| domů | |index autorů |  | index názvů |  | index témat |
 
Logo - Knihovna
 
    

Index autorů

 

Abbas, Junae; Kimball,Melanie; Bishop, Kay; D'Elia, Georgie; Ressler, Miroslav. Mládež, veřejné knihovny a internet

Babka, Lukáš. Pokus o kvalitnější informovanost o české odborné slavistice

Bartůňková, Eva. BUCHANAN, Elizabeth A.; HENDERSON, Kathrine A. Case studies in library and information science ethics. With a foreword by Robert Hauptman

Bartůňková, Eva. BYKE, Suzanne; LOWE-WINCENTSEN, Dawn. A leadership primer for new librarians : tools for helping today's early-career librarians to become tomorrow's library leaders

Bartůňková, Eva. FEATHER, John. The information society : a study of continuity and change

Bartůňková, Eva. Seminář o vzdáleném přístupu k elektronickým zdrojům 

Bělohoubková, Lenka; Landová, Hana; Tichá, Ludmila. Infogram na cestě správným směrem

Bělohoubková, Lenka. Konference LILAC 2009 – místo konání Cardiff, Wales

Benda, Jan. Příběh architektury digitálního věku

Bendová, Vladimíra. Elektronické informační zdroje pro pedagogiku dostupné v prostředí WWW

Bishop, Kay; Kimball,Melanie; Abbas, Junae;  D'Elia, Georgie; Ressler, Miroslav. Mládež, veřejné knihovny a internet

Boldiš, Petr. Vyhledávače: současné problémy a trendy vývoje 

Boldan, Kamil. Tzv. jedenatřicetiřádková odpustková listina Johanna Gutenberga

Bosáková, Zdenka. Metodika jmenného zpracování výročních zpráv středních škol z 19. století

Bosáková, Zdenka.  Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století

Břínková, Hedvika; Lečbychová, Olga. Internetová encyklopedie dějin Brna, město na dlani

Budský, Dominik. Databáze českých literárních osobností (CLO)

Burešová, Iva. Vydavatelství BioMed Central a otevřený přístup k informačním zdrojům

Burgetová, Jarmila. K 90. výročí prvního knihovnického zákona

Burgetová, Jarmila. Knihovnické spolky v předmnichovské Československé republice

Bydžovská, Iva. Špalíček - projekt digitální knihovny kramářských tisků KNM

Byloková, Kateřina. Knihovnické minimum jako e-learningový kurz

Ctibor, Martin. Středisko handicapovaných studentů na VŠE v Praze

Coufalová, Jindřiška;  Košťálová, Karolína;  Šťastná, Petra. Zkušenosti služeb Národní knihovny s centrálními indexy a web-scale discovery systémy

Černý, Jan. Historie finských veřejných knihoven aneb počátky jednoho z nejrozvinutějších knihovnictví na světě

D'Elia, Georgie;  Bishop, Kay; Kimball,Melanie; Abbas, Junae;  Ressler, Miroslav. Mládež, veřejné knihovny a internet

Dippold, Peter;  Kubátová, Alena.  Evropské dotace pro rozvoj knihovnických služeb v Maďarsku 2008-2013

Domoráková, Renáta; Lichnovská, Pavla.Angličtina pro knihovníky a informační pracovníky – e-LKA (e-learningový kurz knihovnické angličtiny)

Drobíková, Barbora. Naučme se rozumět FRBR

Džavíková, Mária. Knižničný pas – multifunkčný nástroj v knižniciach

Egemová, Linda. Souborné katalogy seriálů a portály seriálů : analýza a porovnání lokalizačních systémů

Exelová, Brigita. Informační zabezpečení vědy a techniky: Informační infrastruktura  

Fabián, Ondřej; Holík, Pavel . Xerxes : Portál informačních zdrojů

Faladová, Adéla. Autorské právo a digitální knihovny : osiřelá díla

Feimer  Agnes;  Kubátová, Alena.  Knihovna dějin knihy, knihovnictví a informační vědy

Foberová, Libuše. Testování uživatelského rozhraní vybraných digitálních knihoven

Greschová, Eva. Digitalizácia fondov a technická podpora informatizácie v oblasti ochrany prírody (Tvorba Digitálneho archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši)

Grim, Tomáš. Mapové pohlednice

Hanousková, Michaela. Středisko Teiresiás - Služby Masarykovy univerzity studentům s postižením

Havlová, Jaroslava. Co nabízí TDKIV, aneb, Jak lze pracovat s touto terminologickou databází

Hegykozi , Ilona;    Kubátová, Alena. Evropská certifikace: CERTIDoc v Maďarsku

Holland, Suzann; Verploeg, Amanda; Ressler, Miroslav. Veřejné knihovny USA v době ekonomické krize

Holík, Pavel; Fabián, Ondřej. Xerxes : Portál informačních zdrojů

Hořínek, Zdeněk.  Duchovní cvičení pro herce

Hrabinová, Světlana; Planková, Jindra. Úvod k Open Bibliographic Data aneb i knihovny mají svá skrytá místa!

Hradilová, Jitka. Evropská informační asociace : Elektronický průvodce informacemi z EU

Hradilová, Jitka; Overy, Patrick. Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie : příručka pro knihovníky a informační pracovníky. Část 1.

Hradilová, Jitka; Overy, Patrick. Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie : příručka pro knihovníky a informační pracovníky. Část 2..

Houšková, Zlata. Knihovnické profese v Národní soustavě povolání a v Národní soustavě kvalifikací

Hrdličková, Markéta. Historické mapy v digitálním světě. Digitalizace mapových souborů ve Státním oblastním archivu v Třeboni

Hudeček, Michal; Zwinger, Michal; Krejčí, Jana. Online výuková aplikace rychlého čtení pro čtenáře knihoven zdarma

Hůlek, Julius; Petrášková, Zuzana. Hudební knihovnictví v České republice – Quo vadis I.

Hůlek, Julius; Petrášková, Zuzana. Hudební knihovnictví v České republice - QUO VADIS II.

Chalupová, Jana; Tichý, Zdeněk A. Jak se v Česku roste s knihou a co na to Hollywood

Janásková, Pavla. Knihovna Národního filmového archivu a její sbírky

Jansová, Linda. KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat

Jeřábek, Antonín. První zkušenosti s ISBN-13 v České republice

Jindáček, Milan; Lečbychová, Olga. Inovace přístupu ke správě archeologického informačního bohatství s důrazem na počítačovou podporu organizačních procesů

Jindrová, Zuzana. Změna je život aneb Proměny ročenky o divadle v České republice

Jirásková, Magdalena; Machovská, Monika; Mikulášková, Anna. Mystery shopping v knihovnách jako nástroj pro zjišťování kvality služeb

Johanidesová, Tereza. Výukové centrum Rolex v Lausanne

Jůn, Libor, Vávrová, Petra. Péče o fotografický obraz v Historické fototéce města Havany

Jursová, Jitka. Nové úkoly ve výchově spojené s pronikáním člověka do infosféry a kyberprostoru – média jako součást života dětí

Kamrádková, Kateřina.   Průzkum práce seniorů s počítačem a Internetem

Kimball,Melanie; Abbas, Junae;  Bishop, Kay; D'Elia, Georgie; Ressler, Miroslav. Mládež, veřejné knihovny a internet

Kindl, Daniel. Archives and the digital library / William E.Landis, Robin L. Chandler, ed.  

Košťálová, Karolína; Coufalová, Jindřiška;  Šťastná, Petra. Zkušenosti služeb Národní knihovny s centrálními indexy a web-scale discovery systémy

Kotrlová, Jindřiška; Skolková, Linda. Zpráva o průběhu konference INSPO 2005

Kožuchová, Kristýna; Škuta, Libor. Vliv trendů systémů organizace znalostí na vývoj Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně

Knoll, Adolf. Evropská digitalizace jako dětská hra 

Knoll, Adolf; Zagranyan, Tigran.  Národní knihovna Arménie

Knoll, Adolf; Tîrziman, Elena. Národní knihovna Rumunska

Knoll, Adolf; Vilks, Andris . Národní knihovna Lotyšska

Konopáč, David. Využití nástroje WebRatio k návrhu webové aplikace

Košťálová, Karolína.  Nové verze nástrojů Jednotné informační brány

Košťálová, Karolína. Ptejte se knihovníka – kooperativní virtuální referenční služba korejských knihoven

Kratochvíl, Jiří. Geneze Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF

Krejčí, Jana; Hudeček, Michal; Zwinger, Michal. Online výuková aplikace rychlého čtení pro čtenáře knihoven zdarma

Kubátová, Alena. COOK, Douglas; SITTLER, Ryan L. Practical Pedagogy for Library Instructors : 17 Innovative Strategies to Improve Student Learning. Chicago : Association of College and Research Libraries, 2008

Kubátová, Alena. Česká Wikipedie se stala nejobsáhlejší českou encyklopedií

Kubátová, Alena. "Digitální renesance" evropského kulturního dědictví

Kubátová, Alena. Nový katalog OPAC 2.0

Kubátová, Alena. Konference evropských národních knihoven

Kubátová, Alena; Dippold, Peter.  Evropské dotace pro rozvoj knihovnických služeb v Maďarsku 2008-2013

Kubátová, Alena; Feimer  Agnes.  Knihovna dějin knihy, knihovnictví a informační vědy

Kubátová, Alena; Hegykoczi , Ilona. Evropská certifikace: CERTIDoc v Maďarsku

Kubátová, Ludmila. COOK, Douglas; SITTLER, Ryan L. Practical Pedagogy for Library Instructors : 17 Innovative Strategies to Improve Student Learning. Chicago : Association of College and Research Libraries, 2008

Kubátová, Ludmila. Ke vzniku a vývoji výročních zpráv

Kubátová, Ludmila. Seminář Architektura a knihovna a otevření Národní technické knihovny

Kučerová, Helena. Metavyhledávání a jeho typy – příspěvek k terminologické diskusi

Kutsyn, Myroslava. Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině

Kutsyn, Myroslava. Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině II

Kutsyn, Myroslava. Open Access a současné tendence v otevřeném publikování na Ukrajině

Landová, Hana; Bělohoubková, Lenka; Tichá, Ludmila. Infogram na cestě správným směrem

Laubová, Alexandra. Budování pobočky Městské knihovny v Praze v prostorách Národní technické knihovny

Lečbychová, Olga; Břínková, Hedvika. Internetová encyklopedie dějin Brna, město na dlani

Lečbychová, Olga; Jindáček, Milan. Inovace přístupu ke správě archeologického informačního bohatství s důrazem na počítačovou podporu organizačních procesů

Lesenková, Eva; Solová, Vladimíra; Valdmanová, Eva. Národní lékařská knihovna – veřejná specializovaná knihovna

Lichnovská, Pavla; Domoráková, Renáta. Angličtina pro knihovníky a informační pracovníky – e-LKA (e-learningový kurz knihovnické angličtiny)

Lonská, Pavlína. Prezentace knihovních služeb veřejnosti: marketing veřejných knihoven v Nizozemsku

Loukotová, Klára. Uživatelská rozhraní dialogových systémů

Machová, Anna. Požár knihovny – kulturní Černobyl

Machová, Anna. Vznik Nadace pro globální knihovnu – frankofonní iniciativy na podporu knihoven v rozvojových zemích

Machová, Anna; Salátová, Renáta. Konference Inforum

Machová, Anna; Večeřová, Petra. "Co po nás zbude" 2008  

Machovská, Monika; Jirásková, Magdalena; Mikulášková, Anna. Mystery shopping v knihovnách jako nástroj pro zjišťování kvality služeb

Marvanová, Eva. Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu

Marvanová, Eva. Knihovny a celoživotní vzdělávání v rámci iniciativ a projektů EU

Marvanová, Eva. Naple Forum a Nejkrásnější evropské knihovny 

Marvanová, Eva. ŠÁMAL, Petr. Soustružníci lidských duší : Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí zakázaných knih)

Matušík, Jiří. K některým autorskoprávním otázkám činnosti knihoven v současnosti

Mazal, Jiří. Finské knihovnictví v praxi – Univerzitní knihovna v Tampere

Mikulášková, Anna; Machovská, Monika; Jirásková, Magdalena. Mystery shopping v knihovnách jako nástroj pro zjišťování kvality služeb

Mynarz, Jindřich; Zemánek, Jan.  Úvod k linked data  

Němečková, Lenka. Vytvořte si zdarma online osobní virtuální knihovnu

Nemeškalová, Hana. Jednotná informační brána z hlediska programového vybavení a podobné projekty ve světěě

Nemeškalová, Hana. Srovnání funkcionality MetaLib/SFX v Jednotné informační bráně se zahraničními projekty 

Novotná, Hana. Knihovnická konsorcia ve světě

Novotný, Lubomír. Právní tisky barokní doby na příkladu Johanna Jakuba Weingartena

Oberkofler, Gerhard; Hrdlička, Josef. Památce pražské historičky, knihovnice a bojovnice za práva žen Käthe Spiegelové

Orosová, Martina. Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Overy, Patrick; Hradilová, Jitka. Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie : příručka pro knihovníky a informační pracovníky. Část 1.

Overy, Patrick; Hradilová, Jitka. Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie : příručka pro knihovníky a informační pracovníky. Část 2.

Papík, Richard. BAWDEN, David ; ROBINSON Lynn. Úvod do informační vědy

Papík, Richard. Informační kompetence pro znalostní společnost

Papík, Richard. MOLNÁR, Zdeněk. Competitive Intelligence aneb jak získat konkurenční výhodu

Papík, Richard; Tichý, Zdeněk A. Počítačová kultura knihy nelikviduje

Petrášková, Zuzana; Hůlek, Julius. Hudební knihovnictví v České republice – Quo vadis I.

Petrášková, Zuzana; Hůlek, Julius. Hudební knihovnictví v České republice - QUO VADIS II.

Petruželková, Alena. Knihovní celky  

Pičmanová, Eva. Průmyslové vzory, Lokarnské třídění, databáze průmyslových vzorů

Pierrat, Emmanuel. Vývoj evropského vydavatelského práva (S přihlédnutím k vydavatelské praxi ve Francii)

Pichová, Simona; Stejskal, Jan. Měření hodnoty služeb poskytovaných veřejnou knihovnou

Pillerová, Vladana. Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) : nástroj pro jejich vyhodnocování

Pinčíková, Zuzana; Salátová, Renáta. Knihovnu slovanských a východoevropských studií najdete i v Londýně

Planková, Jindra; Hrabinová, Světlana. Úvod k Open Bibliographic Data aneb i knihovny mají svá skrytá místa!

Poljaková, Anežka. BLAKEMAN, Karen. Google Is Not Enough

Pospíšilová, Jindřiška. Nové verze nástrojů Jednotné informační brány

Prókai, Margit; Tóth, Erika. Tezaury v maďarské praxi

Přibyl, Daniel. Knihovna v kapradí

Rankov, Pavol. Mladí surfují, blogují a chatují … jenže čtou? (Několik výsledků slovenských výzkumů)

Ressler, Miroslav. MATTHEWS, Joseph R. Customer Satisfaction : A new perspective

Ressler, Miroslav; Täyskäännös, Turun; Virii, Marjariitta.  Doporučení ke zvýšení kvality práce finských veřejných knihoven

Ressler, Miroslav. MITTROWANN, Andreas: Skandinávské knihovny očima předních knihovnických expertů z Evropy, USA, Nového Zélandu a Austrálie

Ressler, Miroslav. Nové služby internetu a knihovny : jak jít mladým naproti

Ressler, Miroslav; Wojciechowska, Maja.  Řízení rozvoje odborných kompetencí pracovníků knihoven v Polsku

Ressler, Miroslav. Veřejné knihovny USA v době ekonomické krize

Ressler, Miroslav. Web 2.0 ve skandinávských knihovnách

Ressler, Miroslav; D'Elia, Georgie;  Bishop, Kay; Kimball,Melanie; Abbas, Junae. Mládež, veřejné knihovny a internet

Ressler, Miroslav; Virii, Marjariitta; Täyskäännös, Turun. Doporučení ke zvýšení kvality práce finských veřejných knihoven

Richter, Vít. Tři semináře o měření výkonu a kvality činnosti knihoven

Richterová, Alena. Význačné osobnosti SJ v českých zemích

Salátová, Renáta. Baťova knihovna ve Zlíně (1. část)

Salátová, Renáta. Baťova knihovna ve Zlíně (2. část)

Salátová, Renáta. LOW, Kathleen. Casanova was a librarian : a light-hearted look at the profession

Salátová, Renáta. Nizozemské knihovny očima cizince

Salátová, Renáta. Poznámky ze semináře Přátelské pracoviště

Salátová, Renáta; Machová, Anna. Konference Inforum

Salátová, Renáta; Pinčíková, Zuzana. Knihovnu slovanských a východoevropských studií najdete i v Londýně

Salonová, Kateřina. Projekt ATHENA

Schorge, Walter.  Digitalizace jako součást procesu poskytování informačních služeb v Národním technickém muzeu

Schick, Jan. České antikvariáty po revoluci a vliv internetu na antikvární trh

Skolková, Linda; Kotrlová, Jindřiška. Zpráva o průběhu konference INSPO 2005

Skolková, Linda. Marketing of information services : 15th BOBCATSSS symposium, Prague 29-31 January 2007 : proceedings

Skolková, Linda. Ochrana průmyslových vzorů z pohledu Kanady a Velké Británie

Sokolová, Františka. Kdo je Ryhor Baradulin?

Solová, Vladimíra; Lesenková, Eva; Valdmanová, Eva. Národní lékařská knihovna – veřejná specializovaná knihovna

Srstka, Jiří. K některým aspektům novely autorského zákona

Srstka, Jiří; Tichý, Zdeněk A. Nové technologie můžou podlomit základy autorského práva

Stejskal, Jan; Pichová, Simona. Měření hodnoty služeb poskytovaných veřejnou knihovnou

Stodola, Jiří. Právní aspekty digitálních knihoven pro zrakově postižené

Stöcklová, Anna. Hlavní zásady přípravy elektronické prezentace k přednášce

Streit, Vincenc. BOLDAN, Kamil; URBÁNKOVÁ, Emma. Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z LobkovicBOLDAN, Kamil; URBÁNKOVÁ, Emma. Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic

Streit, Vincenc. Dánský model? Pohled na dánský knihovní zákon

Streit, Vincenc. HAAGER, Michael. Knihovna není prodlouženou rukou rodičů. Která média mohou knihovny půjčovat dětem a mládeži? Správné postoje při neoprávněných požadavcích kontroly

Streit, Vincenc. JAŃDZAK, Anna. Biblioteki szwajcarskie w XXI wieku

Streit, Vincenc. Knihovnické právo I.

Streit, Vincenc. Knihovnické právo II.

Streit, Vincenc. LEITNER, Gerald. Für eine europäische Bibliothekspolitik Bericht zur Internationalen Bibliothekskonferenz "A Library Policy for Europe", Wien Mai 2009

Streit, Vincenc. PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. Příručka pro nakladatele

Streit, Vincenc. VELLA, C.; VELLA, V.; ZEFARA, L. A Mosaic of Library and Archive Practise in Malta : A Collection of Papers by MaLIA Members and Friends on Its 40th Anniversary, 1969-2009

Svozilová, Marie. Aktuální výzkumné směry a aktivity OCLC

Šantrůčková, Markéta; Vávrová, Věra. Databáze historických zahrad, parků a krajiny, její vznik a parametry

Šebestová, Eva. Informační chování sluchově postižených

Šenfeldová, Eva. Vzdělávací cykly pro pracovníky knihoven středočeského kraje

Šír, Filip; Žabička, Petr. Virtuální národní fonotéka

Škuta, Libor; Kožuchová, Kristýna. Vliv trendů systémů organizace znalostí na vývoj Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně

Škytová, Alžběta. Audioknihy a jejich vliv na dětské čtenářství

Šťastná, Petra; Coufalová, Jindřiška;  Košťálová, Karolína. Zkušenosti služeb Národní knihovny s centrálními indexy a web-scale discovery systémy

Täyskäännös, Turun; Virii, Marjariitta; Ressler, Miroslav. Doporučení ke zvýšení kvality práce finských veřejných knihoven

Tichá, Ludmila; Bělohoubková, Lenka; Landová, Hana. Infogram na cestě správným směrem

Tichý, Zdeněk A.; Chalupová, Jana.  Jak se v Česku roste s knihou a co na to Hollywood

Tichý, Zdeněk A.; Papík, Richard. Počítačová kultura knihy nelikvidujee

Tichý, Zdeněk A. Svět knihy 2006

Tichý, Zdeněk A.; Srstka, Jiří. Nové technologie můžou podlomit základy autorského práva

Tichý, Zdeněk A. Jak se podporuje čtení v Evropě

Tîrziman, Elena; Knoll, Adolf. Národní knihovna Rumunska

Tomeš, Josef.  Masarykův ústav v proměnách času

Tóth, Erika; Prókai, Margit. Tezaury v maďarské praxi

Turková, Helga. Vzpomínka na PhDr. Jaroslava Vrchotku, CSc.

Virii, Marjariitta; Täyskäännös, Turun; Ressler, Miroslav. Doporučení ke zvýšení kvality práce finských veřejných knihoven

Valdmanová, Eva; Solová, Vladimíra; Lesenková, Eva . Národní lékařská knihovna – veřejná specializovaná knihovna

Vávrová, Kateřina. Knihovna Evropského parlamentu: Informační služby a produkty pro europoslance

Vávrová, Petra. Doporučené klimatické podmínky pro dlouhodobé uložení archivních a knihovních fondů podle mezinárodního standardu

Vávrová, Petra, Jůn, Libor. Péče o fotografický obraz v Historické fototéce města Havany

Vávrová, Věra, Šantrůčková, Markéta. Databáze historických zahrad, parků a krajiny, její vznik a parametry

Večeřová, Petra; Machová, Anna. "Co po nás zbude" 2008

Vích, Šimon. Optimalizace programu VISK: výzkum mezi úspěšnými a neúspěšnými žadateli

Vilks, Andris; Knoll, Adolf. Národní knihovna Lotyšska

Virii, Marjariitta; Täyskäännös, Turun; Ressler, Miroslav. Doporučení ke zvýšení kvality práce finských veřejných knihoven

Vodičková, Hana.  Nástin druhové klasifikace knihovnicko-informačních služeb

Vozková, Jana. Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky

Wallis, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku (1)

Wallis, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku 2: právo povinného výtisku v Československé republice

Wallis, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku 3 : právo povinného výtisku za protektorátu

Wallis, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku 4 : poválečná úprava práva povinného výtisku

Wallis, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku 5 : první samostatná právní úprava povinnosti odevzdávat povinné výtisky ve vztahu k neperiodickým publikacím – zákon ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích

Wallis, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku 6 : samostatná právní úprava povinnosti odevzdávat povinné výtisky ve vztahu k periodickému tisku – zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

Wallis, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku 7 : povinný výtisk elektronických online zdrojů

Wallis, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku 8 : právo povinného výtisku ve světle zákona č. 257/2001 Sb.

Wallis, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku 9 : o právu povinného výtisku na Slovensku

Wallis, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku 10 : právo povinného výtisku z pohledu zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Winter, Ladislav . Knihovny a veřejný internet 

Wojciechowska, Maja; Ressler, Miroslav. Řízení rozvoje odborných kompetencí pracovníků knihoven v Polsku

Zagranyan, Tigran; Knoll, Adolf.  Národní knihovna Arménie

Zemánek, Jan; Mynarz, Jindřich.  Úvod k linked data  

Zuzánková, Alena. Digitalizácia informačného fondu z oblasti spracovania drevnej hmoty – praktické skúsenosti

Zwinger, Michal; Hudeček, Michal; Krejčí, Jana. Online výuková aplikace rychlého čtení pro čtenáře knihoven zdarma

Žabička, Petr; Šír, Filip. Virtuální národní fonotéka

Žižková, Štěpánka. Elektronické zdroje nepadají z nebe

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

| domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |