|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2014, číslo 2


 

Virtuální národní fonotéka

Filip Šír, DiS., Ing. Petr Žabička / Moravská zemská knihovna v Brně(Moravian Library in Brno)

 

Resumé:

Představení projektu Virtuální národní fonotéka Moravské zemské knihovny v Brně. O co se jedná, na čem stavíme, co se snažíme na portálové stránce budovat.

Klíčová slova: Virtuální národní fonotéka, zvukové dokumenty, databáze, gramofonové desky

Summary:

The article presents the Virtual National Sound Recording Library project of the Moravian Library – it describes activities of the project, its basic principles and the process of creating new portal.

Keywords: Virtual National Sound Recording Library, audio documents, database, gramophone records

 

Virtuální národní fonotéka (www.narodnifonoteka.cz) neboli souborný katalog zvukových dokumentů nejen v paměťových institucích v České republice – tak by se dal stručně uvést projekt Moravské zemské knihovny v Brně (MZK). Co vše mu předcházelo a co se kolem tohoto projektu děje nyní, přiblíží následující příspěvek.

Moravská zemská knihovna je již řadu let jedním z příjemců povinného výtisku zvukových dokumentů a je také jednou z prvních knihoven v ČR, která svůj zvukový fond (s výjimkou relativně malé sbírky šelakových1 desek) zpracovala elektronicky. Prvním impulsem pro rozšíření těchto aktivit byl v roce 2011 dotaz Filipa Šíra, tehdy pracovníka Městské knihovny v Praze, zda MZK digitalizuje gramofonové desky.

Od tohoto dotazu byla krátká cesta k vytvoření projektu Virtuální národní fonotéky v rámci programu VISK 32, díky kterému se v MZK podařilo vybudovat moderní pracoviště pro digitalizaci gramofonových desek, zpracovat sbírku šelakových desek a následně zahájit jejich digitalizaci včetně zpřístupnění v digitální knihovně Kramerius. Pro podporu práce se zvukovými dokumenty bylo tedy potřeba nejprve upravit jak Kramerius, tak i metadatový editor. Souběžně s těmito činnostmi začal vznikat i metodický materiál pro digitalizaci gramofonových desek, který byl v červenci 2014 certifikován Ministerstvem kultury České republiky.

Obr. 1 Pracoviště digitalizace gramofonových desek v MZK – gramofony (foto autor)

Obr. 1 Pracoviště digitalizace gramofonových desek v MZK – gramofony (foto autor)

Obr. 2 Pracoviště digitalizace gramofonových desek v MZK – rekonstrukce zvuku (foto autor)

Obr. 2 Pracoviště digitalizace gramofonových desek v MZK – rekonstrukce zvuku (foto autor)

Během těchto prací se ukázalo, že neexistuje žádný spolehlivý informační zdroj, který by byl schopen podat informaci o existenci zvukového dokumentu, o místě jeho uložení a v neposlední řadě o jeho obsahu. Není tak možné ověřit, které nahrávky jsou unikátní a měly by být digitalizovány (například je-li poškozen nosič). V ČR neexistuje ani instituce, pro kterou by bylo uchovávání a zpřístupňování zvukových dokumentů prioritou.

Snahou MZK je proto povzbudit všechny instituce (knihovny, archivy, muzea a další) spravující sbírky zvukových dokumentů k větší aktivitě a spolupráci v oblasti správy a zpřístupnění zvukových dokumentů. K tomu je nutné zmapovat sbírky zvukových nosičů na našem území a navázat kontakty se správci těchto sbírek i dalšími odborníky na tuto oblast. Získávání informací o tom, kde všude se mohou fondy zvukových dokumentů nacházet, není snadné. Proto MZK ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity začala postupně provádět průzkumy v jednotlivých krajích ČR a částečně i na Slovensku, kde se vzhledem ke dlouhé společné historii nacházejí obsahově relevantní sbírky. Dalším logickým krokem je pak samozřejmě snaha o získání informací o obsahu identifikovaných sbírek, ideálně v podobě strojově zpracovatelných metadatových záznamů. Tyto záznamy by však prakticky byly k ničemu, pokud by nebyly indexovány a zpřístupněny na jednom místě. Na základě tohoto požadavku vznikl portál Virtuální národní fonotéka (www.narodnifonoteka.cz). Jak již jeho název naznačuje, portál navazuje na minulé snahy o založení národní instituce specializující se na zvukové kulturní dědictví (podobně jako se Národní filmový archiv specializuje na dědictví audiovizuální), zároveň ale také respektuje reálnou nemožnost takovou instituci v dohledné době založit a jde proto cestou využití informačních technologií a minimalizace nákladů.

Obr. 3 Virtuální národní fonotéka – webová stránka (archiv autora)

Obr. 3 Virtuální národní fonotéka – webová stránka (archiv autora)

Samotný portál Virtuální národní fonotéky je proto založen na volně dostupném systému VuFind, s jehož využíváním má MZK letité zkušenosti. V dnešní době fonotéka indexuje přibližně 400 000 záznamů z řady českých institucí, přičemž další držitelé zpracovaných sbírek již byli osloveni. Významným přínosem je pro fonotéku spolupráce s firmou Supraphon. Jedním z důležitých aspektů této spolupráce je samotný obsah archivu Supraphonu, který jinde není v úplnosti zveřejněn a je velkým obohacením nabídky portálu pro cílovou skupinu tvořící studenty, čtenáře knihoven, výzkumníky a další zájemce o naši kulturu. Pro některé nahrávky přináší spolupráce se Supraphonem i možnost poslechu úryvků některých nahrávek nebo možnost celé nahrávky zakoupit online, což je v současnosti pro uživatele nejrychlejší a nejsnadnější legální cesta, jak dané nahrávky získat.

Portál je otevřený k možnému zapojení dalších sbírek. Z technických a kapacitních důvodů jsou preferována metadata ve formátu MARCXML (MARC21), nejlépe zpřístupněná prostřednictvím protokolu OAI-PMH, ve výjimečných případech je možné akceptovat i jiné formáty a způsoby předání. Velmi důležitou vlastností portálu je deduplikace údajů z jednotlivých sbírek a to z důvodu zvýšení kvality, přehlednosti a využitelnosti celého portálu. Klíčové je, aby originální záznamy obsahovaly co nejvíce unikátních identifikátorů, vedle názvu vydavatele tedy především katalogové nebo objednací číslo (u novějších nosičů i EAN) a číslo matriční, které bývá vyryto přímo do materiálu každé strany desky. Bez těchto identifikátorů nemůže proces deduplikace spolehlivě fungovat. Viz níže máte možnost vidět šest různých záznamů stejného kompaktního disku (CD). Kvůli přehlednosti jsme pro vás zachovali pouze pole, která jsou relevantní pro deduplikace.

 

02800 |a SU 5958-2  |b Supraphon Music 

1001# |a Kryl, Karel,  |d 1944-1994  |7 jk01063620  |4 aut 

24510 |a To nejlepší  |h [zvukový záznam] /  |c Karel Kryl 

260 |a Praha :  |b Supraphon Music,  |c p2009 

300 |a 1 zvuková deska (79:16) :  |b AAD ;  |c 12 cm +  |e 1 brožura (12 s.) 

0243 |a 099925595821 

0281 |a SU5958-2  |b Supraphon Music 

035 |a (OCoLC)320699449 

1001 |a Kryl, Karel,  |d 1944-1994  |7 jk01063620  |4 cmp  |4 lyr  |4 sng  |4 itr 

2451 |a To nejlepší  |h [zvukový záznam] /  |c Karel Kryl [hudba, texty] 

260 |a Praha :  |b Supraphon Music,  |c p2009 

300 |a 1 zvuková deska (79:14) :  |b digital, stereo ;  |c 12 cm +  |e 1 brožura 

0243 |a 099925595821 

02831 |a SU 5958-2  |b Supraphon Music 

1001 |a Kryl, Karel,  |d 1944-1994  |7 jk01063620  |4 cmp  |4 lyr  |4 itr  |4 sng 

2451 |a To nejlepší  |h [zvukový záznam] 

260 |a Praha :  |b Supraphon Music,  |c p2009 

300 |a 1 zuková deska (79:14) :  |b digital, stereo, mono ;  |c 12 cm +  |e 1 brožura 

0241 |a 099925595821 

0281 |a SU 5958-2  |b Supraphon 

1001 |a Kryl, Karel,  |d 1944-1994  |7 jk01063620  |4 cmp  |4 lyr  |4 sng  |4 itr 

2451 |a Karel Kryl  |h [zvukový záznam] :  |b to nejlepší 

2463 |a To nejlepší 

260 |a Praha :  |b Supraphon,  |c p2009 

300 |a 1 zvuková deska (79:14) :  |b digital, stereo, mono ;  |c 12 cm 

0241 |a 099925595821 

02801 |a SU 5958-2  |b Supraphon Music 

1001 |a Kryl, Karel,  |d 1944-1994  |4 lyr  |7 jk01063620 

24510 |a Karel Kryl  |h [zvukový záznam] :  |b to nejlepší 

24630 |a To nejlepší 

260 |a Praha :  |b Supraphon Music,  |c p2009 

300 |a 1 zvuková deska (79:14) :  |b digital, stereo, mono ;  |c 12 cm +  |e 1 brožura 

0241 |a 099925595821 

0286 |a SU 5958-2  |b Supraphon 

24510 |a To nejlepší 

260 |b Supraphon MUSIC a.s.  |c 2009 

 

Věříme, že tento článek podnítí/povzbudí další instituce k tomu, aby se začaly zajímat o své sbírky starých zvukových dokumentů, diskograficky je zpracovaly a poskytly jejich záznamy k indexaci a zpřístupnění v portálu. Přestože aktivity MZK jsou nyní zaměřeny především na šelakové, tzv. standardní desky, portál je otevřen všem zvukovým dokumentům od nejstarších až po ty současné. Jsme také připraveni poskytnout nebo zprostředkovat rady nebo konzultace v oblastech uvedených v článku. Kontaktovat nás můžete na adrese info@narodnifonoteka.cz.


 

Poznámky:

1 Šelak je přírodní živice, získávaná z výměšků červce lakového. Cca do roku 1950 (u nás i později) se používal pro výrobu gramofonových desek.

2 VISK 3 - Veřejné informační služby knihoven - systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě.

 

 

 

CITACE:
Šír, Filip; Žabička Petr. Virtuální národní fonotéka. Knihovna plus [online]. 2014, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus142/sir.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |