|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2009, číslo 2


 

ŠÁMAL, Petr. Soustružníci lidských duší : Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí zakázaných knih). 1. vyd. Praha : Academia, 2009. 613 s. Šťastné zítřky; sv. 2. ISBN 978-80-200-1709-3.

http://www.kosmas.cz/knihy/146268/soustruznici-lidskych-dusi/

 

Obálka knihy Soustružníci lidských dušíAcademia vydala knihu, která by neměla chybět ve fondech knihoven, jelikož přináší souhrnné informace o cenzuře, která bývala uplatňována v knihovnách v padesátých letech. Přílohu knihy tvoří cenné soubory pramenů, které dokumentují období padesátých let.

Na obálce knihy je foto pionýrů vycházejících z budovy MNV v Tuchlovicích, aby získali nové čtenáře v rámci hnutí za zvýšení počtu čtenářů o 100 % z roku 1950.

Kniha popisuje cenzuru lidových knihoven, zabývá se tím, jaké typy literatury byly z  knihoven vyřazovány, a hledá příčiny tohoto zákazu. Je zde uvedena analýza termínů, které figurovaly v "Seznamech nežádoucí a zakázané literatury" jako odůvodnění odstranění titulů knih: "formalismus", "naturalismus", "kosmopolitismus", "braková literatura".

Další část nazvaná Modelování českého čtenáře je věnována knihovnickým technikám, které měly modelovat nového socialistického čtenáře – jednalo se o plánování četby, čtenářské kroužky ČSM, Fučíkův odznak, soutěž Budujeme vzornou lidovou knihovnu.

Titulní parafráze Stalinova výroku o spisovatelích, inženýrech lidských duší, chce na bázi dobové metafory kulturní práce jako industriální výroby pojmenovat smysl cenzurních aktivit a celé reformy knihoven a knihovnictví. Za pomoci vybraných nástrojů – knih, které vytvořili inženýři-spisovatelé, měli knihovníci opracovat lidský materiál a vytvarovat jej do podoby socialistického člověka budoucnosti.

Ve druhé části knihy jsou otištěny cenzurní indexy, na jejichž základě probíhala v padesátých letech redukce fondů lidových knihoven. Jedná se o následující tři dokumenty.

1) Seznam nepřátelské, závadné, zastaralé a nežádoucí literatury, který byl vytvořený pro potřeby hlavní správy tiskového dohledu v roce 1954 a sloužil k očistě lidových knihoven.

Před samotným seznamem je upozornění: "Pro vyřazení jednotlivých knih z veřejných knihoven jest nejdůležitějším odůvodnění, proč knihu vyřazujeme. Proto také v seznamu uvádíme stručně a heslovitě důvody, pro které jest kniha nežádoucí…". Následuje vysvětlení pojmů: literatura dekadentní, exotismus, fašismus, formalismus, naturalismus, ruralismus, snobismus, úniková literatura, braková literatura, zastaralá literatura, pornografická literatura,

rasistická literatura, kolonialistická literatura, existencionalismus.

Pro ilustraci uvádím několik příkladů ze "Seznamu":

807 Casanova, Giacomo: Paměti mého života /Literatura pornografického obsahu, nevhodná pro lidové knihovny/

1037 Čep, Jan: Všechny spisy /Autor nepřítel republiky/

2306 Hemingway, Ernest: Komu zvoní hrana /Kosmopolitická literatura/

2612 Huxley, Aldous: Konec civilizace /Dráždivá, úpadková a bezvýchodná literatura imperialistického světa/

4014 MacDonald, Betty: Vejce a já /Brak/

 

2) Pokyny k provedení prověrky knižních sbírek v knihovnách všech druhů. Spolu s cenzurním indexem Seznam č. 1 a Seznam č. 2 byly vypracovány pracovníky Ústavu dějin KSČ v roce 1953 a reprezentují politicko-ideologickou složku poúnorové cenzury knihoven.

Knihy uvedené v Seznamu č. 1 byla tzv. trockistická, protisovětská či protibolševická literatura, spisy údajných pravicových sociálních demokratů a komunistických politiků odsouzených v politických procesech.

Větší počet beletristických titulů byl uveden v Seznamu č. 2 v rámci odstraňování tzv. legionářské literatury, kdy bylo vyřazeno např. celé dílo Rudolfa Medka, vybrané tituly Františka Langra, Františka Kupky, Josefa Kopty, Františka V. Krejčího ad.

3) Svod doplňkových seznamů závadné literatury.

Cenzurní index Svod doplňkových seznamů závadné literatury je výtahem z devíti doplňkových soupisů závadné literatury, které vznikaly v letech 1950 až 1953 v Ústřední lidové knihovně hl. města Prahy.

Eva Marvanová
eva.marvanova@nkp.cz

 

  

CITACE:
Marvanová, Eva. ŠÁMAL, Petr. Soustružníci lidských duší : Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí zakázaných knih). Knihovna plus [online]. 2009, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/marvan1.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |