|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2008, číslo 1-2


 

Vznik Nadace pro globální knihovnu – frankofonní iniciativy na podporu knihoven v rozvojových zemích

 

Ve Velké knihovně Québecu (Grande bibliothèque du Québec) se dne 6. srpna 2008 uskutečnila (v rámci kongresu Mezinárodního sdružení frankofonních knihovníků a informačních pracovníků)  tisková konference, na níž byla představena nová iniciativa s názvem Nadace pro globální knihovnu. Jde o iniciativu odborníků z frankofonních zemí (z Evropy, Afriky a Kanady), která je zaměřena na frankofonní rozvojové země – originální název tedy zní La Fondation pour une bibliothèque globale.

Čestný člen a poradce této nové nadace, pan Paul Gérin-Lajoie, představil ve svém vystoupení na tiskové konferenci důvody vzniku nadace a cíle její činnosti: zlepšit přístup k vědění v rozvojových zemích a rozšířit možnosti ochrany a šíření znalostí a písemné kultury. Podle jeho názoru žijeme na jedné straně v prostředí, v němž jsme konfrontováni s takovým množstvím informací, že je obtížné rozlišit informace důležité od nedůležitých. Na druhé straně jsou rozvojové země, které mají velmi málo informačních zdrojů ke svému elementárnímu rozvoji, ke vzdělání jako základnímu prvku rozvoje. Stejně tak řada rozvojových zemí nemá národní knihovny nebo národní archivy. „Postup těchto zemí v čase“ není dokumentován, nezanechává písemné stopy týkající se jejich dějin, kultury, kulturního dědictví. Podpora knihoven v těchto státech by měla pomoci, aby „hlas dnešní generace byl slyšen budoucími generacemi“. Dokumentovaná kultura je podle Gérina-Lajoie přístupnější, pochopitelnější a vytváří lepší předpoklady pro soužití lidí, tedy i pro mírové soužití.

Přípravné období před ohlášením vzniku nadace trvalo pět let. Po tuto dobu členové nadace pracovali na analýzách potřeb souvisejících s rozvojem knihoven v cílových zemích. Postupně došli k souhlasu stran poslání a hlavních směrů činnosti nadace. Ty byly zpracovány do čtyř programů, které tvoří pilíř organizace:

  1. Školní elektronické knihovny (Bibliothèques scolaires numériques): cílem programu je podporovat volný přístup ke kvalitním výukovým a kulturním obsahům a pomoci komunitám vytvářet a sdílet jejich vlastní obsahy. Tento program se zaměřuje na obce bez elektřiny a bez internetového připojení, využívá počítačů určených speciálně dětem (podobně jako program One Laptop Per Child). Byl vytvořen soubor (fond) Školní elektronická knihovna sestávající z pohádek, komiksů, slovníků, encyklopedií, výukových her a pedagogických materiálů.
  2. Elektronické publikování a práva (Edition et droits numériques): program má napomáhat podpoře dobré praxe v oblasti elektronického publikování a práva.
  3. Observatoř otevřených technologií (Observatoires des technologies libres): program se zaměřuje na na mapování a analýzu nově vznikajících technologií a na pomoc při jejich zavádění do knihoven, na vypracování strategií jejich použití, na podporu programu Knihovníci bez hranic.
  4. Knihovníci bez hranic (Bibliothécaires sans frontières): cílem programu je vytvářet příležitosti ke sdílení znalostí a dovedností v oboru knihovnictví a informační věda v kontextu kulturní výměny, tj. realizovat projekty mezinárodní spolupráce na poli knihoven všech typů a v národních archivech v rozvojových zemích; pro 1-12měsíční mise školit dobrovolníky - knihovníky, archiváře, pracovníky v oboru dokumentace, informační techniky a analytiky a podporovat je při jejich misích.

Paul Gérin-Lajoie vyjádřil na závěr svého vystoupení na tiskové konferenci přání, aby se každá komunita postarala o vznik své knihovny, aby v každé škole byla školní knihovna, veřejná knihovna v každé obci, parlamentní knihovna v každé zemi a aby se tyto knihovny aktivně účastnily rozvoje komunit, jimž slouží; aby každá taková knihovna disponovala odpovídajícím (pertinentním) obsahem, kde by byly v rovnováze dokumenty a informace „globální“ a „lokální“ a aby každé takové zařízení spravovali odborně připravení knihovníci či archiváři.

Členové Nadace pro globální knihovnu jsou přesvědčeni, že výzva, s níž přicházejí, není jen věcí knihovníků či archivářů, ale je také odpovědností celé společnosti.

Adresa webových stránek nadace je http://bibliothequeglobale.org.

Zpracovala Anna Machová na základě materiálů Nadace pro globální knihovnu.

 

 

  

CITACE:
Machová, Anna. Vznik Nadace pro globální knihovnu – frankofonní iniciativy na podporu knihoven v rozvojových zemích. Knihovna plus [online]. 2008, č. 1-2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus81/nadace_global.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |