|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2008, číslo 1-2


 

Naple Forum a Nejkrásnější evropské knihovny

 

Eva Marvanová

 

Naple Forum

Naple Forum http://www.naple.info (National Authorities on Public Libraries in Europe) bylo založeno v roce 2002. Jedná se o mezinárodní nevládní sdružení, jehož hlavním cílem je podpora principů a strategií vládní politiky veřejných knihoven. Členství ve sdružení má v současnosti devatenáct států http://www.naple.info/directory.htm.

 

Naple Forum - webová stránka

Obrázek č. 1
Zdroj: http://www.naple.info/index.htm
 

 

Naple Newsletter

Naple Forum dvakrát ročně publikuje online bulletin Naple Newsletter s příspěvky z různých zemí. Obsahem bývají strategické dokumenty, které se týkají rozvoje veřejných knihoven, legislativní otázky, informace o mezinárodních konferencích.

Online přístup k Naple Forum Newsletter: http://www.naple.info/info/newsletters.htm.

Přístup do archivu Naple Forum Newsletter: http://www.naple.info/info/newsletters.htm

Podzimní číslo roku 2008 není dosud přístupno prostřednictvím webových stránek. Členové Naple jej obdrželi prostřednictvím e-mailu. Podzimní číslo loňského roku bylo tématicky zaměřeno na informační gramotnost. Newsletter přináší zprávy ze čtrnácti evropských zemí o tom, jaké projekty, aktivity, plány a činnosti byly uskutečněny v rámci informační gramotnosti.

Naple Forum Newsletter Autumn 2008 logo PDF

 

 

Naple newsleter

 

Obrázek č. 2
Titulní list Naple Newsletter Autumn
 

 

Konference

NAPLE pořádá pravidelné výroční konference. Zprávy o konferencích, které se konaly v letech 2006 a 2007 byly publikovány ve Čtenáři, Ikarovi a Knihovnickém zpravodaji Vysočiny.

MARVANOVÁ, Eva. Konference NAPLE. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 2007-01-04]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3804>. ISSN 1212-5075.

MARVANOVÁ, Eva. Konference NAPLE tentokrát v Helsinkách. Čtenář, 2007, roč, 59, č. 3, s. 69-70.

MARVANOVÁ, Eva. 4. konference NAPLE v Madridu. Knihovnický zpravodaj Vysočiny [online]. 2008, roč. 8, č. 1 [cit. 2008-04-08]. Dostupný z WWW: <http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=994>. ISSN 1213-8231.

 

V roce 2008 se konala pátá konference NAPLE ve dnech 9.-11. října 2008 ve Vilniusu. Na konferenci zazněly zajímavé příspěvky o organizaci a projektech veřejných knihoven v Holandsku, Litvě, Irsku, Švýcarsku, Norsku a Finsku. Prezentace z konference jsou přístupny na http://www.naple.info/Vilnius/index.htm.

Závěry z konference :

Projekt Library Buildings aneb Nejkrásnější evropské knihovny

Iniciativou NAPLE je představit nejkrásnější evropské knihovny. Členské země NAPLE by měly do databáze zaslat minimálně informace a fotografie o svých nových, zajímavých, rekonstruovaných knihovnách. Pokud budete chtít přidat vaši knihovnu do databáze evropských knihoven, pošlete mi zprávu na eva.marvanova@nkp.cz. Databáze evropských knihoven je přístupná na URL: http://www.librarybuildings.info/. V současnosti (leden 2009) je v databázi zastoupeno sedm zemí: Dánsko (prezentuje 4 knihovny), Estonsko (9), Finsko (5), Irsko (5), Portugalsko (5), Slovinsko (2), Španělsko (1). Podívejte se na evropské knihovny a nechejte se inspirovat!

 

Městská knihovna Vaasa, Finsko

 

Zdroj: http://www.librarybuildings.info/. Městská knihovna Vaasa, Finsko http://www.vaasa.fi/kirjasto

 

 

 

  

CITACE:
Marvanová, Eva. Naple Forum a Nejkrásnější evropské knihovny. Knihovna plus [online]. 2008, č. 1-2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus81/marvanova.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |