|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2009, číslo 1


 

Evropská informační asociace http://www.eia.org.uk/: Elektronický průvodce informacemi z EU

Jitka Hradilová

 

EIA - LogoPočátky Evropské informační asociace (EIA) spadají do doby dávno před zavedením internetu, kdy na počátku 80. let vznikla z iniciativy knihovníků Evropských dokumentačních středisek ve Spojeném království Asociace knihovníků Evropských dokumentačních středisek.

V roce 1990 byla tato Asociace otevřena všem zájemcům z řad odborníků a institucí z oblasti tzv. "evropských informací" nejen v Evropě, ale i na celém světě, a pod vedením Iana Thomsona, významného informačního specialisty působícího na Univerzitě v Cardiffu, přeměněna v Evropskou informační asociaci.

V současné době, kdy již přestala být problémem dostupnost a vyhledávání informací z oblasti evropské integrace, existuje problém jiný, a to nezájem mezi občany o informace o Evropské unii, který brání rozumné a smysluplné diskusi o problémech Evropské unie.

EIA se proto snaží nejen poskytovat objektivní informace o Evropské unii, ale také odborně posuzovat její činnost, i když si nečiní nárok na jediný správný výklad těchto otázek.

Publikační činnost

V současné době vydává EIA tři řady informačních publikací:

Řada "Starting point" je určena všem, kteří se začínají zajímat o určitou oblast politiky Evropské unie. Poskytuje základní informaci o relevantních informačních zdrojích – o legislativě a základních dokumentech ve formátu pdf s odkazy na příslušné webové stránky.

Řada "How to" je návodem, jak vyhledávat základní informační zdroje Evropské unie a jak se v nich orientovat.

Řada "Profile" je věnována institucím Evropské unie, jejich charakteristice, poslání a činnosti s odkazy na jejich prezentaci na internetu.

Do konce roku 2008 vycházel v tištěné i elektronické formě zpravodaj "Focus", který přinášel aktuální informace o dění v oblasti informační a komunikační politiky Evropské unie.

V roce 2005 vydala EIA publikaci "European information : a guide to official sources", jejímž autorem je Patrick Overy, akademický konzultant a informační specialista Univerzity v Exeteru. Aktualizovaná anglická verze publikace je v současné době připravována ke zveřejnění na webové stránce EIA pro členy Asociace. Český překlad této publikace v elektronické formě s příslušnými změnami, které přinesl od roku 2005 vývoj v Evropské unii, je nyní předkládán české odborné veřejnosti jako pomůcka pro snadnější orientaci v množství informací, které Evropská unie produkuje.

Konferenční a vzdělávací činnost

Vždy na jaře pořádá EIA výroční konferenci zaměřenou na určité aktuální téma. V roce 2004 se např. týkala výzev pro informační a komunikační politiku, které s sebou přineslo rozšíření Evropské unie o státy střední a východní Evropy. Pro rok 2009 bylo zvoleno téma "Rok změn" (volby do nového Evropského parlamentu, nová Evropská komise, osud Lisabonské smlouvy).

Vzdělávání je poskytováno formou kurzů, jak pro zkušené informační specialisty (seznámení s nejnovějším vývojem a poznatky v oblasti informačních zdrojů – především elektronických), tak i pro začínající knihovníky a informační pracovníky (např. pro knihovníky veřejných knihoven).

Na objednávku poskytuje EIA kurzy na specifická témata podle potřeb dané instituce nebo regionu přímo na místě.

Členství v EIA

Členství je otevřeno všem jednotlivcům a institucím zabývajícím se problematikou informací z oblasti evropské integrace. Členové získávají bezplatně všechny publikace v elektronické verzi a slevu na publikace tištěné. Dále je jim poskytována sleva při účasti ve vzdělávacích kurzech a na výroční konferenci. Kromě toho získávají zdarma všechny výukové materiály zpřístupňované online a týdenní zpravodaj, který je určen pouze členům.

EIA má své sídlo ve Velké Británii. Více viz na http://www.eia.org.uk/contact.php.

 

 

Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie logo PDF

 

 

 

 

  

CITACE:
Hradilová, Jitka. Evropská informační asociace. Knihovna plus [online]. 2009, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus91/hradil.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |