|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2012, číslo 1


 

Konference evropských národních knihoven

 

Nadace Konference evropských národních knihoven / Kodaň, 28. září 2011

 

Evropští národní knihovníci podporují licenci Open Data

Konference evropských národních knihovníků (Conference of European National Libraries, CENL) na setkání v dánské Královské knihovně drtivou většinou podpořila otevřenou licenci svých dat. CENL zastupuje evropské národní knihovny a je zodpovědná za masivní sbírky publikací, které shromažďují znalosti o Evropě.

Co to znamená v praxi?

Znamená to, že soubory dat popisující miliony knih a textů, které byly publikované v Evropě (název, autor, datum, tiráž, místo vydání atd.) a které existují v rozsáhlých evropských knihovnických katalozích, budou přístupnější každému k opakovanému využití a k libovolnému účelu.

Lze zamýšlet, že Wikipedie bude užívat metadata, spojovat je se všemi druhy článků; že vývojáři aplikací je budou moci vkládat do nových mobilních pomůcek pro turistiku nebo výuku. Pro informační vědce to bude znamenat, že přes propojená Open Data bude k dispozici obrovské množství důvěryhodných dat, utvářející vztahy mezi prvky informací, které předtím nebylo možné. Vytvářením nových vztahů mezi soubory z největších evropských knihoven dojde k tomu, co odborník na technologie sémantického webu, dr. Stefan Gradmann, profesor knihovnictví a informační vědy na Humboldtově univerzitě v Berlíně, nazývá "generováním znalostního motoru".

Prvním výsledkem otevřené licenční smlouvy je, že metadata vložená národními knihovnami do Europeany ( www.europeana.eu), evropské digitální knihovny, muzea a archivu, přes Evropskou knihovnu (European Library), bude mít označení Creative Commons Universal Public Domain Dedication nebo licenci CC0. Tato metadata se týkají miliónů digitalizovaných textů a obrázků, které přicházejí do Europeany z podnětů, které zahrnují masovou digitalizaci knih Googlu v národních knihovnách v Nizozemsku a Rakousku.

Bruno Racine, nový předseda CENL a předseda Národní knihovny Francie, a dr. Elisabeth Niggemann, bývalá předsedkyně CENL a ředitelka Německé národní knihovny, přivítali vůdčí postavení CENL. Dr. Niggemann řekla: "Poskytování údajů pod otevřenou licencí je klíčové v uvedení kulturních institucí, jako jsou naše národní knihovny, do centra inovací v digitálních aplikacích. Pouze tímto způsobem může společnost plně využívat sociální a ekonomické výhody záznamu evropské publikační činnosti, který jsme za posledních 500 let vytvořili a zaznamenali. Toto rozhodnutí je nejlepší volbou mezi balenou a kohoutkovou vodou. Spíše než ke stáčení a označování jsme povolili data doslova vyždímat, takže k nim má každý volný a otevřený přístup a může je použít k jakémukoli účelu."

To koresponduje se slovy evropské komisařky pro digitální agendu Neelie Kroes, která ve svém projevu na summitu Open Europe řekla: "Jsem přesvědčena, že potenciál pro opětovné použití veřejných dat je značně nevyužitý. Tato data jsou možnosti, nový a hodnotný neopracovaný materiál... Bude to investice, která bude přínosná pro nás všechny."

Tak, jak demonstrovalo strategické vedení na kulturním dědictví a informačním odvětví, je dvojí přínos pro knihovny. Za prvé, jakmile budou jejich údaje (myšleno knihoven – pozn. překl.) všudypřítomné online, uživatele to povede zpět ke zdroji – zvýší se online návštěvy i prezenční návštěvy uživatelů. Za druhé, údaje budou obohaceny o spojení s doplňkovými zdroji dat a bude možné znovu vylepšit své vlastní služby pro uživatele.

 

Překlad Alena Kubátová
Knihovnický institut Národní knihovny ČR

 


 

Poznámky:

 

CENL: Společnost založená v roce 1987; Konference evropských národních knihovníků v CENL rozvíjí úlohu národních knihoven v Evropě a zejména jejich odpovědnosti za zachování národního kulturního dědictví, zajištění dostupnosti znalostí a podporu výzkumných a vývojových činností. Členové CENL jsou národní knihovníci z členských států Rady Evropy. CENL se skládá ze 49 členů z 46 zemí Rady Evropy. Konference CENL se schází každoročně, v září 2011 se konala v Kodani v Národní knihovně Dánska.

CENL vlastní Evropskou knihovnu (European Library), která sdružuje bibliografické a digitální obsahy knihoven na podporu celoevropského výzkumu v humanitních a společenských vědách. Působí také jako knihovnický agregátor Europeany.

Europeana spojuje digitalizovaný obsah evropských knihoven, galerií, muzeí, archivů a audiovizuálních sbírek. V současné době Europeana nabízí integrovaný přístup k 20 mil. knih, filmům, obrazům, muzejních předmětů a archiválií od asi 1.500 poskytovatelů. Obsah je koncipován z každé členské země Evropské unie a webové rozhraní je v 27 evropských jazycích. Europeana dostává hlavní finanční prostředky z Evropské komise. Europeana je financována zapojením publika digitalizovaného kulturního obsahu a pro usnadnění inovace v oblasti kulturního dědictví.

Creative Commons Universal Public Domain Dedication nebo CC0 licence

Creative Commons je neziskovou organizací, která byla založena v roce 2001. Podporuje opětovné použití intelektuálních a uměleckých děl, ať už na vlastní nebo ve veřejné doméně. Prostřednictvím svých volných licencí na autorská práva Creative Commons nabízí autorům, vědcům, umělcům a pedagogům možnost ochrany a svobody.

Nástroje veřejné domény Creative Commons zlepšují povědomí o pracích, které jsou bez známého autora a autorského práva, aby byly snadno zjistitelné přes internet. CC0 umožňuje vědcům, pedagogům, umělcům a dalším tvůrcům a vlastníkům autorských práv nebo práv databáze s chráněným obsahem těchto zájmů se vzdát a tak je poskytnout ve veřejné doméně, aby je ostatní mohli svobodně vylepšovat a znovu použít díla k libovolnému účelu bez omezení.

 

 

  

CITACE:
Kubátová, Alena. Konference evropských národních knihoven. Knihovna plus [online]. 2012, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus121/kubat.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |