|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2010, číslo 1


 

Google nestačí : měnící se oblast vyhledávání

Karen Blakeman, RBA Information Services, UK / Web: http://www.rba.co.uk/ Email: Karen.blakeman@rba.co.uk / Twitter: http://twitter.com/karenblakeman

 

 

Článek je vytvořen na základě prezentace přednesené na konferenci Online Information 2009 v Londýně (http://www.slideshare.net/KarenBlakeman/google-is-not-enough).

Randy Siegel ve své karikatuře uvádí, co vše si myslí, že bude Google v roce 2084 prohledávat (Siegel, 2005). Mezi dalšími možnostmi prohledávání jsou mozek; přátelé; bývalí přátelé; rodina; nepřátelé; manžel/manželka; konverzace ostatních lidí; fotografie lidí, kteří nás špehují; knihy; hudba; filmy; naše minulost, přítomnost a budoucnost. Siegel také do Googlu přidává extra vyhledávací tlačítko nazvané „Připadám si paranoidní" („I’m feeling paranoid"). V roce 2005 byla karikatura považována za velice zábavnou, ale většina lidí si myslela, že karikatura nadhodnotila potenciální moc vyhledávačů. Avšak o necelé čtyři roky později se již většina z uvedeného stala skutečností. Následující přehled toho, jak daleko jsme se dostali v oblasti prohledávání internetu je založen na prezentaci přednesené na konferenci Online Information 2009 na začátku prosince (Blakeman, Google is not enough, 2009) a navrhuje, že spoléhat se v době multimediálního a  sociálního webu ve vyhledávání jen na Google nestačí.

Oblast vyhledávání se stále mění a sociální média a  sociální/profesionální sítě jsou nyní nedílnou součástí mnoha vyhledávacích strategií. Pro většinu z nás je Google cílovým přístavem ve vyhledávání, ale ti, kteří vyrostli s multimediálními technologiemi a  sociálními sítěmi, se cítí stejně, nebo i dokonce pohodlněji při využívání elektronických komunit jako je Facebook či Twitter. Jako výzkumníci je ignorujeme na vlastní nebezpečí. Následující příklady jsou typickou ukázkou toho, jak sociální média a sítě jsou užívány pro výzkum:

Nejen, že my, coby informační profesionálové, máme nyní povinnost vzdělávat své uživatele, že ne všechno může být nalezeno přes Google, ale také jim musíme vysvětlit, že to, co hledají, nemusí vůbec existovat. Přesto se „tam venku" nachází ohromující množství informací a  dat, a jejich snadné a rychlé nalezení někdy vyžaduje specializované nástroje.

Alternativy Googlu

Google je stále nejoblíbenějším vyhledávačem na světě. Mezi výsledky jeho vyhledávání kromě webových stránek patří též obrázky, zprávy, knihy, finanční informace pro firmy a aktuální výsledky ze sociálních médií jako je Twitter, blogy a Facebook. Při vyhledávání je možné si zvolit adekvátní databázi podle typu vyhledávané informace a služby: pro vyhledávání blogů (http://www.google.com/blogsearch), zpráv (http://news.google.com/), knih (http://books.google.com/), obrázků (http://images.google.com/) Google Scholar (http://scholar.google.com/).

Nicméně i přes dostupnost pokročilých vyhledávacích funkcí a nové „možnosti" vlastností vyhledávání (Blakeman, Google new search and display options, 2009), nemusíte najít to, co potřebujete. Raději, než se trápit s Googlem, je lepši zkusit jinou alternativu nebo specializované vyhledávací nástroje. Nejenže využívají jiný algoritmus k  řazení výsledků, ale mají též jiné pokrytí a jedinečné vyhledávací vlastnosti.

Bing

Bing (http://www.bing.com/) je nejnovější vyhledávač od Microsoftu, který nahrazuje Live.com. Jednotlivé verze vyhledávače Bing se liší pro různé státy ve svých vyhledávacích vlastnostech, prezentaci výsledků a výše cenzury uvalené na výsledky. V možnostech pokročilého vyhledávání nedošlo od přechodu z  Live.com k žádnému vylepšení, takže pro dosažení co nejlepších výsledků je nutné užití příkazů jako „filetype:" a „site:" jako součásti vyhledávacího řetězce, např. carbon emissions trading filetype:ppt site:gov.uk.

Řazení výsledků z vyhledávače Bing je více orientováno na uživatele/spotřebitele než výzkumníky, a tento tržní přístup je odražen i ve vyhledávacích možnostech, které jsou v současné době vyvíjeny, např. vyhledávání receptů. Podívejte se na blog Phila Bradleyho pro stručné shrnutí výše zmíněného (Bradley, 2010). Další nové vlastnosti zahrnují výsledky z vyhledávače Wolfram Alpha pro některé typy vyhledávání (Parr, 2009) a finanční informace o burze cenných papírů amerických společností (Simplifying Money Matters with Bing, 2010). To posledně uvedené je snaha konkurovat Google Finance či Yahoo Finance, ale v současné době je obsah vyhledávače omezen.

Co se týče obchodníků a akademické oblasti, moje osobní zkušenost je, že Bing má nejaktuálnější databázi a leckdy najde záznamy, zejména vědecké dokumenty, které nedohledáte pomocí Google či Yahoo.

Yahoo

Yahoo (http://www.yahoo.com/ nebo http://search.yahoo.com/) byl po dlouhou dobu slušnou náhradou za Google, ale jeho dny, coby nezávislého vyhledávače, se zdají být sečteny. Yahoo a Microsoft oznámily, že dokončují detaily na jejich plánovaném internetovém vyhledávači a propagují spolupráci. Za předpokladu, že dostanou povolení od antimonopolního úřadu, mají v plánu zavést vyhledávač na začátku roku 2010. Vypadá to, že s tím přijdeme o alternativní řazení výsledků a  jedinečné příkazy, které nám Yahoo poskytuje, ale musíme si počkat a  uvidíme, jaký účinek bude mít spolupráce v praxi.

V současné době je Yahoo slušnou alternativou ke Googlu, zejména v  případě vyhledávání formátů souborů jako PDF, PowerPointových prezentací a souborů v Excelu. Google indexuje prvních 101 kB dokumentu, zatímco Yahoo pokrývá prvních 500 kB, což znamená, že si na Yahoo můžete vybrat dodatečný obsah. Yahoo má také příkaz pro odkaz "Site Explorer", který hledajícímu umožňuje prohledávat stránky a webová sídla, která vedou na známé stránky nebo individuální webové stránky – v podstatě vyhledávání pro oblast webu.

Exalead

Exalead (http://www.exalead.com/search/) pokrývá mnohem menší počet stránek než ostatní tři vyhledávače, ale má jedinečné vyhledávací vlastnosti:

Zpětná vazba od uživatelů naznačuje, že vyhledávač ve svých výsledcích tíhne spíše k evropským stránkám.

Též stojí za to podívat se na odkaz Exalead Labs (http://labs.exalead.com/), kde je možné experimentovat s různými projekty v oblasti vyhledávání: např. Chromatik (vyhledávání pomocí klíčového slova a kombinace barev) a  Voxalead News, který využívá technologie převedení řeči na text při vyhledávání termínů ve videích, namísto použití pouhého popisu.

Srovnání "velké trojky"

Pokud chcete srovnat Google, Yahoo a Bing stránku za stránku, zde jsou některé nástroje k tomuto účelu:

Blindsearch (http://blindsearch.fejus.com/)

Použijte ho ke srovnání výsledků vyhledávání webu či obrázků, a to pro všechny tři hlavní nástroje. Vložte vyhledávané termíny a v první chvíli vám budou zobrazeny tři anonymní sloupečky. Na vás je rozhodnout se, který vám poskytl nejlepší výsledky. Teprve potom vám bude sděleno, který sloupeček patří ke kterému vyhledávači. Pozice jednotlivých sloupečků je pokaždé, když vyhledáváte, na stránce změněna, takže nemůžete podvádět.

TripleMe (http://www.tripleme.com/)

Ukazuje výsledky vyhledávání třech velkých vyhledávačů stránku za stránku (ve třech sloupcích) a čtvrtým sloupcem určeným pro reklamu. Na každé stránce je umístěno šikovné tlačítko pro odstranění duplikátů (Všimněte si, že sloupec pro vyhledávač Bing je stále označen jako MSN Live).

Yabigo (http://yabigo.com/)

Tato služba je podobná službě TripleMe, ale s automatickým odstraněním duplikátů a bez reklam.

Specializované nástroje

Pro získání spolehlivé informace na kterýkoli předmět či průmysl, zejména vědecká témata, nejrychlejší a nejefektivnější cestou je vést vyhledávání ve specializovaných databázích. U mnoha z nich se jedná o  zpoplatněnou službu, jako např. Chemical Abstracts, Thomson Reuters, Dialog, Scopus, Web of Science. Ale jsou zde také k dispozici specializované vyhledávací nástroje, které jsou zdarma a nástroje, které pokrývají oblast informací, které jsou jak zdarma, tak i těch zpoplatněné. Následně uvádím malý výběr těchto nástrojů. Pokrýt veškeré předmětové oblasti by bylo monumentálním úkolem, takže se omlouvám, pokud jsem zrovna vynechala vaši oblíbenou službu.

iSeek
http://iseek.com/

 

iSEEK je relativně nový vyhledávač od společnosti Vantage Research (http://www.vantage.com/). Klastruje výsledky do tematických skupin po levé straně obrazovky. Metoda klastrování není žádnou novinkou: např. Clusty (http://www.clusty.com/) je jedním z mnoha, který už po několik let takto řadí výsledky vyhledávání. Přesto pro mé testovací vyhledávání je vhodnější iSEEK jelikož nabízí smysluplnější témata a klastry než služba Clusty, a tak mi umožňuje zaměřit efektivněji vlastní výzkum, než mi dovoluje Google. Témata zahrnují místa, lidi, organizace, data a čas. Výsledky mého testovacího vyhledávání na jména lidí napověděla, že iSEEK pro tento způsob vyhledávání upřednostňuje biografie a profily ze sociálních médií.

 

Iseek

Stejně jako je zde výchozí možností vyhledávání na webu, je zde i  možnost vyhledávání pod záložkou "Education", které se více zaměřuje na stránky orientované více na výzkum – tedy univerzity, vládu a zavedené nekomerční poskytovatele. Pro některá vyhledávání dokonce témata v levém rohu obrazovky zahrnují třídu amerického školního systému.

Jestliže chcete vyhledávat, napište dotaz/klíčová slova buď v  přirozeném jazyce, nebo užijte uvozovek okolo hledaného slova. Bohužel zde neexistují žádné pokročilé možnosti vyhledávání jako např. filetype. V praxi to neznamená tak obrovskou nevýhodu, jelikož další vlastnosti tohoto vyhledávače převáží jejich absenci.

Biznar
http://www.biznar.com/

 

Biznar od společnosti Deep Web Technologies poskytuje společné vyhledávání vybraných obchodních zdrojů, a to v reálném čase, přičemž některé z těchto zdrojů pochází z "hlubokého webu" a nejsou obvykle do  hloubky prohledávány Googlem. (Klikni na pokročilé vyhledávání a otevři "všechny zdroje/all sources", který zobrazí, co vše je vyhledávačem pokryto.) Je pomalejší než obecné vyhledávače protože, jak již bylo řečeno, vyhledávání na obchodních stránkách probíhá v reálném čase (naopak od jiných vyhledávačů, které využívají kolekce stránek uložených v cache). Po tom, co jste zahájili vyhledávání, Biznar vám zobrazí seznam s prvními vyhledanými stránkami, které již zkontroloval, a  mezitím dokončuje hledání stránek zbývajících.

Stejně tak jako u iSeek, levý panel ukazuje výsledky zorganizované do  různých kategorií jako tématické skupiny, autoři, publikace, data, organizace atd. Myslete však na to, že tyto tematické skupiny a  klastrování má v obou případech (jak u iSeek, tak u Biznar) na starosti počítač, takže někdy vygeneruje prapodivné výsledky: můj obvyklý vyhledávací test na "prodej ginu a vodky v UK" občas vedl k tomu, že vyhledávač zobrazil výsledky s "Gordon Gin", tedy osobou!

 

Biznar

Wolfram Alpha
http://www.wolframalpha.com/

Wolfram Alpha sám sebe nazývá "znalostní výpočetní vyhledávač". Mnoho lidí ji užívá pro statistiky, vědecká data, chemické vzorce a též je zřejmě výborným pomocníkem pro plnění domácích úkolů z matematiky! Nicméně data jsou někdy velmi zastaralá, někdy dokonce i špatná a služba je velmi zaměřena na oblast Spojených států. Ačkoli hlavním problémem pro vědeckého pracovníka je, že vyhledávač neuvádí zdroje, ze kterých čerpal odpovědi, ani to, jak došel k  výsledkům. Někteří jej tedy alespoň užívají jako startovací bod, protože přinejmenším poskytuje seznam zdrojů vhodných k dalšímu studiu.

Vyhledávače pro oblast vědy a vědeckého výzkumu

Pokud si nemůžete dovolit platit předplatné do zpoplatněných databází, je zde mnoho dalších nástrojů, které můžete zdarma užít k  vyhledávání vědecké a recenzované literatury, přestože vám nebude umožněno vidět veškeré články zdarma. Roddy Macleod uvedl některé z  těchto nástrojů na blogu knihovny Heriot-Watt University (Macleod, 2009):

Přestože název příspěvku odkazuje na 10 vyhledávačů, Macleod jich uvádí pouze 9 a vybízí čtenáře, aby navrhli svůj vlastní. Mí kandidáti by byly PubMed a Chemspider. PubMed (http://www.pubmed.gov/) je již dobře zavedený vyhledávač a je zejména znám pro své výborné pokrytí v oblasti přírodních věd. Chemspider (http://www.chemspider.com/) je nový vyhledávač pro oblast chemie od společnosti Royal Society of Chemistry a jeho výhodou je, že seskupuje a indexuje chemické vzorce a  informace s nimi spojené do jednoho prohledávatelného repozitáře, a to celé zdarma. Ve své prezentaci na mezinárodní konferenci ICIC 2009 Antony Williams, zástupce Chemspideru, zdůraznil, že všechny zdroje, které využívají – včetně těch recenzovaných, patentů a dokonce FDA (Food and Drug Administration) – obsahují chyby. Stejně tak, jako při organizování všech těchto chemických informací dohromady, Chemspider povzbuzuje své uživatele, aby nahlásili veškeré chyby, které najdou. Williamovy poznámky k chybám a jeho prezentace jsou dostupné na blogu Chemspider (Williams, 2009). Též upozorňuje na to, že i velmi významné a  spolehlivé zdroje mohou občas obsahovat nepřesná data a proto je potřeba informaci vždy překontrolovat. Užívat pouze jeden zdroj už často nestačí.

Jistě si povšimnete, že Macleodův seznam neobsahuje Google Scholar (GS) (http://scholar.google.com/) a stejně tak není ani zmíněný v žádných připomínkách k jeho příspěvku. V literatuře pro oblast knihovnictví a informačních věd se nachází mnoho recenzí na nedostatky Google Scholar, mezi jedním z nejznámějších kritiků je pak Peter Jasco. Každý, kdo zvažuje užívání GS, by si měl přečíst článek Petera Jasca z roku 2009 v časopise LibraryJournal.com (Jasco, 2009). Co se týká mé vlastní zkušenosti s tímto vyhledávačem, tak ta je taková, že zde, dle mého názoru, chybí klíčové časopisy z oblasti chemie a biomedicíny, autorské vyhledávání je absolutně nespolehlivé, stejně tak jako vyhledávání časové. Myslím si, že by tento vyhledávač nikdy neměl být používán jako jediný zdroj pro hledání vědeckých informací.

Vyhledávání formátů souborů

Rozšířené možnosti vyhledávání typů souborů (filetype) jsou jednou z  nejužitečnějších vlastností velkých vyhledávačů, a přesto jsou velmi málo užívané. Hledáte průmyslové či vládní reporty, výzkumné práce či příspěvky z konferencí? Pak hledejte PDF formáty. Pro vyhledávání detailních statistik či dat, omezte své hledání na formáty XLS. Pro rychlý přehled na určité téma, pro případové studie, prezentace z  konferencí, vyberte vyhledávání v PowerPointových souborech. Jak Yahoo, tak Google zahrnují v možnostech pokročilého vyhledávání hledání v  typech souborů či formátech. Pro komplexní vyhledávání bych doporučila užít obou vyhledávačů, jelikož Yahoo indexuje z dokumentů více než Google (Yahoo prvních 500 kB, kdežto Google pouze prvních 101 kB), takže se pak můžete dostat k dalšímu obsahu. Ve vyhledávači Bing pro hledání typu souboru vepište příkaz „filetype:" a za ním pak požadovaný typ (pomocí koncovky souboru).

Vyhledávač Docjax (http://www.docjax.com/) nabízí velice jednoduchým způsobem možnost zároveň prohledávat Yahoo a  Google, a to pro různé typy formátů (pdf, ppt, xls, doc). Jednoduše vepište vyhledávaný termín do pole a DocJax vám následně nabídne celkový seznam všech čtyř formátů. Následně můžete vyhledávání zúžit na jeden typ souboru tím, že kliknete na jedno ze čtyř log (jedno logo pro každý formát) navrchu seznamu.

Pro vyhledávání volně dostupných PowerPointových prezentací zkuste vyhledávač Slidefinder (http://www.slidefinder.net/). Na rozdíl od Docjax a jiných vyhledávačů pro formát ".ppt", výsledky vyhledávání u Slidefinder sestávají z jednotlivých slidů (snímků), takže je mnohem jednodušší a rychlejší najít v rámci prezentace požadovanou informaci.

Stále větší počet přednášejících a organizátorů konferencí využívá různé stránky pro sdílení prezentací raději než vlastní web – z nich mohu například uvést Slideshare (http://www.slideshare.net/), Authorstream (http://www.authorstream.net/) a Slideboom (http://www.slideboom.com/). Tyto služby umožňují autorovi kontrolovat formáty ppt, pdf, flash atd., z nichž některé by nebyly např. sebrány Googlem při vyhledávání formátu souboru .ppt. Jakmile jednou naleznete relevantní prezentaci, vyhledávače vám nabídnou prezentace s obdobným obsahem.

Obrázky

Všechny vyhledávače – Google, Yahoo, Bing a Exalead – zasvětily možnosti vyhledávání obrázků vlastnostem pokročilých funkcí, které zahrnují omezení výsledků vyhledávání na obrázky tváří, určitou barvu, tvar a typ (foto, klipart, perokresba). Pokud si přejete, abyste si mohli prohlížet výsledky vyhledávání, aniž byste museli neustále klikat na odkaz na další stránku, Bing vám nabízí možnost neustálého rolování stránky. Tak, jak se budete pohybovat po stránce dolů, tak se vám bude načítat více obrázků.

Jak Google, tak Bing nabízí podobné možnosti vyhledávání obrázků: jednoduše určete obrázek, která vás zajímá, a pak klikněte na odkaz "podobné obrázky", na jehož základě vyhledávač bude hledat obrázky podobné barvy a tvaru tomu vašemu. Google Labs navíc přišly s novým experimentem nazvaným Image Swirl (http://image-swirl.googlelabs.com/). Ten klastruje podobné obrázky do skupin, z nichž každá může být dále rozšířena či stočena do kruhu ve tvaru sítě. Jedná se o vynikající a  vzrušující způsob, jak zkoumat obrázky, zejména umělecká díla. Pro shrnutí a další detaily týkající se vyhledávače Image Swirl se podívejte na můj blog: Karen Blakeman’s Blog (Blakeman, Google experiments with Image Swirl, 2009).

 

Image swirl

Výběr barvy v tradičních nástrojích pro hledání barvy je velmi základní – na výběr je pouze červená, modrá, zelená, žlutá atd. Existují však dva experimentální nástroje, které vám umožní mnohem větší výběr barvy a též umožňují přizpůsobení proporcí. Jedná se o vyhledávač Chromatik od společnosti Exalead Labs (http://chromatik.labs.exalead.com/) a Multicolr Search Lab od společnosti Idée Inc (http://labs.ideeinc.com/multicolr/).

Chromatik využívá výběr obrázků z Flickru. Nejdříve vyberete jednu či více barev nebo odstínů z nabízené palety. Následně můžete přizpůsobit proporce barvy na fotce tím, že pohybujete oddělovači barev na liště. Jas je možný přepínat mezi světlou a tmavou, sytost barev mezi úrovněmi barevná a šedá. Volitelná je možnost hledání pomocí klíčového slova. Jakmile se zobrazí náhledy obrázků, můžete si vybrat ty nejlepší a pak zadat „show images with same colors", tedy zobrazit obrázky se stejnou barvou. Kliknutím na obrázek se vám zobrazí v plné velikosti, ale pokud byste chtěli vidět další informace k obrázku, pak musíte kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit vlastnosti. Tím zjistíte URL původního obrázku na Flickru, ale pouze pro samotný obrázek. Nezavede vás to na celou stránku Flickru dané fotografie, takže stejně nemůžete zjistit vlastníka fotografie a copyright.

 

Multicolr

Multicolr (http://labs.ideeinc.com/multicolr/) používá "10 milionů nejzajímavějších obrázků z Flickru dostupných skrze licenci Creative Commons". Stejně jako u Chromaticu, vybíráte barvu z  palety. Můžete takto vybrat až deset barev a kliknout na tu samou barvu i několikrát, pokud si přejete zvýšit její význam pro danou fotografii. Bohužel, zde není možnost vyhledávání pomocí klíčového slova. Na druhou stranu však, což je výhodou oproti Chromatic, pokud naleznete obrázek, který se vám líbí, pouze na něj klikněte a budete přesměrování přímo na Flickr, kde si můžete zjistit stav copyrightu.

 

Multicolr 1 

Obrázky a copyright

Stejně tak jako u jiných dat a informací, jakmile si přejete užít obrázek, musíte nejprve zkontrolovat copyright daného obrázku a zjistit, co vám je dovoleno při nakládání s ním. Příspěvek s názvem "Free-to-use images might not be" (Blakeman, Free-to-use images might not be, 2009) probírá některá témata a vyhledávací techniky, které mohou být uplatněny při vyhledávání na Google s cílem ujištění se, že vybíráme pouze obrázky z veřejné domény či ty, opatřeny licencí Creative Commons. Avšak i u licencí Creative Commons jsou různé typy licencí a je potřeba, abyste znali, co která povoluje či naopak zakazuje. Filckr obsahuje sekci, která popisuje jednotlivé licence a dovoluje vám vyhledávat fotky právě v rámci té určité licence (http://www.flickr.com/creativecommons/).

Mezi další vyhledávací nástroje a stránky v oblasti veřejné domény a  licencí Creative Commons patří:

Video a audio

Zmiňte vyhledávání videa a audia a většina lidí pravděpodobně pomyslí na hudbu, filmy, programy televizí a rádií. Ale obě media jsou v  současné době užívána i pro další účely:

Nejznámější stránkou pro hledání videí je služba YouTube od firmy Google (http://www.youtube.com/). Služba YouTube EDU (http://www.youtube.com/edu/), jak název napovídá, se soustředí na vzdělávací obsah a přednášky, avšak se zaměřením zejména na oblast Spojených států. Již velký počet evropských univerzit začal používat iTunes k propagaci svých kurzů a k vystavení přednášek, jako např. Warwick University (http://www2.warwick.ac.uk/itunesu/). Abyste mohli iTunes používat, je potřeba abyste si na svůj počítač stáhli iTunes přehrávač (http://www.apple.com/itunes/download/).

 

Warwick University na youtube 

Mezi další služby, které můžete využít při vyhledávání, patří:

 

Sociální sítě a vyhledávání v reálném čase

Je pochopitelné, že se lidé diví, proč by měli do své vyhledávací strategie zahrnout i sociální a profesní sítě, a z nich zejména Twitter, který podle jedné nedávné studie je ze 40 % nesmyslné blábolení (Kelly, 2009). Nicméně sociální sítě – např. blogy, Twitter, Facebook, LinkedIn – a stránky sdílející obsah jako např. Slideshare či Flickr jsou zejména o tom, kolik lidí spolu komunikuje a jak šíří své informace. Samozřejmě informace může být pomluva či drby. Ale může to také být PowerPointová prezentace, video nebo fotky. Také to mohou být osobní či profesní informace. Může to být názor či produkt či služba. Může to být rčení, graf či adresa URL z prezentace z konference. A vše z toho se děje teď v "reálném čase"!

Mnoho organizací, ať už v soukromém či ve veřejném sektoru, nyní do  své tržní strategie zahrnuje služby Webu 2.0 a sociálních a profesních sítí pracujících v reálném čase. Ty jsou užívány zejména ke sledování reputace dané organizace, k získávání nejnovějších informací a pro účely competitive intelligence.

Již výše zmíněná "Velká trojka" – Google, Yahoo a Bing – již po mnoho měsíců zahrnují do svých výsledků vyhledávání i sociální média a  profesní sítě, a to zejména pokud vyhledáváte osoby či organizace. Hledejte určitou osobu a mezi výsledky naleznete profily z Facebooku, Twitteru, blogů a LinkedIn. Tyto vyhledávače jdou v současné době ještě dál a nabízí možnost "tweetování" a jiných výsledků vyhledávání v  reálném čase pro určité typy hledání.

Bing byl první vyhledávač, který oznámil prohledávání Twitteru, ale spíše než o prolínání výsledků z Twitteru s výsledky vyhledávání na webu Bing nabízí oddělenou vyhledávací stránku (http://www.bing.com/Twitter/). Bing sbírá maximálně den staré odkazy, takže pokud chcete zaznamenat zprávy z Twitteru za poslední týden týkající se určité konference, raději běžte na: http://search.twitter.com/ nebo http://www.twazzup.com/. Na druhou stranu, je zde velmi význačné časové prodlení v oznamování nejnovějších „tweetů". Někteří uživatelé uvádí dvouminutové zpoždění, ale já jsem zažila dokonce až dvouhodinové zpoždění u některých mých testovacích hledání, což z něj pak dělá značně nepotřebný nástroj k  řešení problémů a boji proti negativním „tweetům" a zpětné vazbě.

Již po několik měsíců Yahoo nabízí možnost omezit vyhledávání na specifické stránky jako je Twitter, Slideshare, LinkedIn, Blogger, Flickr, Wikipedia a zpravodajské služby (tato služba se nachází v levém sloupci stránky). Nevyskytují se zde sice všechny po celou dobu a mění se podle vašeho vyhledávání a lokální verze Yahoo, kterou užíváte. Pro Twitter Yahoo poskytuje pouze výběr "tweetů". Není úplně jasné, jak jsou vlastně vybírány, nejsou vždy bezpodmínečně nejnovější a nejsou ani řazeny podle data a času.

Yahoo navíc zahrnuje Twitter do svých výsledků tzv. Yahoo "hot topics". Tweety se objevují v boxu s nejnovějšími zprávami, který má oddělené karty pro Zprávy, Fotky, Video a Twitter. Stáří jednotlivých tweetu se liší od minuty až k hodině v závislosti na tom, co algoritmus Yahoo považuje za relevantní, a je zde více odkazů, které vás zavedou přímou přímo na stránku search.twitter.com. Tato vlastnost je v současné době dostupná pouze na Yahoo.com. Bohužel, nejsou zde podány další informace, kdy a zda vůbec toto bude zahrnuto i do jiných lokálních verzí Yahoo.

 

Yahoo  

Vzhledem k některým mediálním zprávám, Yahoo někdy obsahuje zprávy z  Twitteru dole na stránce s výsledky. Mně se nepodařilo žádné najít ani přes "hot topics", hlavní události ve zprávách, změny lokální verze Yahoo a dokonce i přepnutí prohlížeče. Může se jednat o dočasnou závadu, možná zde taky nebyly žádní tweety, které by odpovídaly mému vyhledávání, nebo byla tato vlastnost akorát odstraněna?

A co nabízí Google? Google se rozhodl pro zobrazení dat streamovaných v reálném čase na své stránce s výsledky. Do streamu jsou již zařazeny tweety, obsah z Google News, nově vytvořené webové stránky, čerstvě aktualizované stránky, FriendFeed, Jaiku, Identi.ca a TwitArmy. Brzy taky přibude Facebook a Myspace. Latest News box na Googlu by měl zobrazit 4 či 5 položek dole na seznamu s výsledky a mělo by být možné rolovat v boxu se zprávami. Na rozdíl od Yahoo a Bing, jsou zde tweety opravdu zobrazovány v reálném čase.

Nová možnost vyhledávání v reálném času nabízená Google, Yahoo a Bing je velmi užitečná, jelikož poskytuje představu, co se říká o vás a vašem výzkumném tématu. Dávají vám však pouze povrchní přehled a pokročilé funkce vyhledávání neexistují. Pokud provádíte seriózní výzkum, je stejně potřeba, abyste provedli vyhledávání v každé síti a službě zvlášť, abyste se ujistili, že vyhledáváte nejrelevantnější, nejúplnější a nejaktuálnější informace.

Blogy

Blogy jsou vynikajícím způsobem k získání nejaktuálnějších zpráv, názorů expertů, sledování reputace, vedení competitive a competitor intelligence. Nové příspěvky jsou vybrány vyhledávacím nástrojem blogu do několika málo minut – někdy i sekund – od publikování. Nejjednodušším způsobem jak sledovat příspěvky vystavené na blogu je doručování alerts skrze automatické generování RSS feeds na blogu, ale můžete také chtít provést jednorázové vyhledávání. Pokud si přejete znovu zahájit vyhledávání, všechny vyhledávače na blozích nabízejí RSS alerts.

Google Blogsearch (http://blogsearch.google.com/) je výborný pro vyhledávání jednotlivých příspěvků na určité téma a pro identifikování celých blogů, které tuto určitou tematiku pokrývají. Obrazovka s pokročilým vyhledáváním nabízí možnosti pro autorské vyhledávání, hledání pomocí klíčového slova v rámci jediného blogu a  vyhledávání podle data.

Blogpulse (http://www.blogpulse.com/) nabízí možnost "trend this", která graficky zobrazuje, jak často se váš hledaný termín v průběhu času v blogu vyskytuje. Malá ikona grafu s  názvem "Trend this" se objevuje nahoře na stránce s výsledky vyhledávání:

 

Blogpulse - možnost "trend this" 

Klikněte na ikonu s "trend this", abyste se podívali na graf:

 

graf Trend search 

Pro shlédnutí příspěvků zobrazených na vrcholu jednoduše najeďte kurzorem na vrchol a pak klikněte.

Twitter

Twitter (http://www.twitter.com/) je okamžitý. Naštvala vás společnost? Zpozdil se vám let? Našli jste na konferenci zajímavou stránku? Veškeré tyto informace můžete hned předat dál kamarádům a dalším ihned pomocí 140 znaků napsaných do příspěvku známého jako tweet, a to vše můžete udělat z vašeho počítače, notebooku či skoro každého kapesního zařízení. Špatné zprávy se na Twitteru šíří rychlostí blesku, což je důvod, proč tolik firem monitoruje tweety jakmile je zmíněno jejich jméno či produkt. Firmy potřebují vědět, co se o nich říká – ať už dobrého či špatného – a na to zareagovat odpovídajícím způsobem (King, 2008). Pro výzkumného pracovníka pak Twitter poskytuje rychlý způsob sdílení informací a zpětné vazby na jakékoli téma.

Pokud máte účet na Twitteru, můžete vést vyhledávání z domovské stránky Twitteru nebo skrze Twitter klienta jako např. Tweetdeck (http://www.tweetdeck.com/), Seesmic (http://www.seesmic.com/). Pokud nemáte účet na Twitteru, stále zde můžete hledat, např. na http://search.twitter.com/ či pomocí Twazzup (http://www.twazzup.com/). Stejně tak pro hledání pomocí klíčových slov užijte Backtweets (http://backtweets.com/) a vložte URL adresu webové stránky či blogu, abyste viděli, kdo se na ně pomocí tweetu odkazoval. Pokud se jedná o vaši vlastní URL adresu, doufejte, že to nebudou špatné zprávy!

Facebook

Původně založený za tím účelem, aby umožnil absolventům Harvardovy univerzity zůstat v kontaktu s ostatními. V současné době je Facebook dostupný pro každého. Jednotlivci, vládní organizace, vzdělávací instituce a komerční subjekty si mohou založit stránky. V rámci skupiny je možné zůstat ve spojení s ostatními ze skupiny, vést kampaně či propagovat své služby a produkty. Pokud užíváte Facebook coby součást vašeho výzkumu, jediný způsob, kterým můžete zaručit, že si vyberete významné informace, je vyhledávat na Facebooku samotném a k tomu je potřeba, abyste na něm měli účet.

Mezi příklady, jaké typy vyhledávání můžete vést na Facebooku, patří:

Nejvíce ve známost vešel příklad týkající se australského páru, který nebyl schopen splácet hypotéku a byly jim doručeny právní dokumenty skrze Facebook. Právníci se rozhodli pro tento způsob doručení, jelikož se pár nedařilo jiným způsobem zastihnout. Obžalovaný pár ve svých profilech na Facebooku uvedl datum narození, e-mailové adresy, seznam přátel. Oba se také navzájem označili za "přátele". "Tato informace byla dostačující, aby uspokojila soud, že je Facebook dostatečnou metodou pro "komunikaci s obžalovanými" a soud rozhodl, že Facebook byl právně schůdnou cestou komunikace (Malkin, 2008). Takže buďte opatrní, co o  sobě prozradíte na Facebooku!

LinkedIn

LinkedIn (http://www.linkedin.com/) je někdy popisován jako Facebook pro profesionály. Poskytuje informace o  jednotlivcích, jejich schopnostech a odborných znalostech, umožňuje nahrát jejich životopis, vytvořit skupiny a připojit se k nim. Stejně jako Facebooku, pokud chcete vést detailní výzkum na LinkedIn, musíte mít svůj vlastní účet a být přihlášeni. LinkedIn může být užit jak pro vyhledávání informací o známých či k určení expertů pro danou oblast, stejně tak může být užit k výzkumu jednotlivých firem a k určení klíčových osobností firmy. Pro vyhledávání informací o firmách, využije LinkedIn veřejné a oficiální informace o firmě ze zdrojů jako Capital IQ, BusinessWeek a informací poskytnutých zaměstnanci dané firmy. Při vyhledávání též bude zahrnut seznam všech těch, kteří ve svém profilu uvedli firmu jako bývalého či současného zaměstnavatele a uvedena bude jejich pozice ve firmě. Jelikož jsou tyto profily firem či organizací vytvářeny pomocí počítače, může se stát, že mohou být chybné. V příkladu níže si můžete prohlédnout profil knihovnického sdružení CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) s uvedením seznamu jeho současných a bývalých členů coby seznamu současných a bývalých zaměstnanců. A to oni nejsou: jedná se o dobrovolníky zvolené členy CILIP, ale počítač právě není schopen poznat tento rozdíl. Proto LinkedIn užívejte s rozvahou a pokud pro vás má požadovaná informace kritický význam, raději ji překontrolujte pomocí jiného zdroje či tím, že kontaktujete někoho z uvedeného seznamu.

 

LinkedIn 

Vyhledávací nástroje pro hledání dalších lidí

Google, Bing a Yahoo prohledávají životopisy, osobní blogy, webové stránky a profily na některých sociálních sítích, ale pokud chcete více, zkuste některý z dalších vyhledávacích nástrojů jako: 123People (http://www.123people.com/), Whoozy (http://www.whoozy.com/), Pipl (http://pipl.com) nebo Spokeo (http://spokeo.com/). V jejich rámci prohledávají tucty sociálních a kolaborativních sítí. Vyzkoušejte je sami a možná vám připomenou profily webových stránek a  List přání (wish lists) na Amazonu, na které byste raději zapomněli!

Spojení sil dohromady

Pokud jste přečetli celý článek až sem, pak zřejmě začínáte panikařit kvůli různorodosti a velkému množství vyhledávacích nástrojů, které byste si měli pamatovat. Pomoc je však na dosah ruky s takovými nástroji jako je Zuula (http://www.zuula.com/) nebo Browsys Finder (http://www.browsys.com/finder/). Oba vás upozorní na různé typy informací, které jsou k dispozici, uvedou mnoho dostupných vyhledávacích nástrojů a umožní vám rychle vyhledávat v  jednom po druhém. Nejprve vyberte typ vyhledávacího nástroje, např. video, zadejte vyhledávaný termín a klikněte na každý uvedený nástroj v  pořadí, nebo si přepněte na jiný druh informace tím, že kliknete na odpovídající tabulku. Nemůžete využít rozšířených vyhledávacích vlastností u jednotlivých vyhledávačů, ale jedná se o jednoduchý způsob, jak rychle a jednoduše vést vyhledávání pomocí několika nástrojů najednou.

 

Zuula 

Udržení kroku s novinkami

Od této chvíle můžete pro svou vyhledávací strategii zvažovat i jiné vyhledávače než jen Google, trik je udržet krok s novým vývojem ve světě vyhledávačů. Následně uvádím některé užitečné zdroje, které vám pomohou zůstat stále informovanými ohledně nejaktuálnějších informací v této krajině:

 

Bibliografie

Blakeman, K. Free-to-use images might not be [online]. July 16, 2009 [cit. 2010‑02‑01]. Dostupné z WWW: <http://www.rba.co.uk/wordpress/2009/07/16/free-to-use-images-might-not-be/>.

Blakeman, K. Google experiments with Image Swirl [online]. November 19, 2009 [cit. 2010‑02‑01]. Dostupné z WWW: <http://www.rba.co.uk/wordpress/2009/11/19/google-experiments-with-image-swirl/>.

Blakeman, K. Google is not enough [online]. December 1, 2009 [cit. 2010‑01‑20]. Dostupné z WWW: <http://www.slideshare.net/KarenBlakeman/google-is-not-enough>.

Blakeman, K. Google new search and display options [online]. October 5, 2009 [cit. 2010‑01‑30]. Dostupné z WWW: <http://www.rba.co.uk/wordpress/2009/10/05/google-new-search-and-display-options/>.

Bradley, P. Phil Bradley's weblog : Bing adds recipe option [online]. January 22, 2009 [cit. 2010‑01‑30]. Dostupné z WWW: <http://philbradley.typepad.com/phil_bradleys_weblog/2010/01/bing-adds-recipe-option.html>.

comScore Reports Global Search Market Growth of 46 Percent in 2009 [online]. January 22, 2010 [cit. 2010‑01‑30]. Dostupné z WWW: <http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/1/Global_Search_Market_Grows_46_Percent_in_2009>.

Jasco, P. Newswire Analysis: Google Scholar’s Ghost Authors, Lost Authors, and Other Problems [online]. September 24, 2009 [cit. 2010‑01‑30]. Dostupné z WWW: <http://www.libraryjournal.com/article/CA6698580.html?&rid=1105906703&source=title>.

Kelly, R. Twitter Study Reveals Interesting Results - 40% is "Pointless Babble", Pear Analytics [online]. August 12, 2009 [cit. 2010‑01‑20]. Dostupné z WWW: <http://www.pearanalytics.com/blog/2009/twitter-study-reveals-interesting-results-40-percent-pointless-babble/>.

King, R. How Companies Use Twitter to Bolster Their Brands [online]. September 6, 2008 [cit. 2010‑01‑30]. Dostupné z WWW: <http://www.businessweek.com/technology/content/sep2008/tc2008095_320491.htm>.

Macleod, R. Ten science search engines – update [online]. September 17, 2009 [cit. 2010‑01‑20]. Dostupné z WWW: <http://hwlibrary.wordpress.com/2009/09/17/ten-science-search-engines-update/#comment-7943>.

Malkin, B. Australian couple served with legal documents via Facebook [online]. December 16, 2008 [cit. 2010‑01‑30]. Dostupné z WWW: <http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/3793491/Australian-couple-served-with-legal-documents-via-Facebook.html>.

Parr, B. Bing Adds Wolfram Alpha to Search Results [online]. [cit. 2010‑01‑30]. November 11, 2009. Dostupné z WWW: <http://mashable.com/2009/11/11/bing-alpha/>.

Siegel, R. The New York Times > Opinion > Image > Op-Art [online]. October 10, 2005 [cit. 2010‑01‑30]. Dostupné z WWW: <http://www.nytimes.com/imagepages/2005/10/10/opinion/1010opart.html>.

Simplifying Money Matters with Bing [online]. January 28, 2010 [cit. 2010‑01‑30]. Dostupné z WWW: <http://www.bing.com/community/blogs/search/archive/2010/01/28/simplifying-money-matters-with-bing.aspx>.

Williams, A. Does Chemspider Have Millions of Errors? [online]. October 19, 2009 [cit. 2010‑01‑30]. Dostupné z WWW: <http://www.chemspider.com/blog/does-chemspider-have-millions-of-errors.html>.

 

  

CITACE:
Poljaková, Anežka. BLAKEMAN, Karen. Google Is Not Enough. Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/poljak.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |