|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2009, číslo 2


 

COOK, Douglas; SITTLER, Ryan L. Practical Pedagogy for Library Instructors : 17 Innovative Strategies to Improve Student Learning. Chicago : Association of College and Research Libraries, 2008. vii, 184 s. ISBN 978-0-8389-8458-1.

Kniha je praktickým průvodcem pedagogiky pro zkušené lektory i laiky, přináší nové poznatky z oboru, které byly spolehlivě vyzkoušené na studentech.

Editoři D. Cook a R. L. Sittler při sestavování průvodce vycházeli z vlastních zkušeností. Cook působil jako knihovník přes třicet let, jednotlivé kapitoly prokládá svými názory a potvrzuje dlouholetou praxí, Sittler je absolventem knihovnické školy a při studiu si názorně vyzkoušel strategie popsané v knize (potvrzuje, že knize porozumí odborná veřejnost, knihovníci, pedagogové a lektoři, i laici).

Ke každé ze sedmnácti kapitol, kde se čtenář seznámí s novými pedagogickými přístupy, je připojen autorský abstrakt, který charakterizuje zamyšlené cíle a poznámka editora s případnými vysvětlivkami, dovětky či komentáři z praxe. Samotný seznam a informace o všech přispěvatelích, tj. autorech i editorech, jsou umístěny na úplném konci knihy.

Kapitoly se věnují tématům jako např.:

 • Přístup knihovníků k pedagogice.
 • Interaktivní a vzdělávací hry.
 • Databáze, vyhledávání a poradenství.
 • Použití Webu 2.0; elektronických portfolií.
 • Vzdělávací strategie pro mezinárodní studenty a ESL studenty (English as a second language).
 • Lektorům je tato příručka velice nápomocná nejen k tematické přípravě seminářů, ale i díky vyučovacím technikám a inovativním přístupům – každý lektor by se měl, pokud chce na své studenty působit a zaujmout je látkou, držet hesla, že "kvalitní a správné vyučování zahrnuje čtvrtinu příprav a tři čtvrtiny divadla". Třetí kapitola proto přináší vyzkoušené metody oživení seminářů (pomocí triviálních otázek a malých odměn, přehrávání hudebních ukázek k názornému vyhledávání databáze dle hesla atd.).

  Autoři doporučují při lekcích užívat interaktivní prostředky k rychlejšímu pochopení probírané látky, např. prezentace v PowerPointu či tzv. "clickers" (instruktor tak sleduje reakce studentů, kteří odpovídají prostřednictvím malých ručních tlačítek na otázky zobrazené na obrazovce či plátně). Za efektivní považují i hry, např. typu Jeopardy. Populární kooperativní učební strategie metody Jigsaw, kdy student musí materiál/problém prostudovat, zpracovat a následně jej předložit ostatním studentům, se využívá zejména na vysokých školách.

  Osmnáctá kapitola, odlišně pojatá, přináší informace o výsledcích studentů, jejich finální výzkumný produkt – tzv. zin (z angl. magazine). Samotná tvorba (průzkum) požaduje různé tvůrčí metody (rozbory, výzkum knihovny a knihovnických systémů atd.), aby se sami studenti mohli utkat s konkrétní realitou. Znamenalo to nárůst zájmu o danou problematiku, zakládání různorodých klubů a společenství. Vznikající "ziny" si postupně vydobyly své místo mezi odborníky.

  Alena Kubátová
  Knihovnický institut Národní knihovny ČR
  Alena.Kubatova@nkp.cz

   

   

      

  CITACE:
  Kubátová, Alena. COOK, Douglas; SITTLER, Ryan L. Practical Pedagogy for Library Instructors : 17 Innovative Strategies to Improve Student Learning. Chicago : Association of College and Research Libraries, 2008. Knihovna plus [online]. 2009, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/jerabek.htm>. ISSN 1801-5948.

   

  Valid HTML 4.01 Transitional

   


   

  | nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

   | index autorů | | index názvů | | index témat |