|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2006, číslo 1


 

Jak se v Česku roste s knihou a co na to Hollywood

 

Zdeněk A. Tichý
Národní knihovna ČR
zdenek.tichy@nkp.cz

Jana Chalupová
Svět knihy
veletrh@svetknihy.cz

 

 

logo - rosteme s knihouJednu z nejrozsáhlejších kampaní na podporu čtení literatury v České republice zahájilo – pod názvem Rosteme s knihou - v roce 2005 občanské sdružení Svaz českých knihkupců a nakladatelů a jeho společnost Svět knihy, s.r.o. "Již dlouho jsme pomýšleli na zahájení široké kampaně podporující četbu a vztah k literatuře, alarmující výsledky výzkumů čtenářské vyspělosti v tuzemsku i v zahraničí totiž dokazují výrazný pokles zájmu mládeže o četbu a knihy, nicméně nám chyběly potřebné prostředky," objasňuje zrod kampaně ředitelka Světa knihy Dana Kalinová. "Nakonec jsme se rozhodli využít jako platformu pro propagaci kampaně knižní akce, jež v ČR společnost Svět knihy pořádá, požádat o záštitu Svaz českých knihkupců a nakladatelů a hledat partnery ke spolupráci. Jistě nám také byly inspirací některé již existující akce tohoto typu v zahraničí a svými zkušenostmi nám velmi pomohla organizace British Council." Akce pořádané v rámci této kampaně měly značný ohlas, nicméně Dana Kalinová připouští, že zůstává otázkou, kolik se do nich podařilo zapojit "nečtenářů", o které jde především. "Určitě je třeba spojit všechny síly (knihovnické, knihkupecké, nakladatelské, autorské a další), aby kniha na sebe upoutala pozornost, kterou si zaslouží," zdůrazňuje Dana Kalinová a připomíná některé z úspěšných akcí. "Z projektů v naší produkci lze jmenovat velkou soutěž o nejlepší slogan na téma čtení a knihy či obhajobu oblíbené knihy, výstavu 200 let knihy pro děti a mládež pořádanou ve spolupráci se Sukovou knihovnou, výstavu známých českých ilustrátorů v Jičíně, reklamní kampaň v pražském metru v návaznosti na otevření nových webových schránek www.rostemesknihou.cz. A máme celou řadu dalších nápadů, možností je nepřeberně a fantazii se meze nekladou. Připravujeme i další dílčí akce zaměřené na různé věkové skupiny čtenářů, ale i například ve spolupráci s učiteli. Vše je ovšem jistě závislé i na míře partnerské, sponzorské a státní podpory. Situace je však alarmující a všem, kteří působí v knižní a vzdělávací sféře, by neměla být lhostejná."

Mezi aktivitami podporujícími kladný vztah k literatuře v České republice ale není naštěstí projekt Rosteme s knihou ojedinělou akcí. Kupříkladu Noc s Andersenem, kterou pořádá Klub dětských knihoven SKIP s mediální podporou sdružení BMI, má za sebou již šest úspěšných ročníků. Na konci března se na několika stech míst scházejí děti ke společnému předčítání knih, které je spojené s dobrodružným přenocováním s kamarády. Kromě samotného čtení jsou na programu také různé soutěže, účastníci navštěvují tajemná místa, zpívají písničky, hrají divadlo, malují, besedují s umělci a sportovci, chatují… Zkrátka, záleží na fantazii a možnostech pořadatelů.

Na nejmladší čtenáře se zaměřili rovněž pořadatelé soutěže o nejlepší knihovnu pro děti: Kamarádka knihovna. Její důležitou součástí byl průzkum toho, co vlastně děti od knihoven očekávají. V rámci soutěže udělovaly "vysvědčení", kde se vyjadřovaly k tomu, jaká je a jaká by měla ta jejich knihovna být. Podrobnější informace o akci pořádané SKIP, jejímž generálním partnerem je firma 3M a nad níž záštitu převzalo Ministerstvo kultury ČR a odbornou garanci Národní knihovna ČR, jsou dostupné na adrese http://www.kamaradkaknihovna.cz.

Na podzim pořádají knihovníci celostátní propagační akci Týden knihoven, která má za sebou již deset ročníků. Jejím cílem je otevřít knihovny nejširší veřejnosti a nabídnout návštěvníkům kromě knihovnických a informačních služeb i další atraktivní aktivity. Poslední ročník předznamenal knihovnický happening Národ sobě II., během kterého převzal generální ředitel Národní knihovny ČR Vlastimil Ježek základní kameny určené pro novou budovu Národní knihovny. Hlavní akcí desátého Týdne knihoven pak bylo Velké říjnové společné čtení, během něhož mohl každý, kdo měl chuť, představit svého oblíbeného autora či oblíbenou knihu a přečíst z ní přítomným krátkou ukázku. V několika stech knihoven po celé republice se v rámci týdne pořádají rovněž setkání se spisovateli, výstavy, koncerty, burzy vyřazených knih, noví čtenáři se mohou přihlásit zdarma, uděluje se amnestie těm, kdo dluží pokuty za opožděně vracené knihy…

V rámci propagace četby a čtenářství u nejširší veřejnosti připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) reklamní plakátové akce. Ta první byla vedená pod heslem Přečtěte si to dřív než Hollywood a s ironickou nadsázkou reagovala na způsob, jakým filmaři nezřídka zpracují románové předlohy. Na "hollywoodskou" kampaň nyní volně navazuje série plakátů Čtu, jimž svou tvář propůjčí populární osobnosti české kultury, showbyznysu a sportu. Jejich fotografie se objeví na plakátech a záložkách propagujících četbu knih; jako první slavný čtenář se zde představil zpěvák Sámer Issa. Projekt chce oslovit především mladou generaci, a proto se čtením spojuje takové osobnosti, s nimiž se mládež může identifikovat. SKIP se přitom inspiroval podobnou akcí Americké asociace knihoven … at your library, které se ve Spojených státech zúčastňují největší hvězdy filmu, pop music i sportu.

 

  

CITACE:
CHALUPOVÁ, Jana; tichý, Zdeněk A.  Jak se v Česku roste s knihou a co na to Hollywood. Knihovna plus [online]. 2006, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus61/chalupova.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |