
Papík, Richard. BAWDEN, David ; ROBINSON Lynn. Úvod do informační vědy . Knihovna plus [online]. 2013, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus132/papik.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |