|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2010, číslo 1


 

Byke, Suzanne; Lowe-Wincentsen, Dawn. A leadership primer for new librarians : tools for helping today's early-career librarians to become tomorrow's library leaders. Series ed. Ruth Rikowski. Oxford : Chandos, 2009. xiii, 167 s. (Chandos information professional series). ISBN 978-1-84334-419-3.

Slabikář pro začínající a zdravě ctižádostivé knihovníky

 

Knihu společně napsaly dvě mladé autorky, absolventky univerzitního studia knihovnictví a informační vědy, s cílem poskytnout ostatním začínajícím absolventům rady, které jim pomohou při nástupu do práce.

Autorky vyšly ze svých vlastních pracovních začátků, kdy zjistily, že jim univerzita dala odborný základ oboru jako takového, ale nevyškolila je k tomu, aby uměly najít práci a profesní orientaci, jednat s lidmi na pracovišti, tj. nevybavila je nástroji k tomu, aby obstály v zaměstnání.

V knize své zkušenosti zobecnily a porovnaly se zkušenostmi dalších kolegů. Aby je získaly, vyzvaly ke spolupráci účastníky dvou internetových diskusních skupin. Z reakcí na svou dotazníkovou akci vybraly ty nejzajímavější nebo nejlépe odpovídající zaměření jednotlivých kapitol.

Text je rozčleněn do osmi kapitol, které mají strukturu známou z  učebních textů. Každá začíná popisem problému a návrhem řešení, následuje několik skoro beletristicky podaných příběhů respondentů z dotazníkové akce a každou kapitolu uzavírá cvičení, které umožní čtenáři, aby si vyzkoušel, prohloubil, nebo domyslel potřebné znalosti a  dovednosti.

V první kapitole autorky vysvětlují důvody, které je vedly k napsání knihy. Významným tématem je změna, problém managementu změn. Do role nositele změny se snadno dostane začátečník, který se pokusí uplatnit nějakou znalost čerstvě získanou ve škole, kterou na jeho novém pracovišti neznají nebo nevyužívají (nový software). Zpočátku malá změna může vyvolat řetězový efekt. Roztomile vyznívá jeden z důvodů, proč si autorky vybraly knihovnictví: obor je zaplněn lidmi středního a staršího věku, kteří budou odcházet do penze, takže vznikne dost příležitostí pro nováčky. Tento předpoklad se nepotvrdil a autorky si to vysvětlují tak, že se odchodem zkušených knihovníků uvolňují místa, která nejsou určena nováčkům.

Ve druhé kapitole autorky mapují problémy typu jak se vyznat ve vztazích a vnitřních pravidlech organizace, do nichž je třeba se začlenit a zasáhnout. Začínající knihovníci tu najdou rady, jak se mohou profesně orientovat, jak získat práci (např. brigáda v době studia, kontakty při konferencích, kterých se už jako studenti účastní apod.).

Třetí kapitola je zaměřena na schopnost vést. Hledá, čím je tato schopnost charakterizována. Skupinu (tým, kolektiv) nemusí vést vždy jen ten člověk, který je formálně ve vedoucí pozici.

Čtvrtá kapitola je věnována těm, kdo jsou na opačném pólu vedení. V knize jsou označováni jako následovníci, přívrženci. V běžných poměrech našich knihoven je zřejmě přiměřenější zůstat u označení podřízený (i když se v publikaci nejedná striktně o formální role). Autorky zdůrazňují jejich důležitost pro výsledný efekt činnosti. Mnozí z  podřízených mohou mít ve skutečnosti velký vliv a rozumný vedoucí je umí poznat a využívat.

Pátá kapitola je nazvána Odlišujte se. "Nejrychlejší cestou, jak zabít svůj vůdčí potenciál, je vmísit se do davu, i když je to dav vedoucích" (s. 85). Tato kapitola obsahuje poznámky k managementu času, včetně praktických rad (např. sepsat si ráno úkoly a neskončit, dokud nebudou hotovy, využívat čas strávený cestováním apod.), pojednává i o důležitosti publikování.

V šesté kapitole o sebepropagaci se autorky musely vyrovnat s faktem, že se jedná o vlastnost nepříliš chválenou. Přesto je třeba propagovat své schopnosti a své výsledky, mj. také pro inspiraci a příklad jiným. Sebepropagace zahrnuje iniciativu a péči o osobní rozvoj, potřebu nestagnovat v práci apod.

Ve dvou posledních kapitolách autorky dávají návody a nástroje k  pokračování po přečtení / zvládnutí knihy, jak pokračovat a stát se lepším vedoucím a podřízeným.

Kniha je zaměřena na mladé lidi na počátku kariéry. Jaký důvod k  jejímu přečtení mají ostatní?

Především v ní najdeme zajímavý úhel pohledu na prostředí a procesy, které dobře známe, ale neškodí je vidět jinak. A to ať už s uváděnými názory souhlasíme a líbí se nám vždy, částečně nebo vůbec ne. Zvlášť zajímavé informace zde najdou vedoucí nebo i ostatní pracovníci, kteří mají úkol zacvičit nováčky.

Kniha je navíc psaná svěže a vtipně, zřejmě díky kombinaci anglosaského stylu, který umí probrat odborná témata vylehčeně, a rovněž díky mládí autorek.

eb

 

 

  

CITACE:
Bartůňková, Eva. Byke, Suzanne; Lowe-Wincentsen, Dawn. A leadership primer for new librarians : tools for helping today's early-career librarians to become tomorrow's library leaders . Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/bart.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |