|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2009, číslo 2


 

Konference LILAC 2009 – místo konání Cardiff, Wales

Lenka Bělohoubková / Belohoub@vse.cz

 

Konference LILAC (Librarians Information Literacy Annual Conference) 2009 byla již pátou konferencí tohoto jména. Konala se ve Walesu ve dnech 30.3–1.4.2009 na půdě Cardiff University. LILAC pořádá Information Literacy Group, která působí v rámci organizace CILIP (The Chartered Institute of Library and Information Professionals). Konference se účastnili studenti knihovnictví, knihovníci a specialisté na výuku informační gramotnosti nejen z celé Velké Británie, ale i ze zahraničí (např. z USA, Irska, Norska, Sýrie).

V polovině roku 2008 vznikly webové stránky, na kterých se postupně hromadily informace. Přihlášení účastníci si tak mohli v předstihu prostudovat program a přihlásit se na přednášky pro menší skupiny, workshopy a prezentace projektů různých institucí. Pro jejich snadnější orientaci v tématech byly všechny přednášky rozčleněny podle svého obsahu do čtyř skupin: Information literacy for life, Inquiry based learning and information literacy, Emerging technologies a Supporting research. Zájemci o přednášení se naopak díky velmi podrobným pokynům mohli rozhodnout, zda svůj příspěvek pojmou jako 30minutový, 45minutový, hodinový workshop, tzv. symposium nebo prezentaci posteru (podrobnosti v sekci Call for papers – http://www.lilacconference.com/dw/2009/call for papers.htm). V pokynech bylo i specifikováno, jaký časový limit je třeba ponechat na diskusi a dotazy účastníků. Poznámka na okraj pro zájemce o přednášení – tento čas byl pokaždé využit bezezbytku a dotazy byly vždy konkrétní a k tématu, nikoliv tzv. "cimrmanovské".

První den před zahájením konference probíhalo paralelně 7 různě koncipovaných workshopů. Na jednom z nich byl například představen projekt iSkillZone. Jedná se o webový multimediální zdroj informací, který slouží k zvyšování informační gramotnosti uživatelů. Kurzy v něm jsou rozděleny na menší samostatné části podle teorie, že dlouhé texty nikdo nečte. Jsou převážně interaktivní, často se jedná i o krátké filmy jak co najít v knihovně, testy na hledání informací a informačních zdrojů, pomůcky k rozeznávání plagiátorství a pro základy kritického myšlení při hodnocení informací (http://iskillzone.uwe.ac.uk).

Hned po slavnostním zahájení, kterého se účastnil i zástupce univerzity prorektor Dr. David Grant, a po uvítání účastníků organizačním výborem konference začaly přednášky. Hlavními řečníky během následujících 3 dnů byli Melissa Highton z University of Oxford, Patricia Iannuzzi z University of Nevada, Leslie Burger z Princeton Public Library a Conor Galvin z Dublin College of Human Sciences. Jejich hodinové příspěvky byly vždy úvodem k novým blokům dílčích přednášek a týkaly se analýzy stavu informačního vzdělávání i vizí budoucího vývoje s ohledem na dospívající generaci Z.1

V šesti učebnách a dvou budovách střídaly hodinové přednášky hlavních řečníků bloky tzv. "parallel sessions". Ty zahrnovaly kratší přednášky, případové studie, výsledky průzkumů, ukázky již realizovaných zajímavých projektů, workshopy či ukázky jak řešit problematické situace, nebo jak pro výuku informační gramotnosti využít nové technologie. Podrobnější informace včetně stručných abstraktů jednotlivých příspěvků lze nalézt na: http://www.lilacconference.com/dw/index.html.

Druhý a třetí den konference proběhly kromě dalších přednášek prezentace cca desítky posterů. V prostorách, kde byly vystaveny, se téměř nedalo projít kolem hloučků zájemců. Všichni diskutovali, blogovali, twittrovali, domlouvali další společné projekty, vyměňovali si kontakty a nápady.

Bohužel z celé konference nevyšel a ani nevyjde sborník, ani si nelze v elektronické podobě nikde na jednom místě přečíst plné texty přednášek, pouze jejich zkrácené verze. Jeden ze způsobů, jak se alespoň o některých přednáškách dozvědět něco víc, je navštívit blogy ostatních účastníků, za mnohé například Wicki Owen (http://vickiowensm-learningblog.blogspot.com/2009/04/lilac-2009-overview-of-events.html), Sheilly Weber (http://infolitlib20.blogspot.com/2009/04/lilac-discussion-transcript.html), Jane Secker (http://elearning.lse.ac.uk/blogs/socialsoftware/2009/04/lilac-blog-round-up/) nebo Sarah Whittaker (http://uollibraryblog.wordpress.com/2009/04/01/librarians-information-literacy-annual-conference-cardiff-09/).

Příští konference LILAC proběhne v Irském Limericku 29.–31.3.2010. Během letošního srpna se jistě objeví výzva všem zájemcům o přednášení s instrukcemi, jak má vypadat ohlášení příspěvku.

 

Poznámky

1."Generace Z" nebo také internetová generace. Generace dětí narozených od poloviny devadesátých let do cca roku 2005, která vyrůstá ve světě vysokorychlostního internetu, mobilních telefonů, ipodů a second life, ale především to vše považuje za samozřejmost (jako je pro nás samozřejmá např. elektřina, televize a automobilová doprava). Více se můžete dozvědět například ve wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Z.

 

Literatura:

Bělohoubková, Lenka. LILAC 2009 - The Librarians Information Literacy Annual Conference 30.3-1.4.2009, Cardiff University, Cardiff, Velká Británie. Zpráva ze zahraniční cesty [online]. Dostupná z WWW: <http://www.akvs.cz/pdf/zprava-2009-cardiff.pdf>.

 

 


 

CITACE:
Bělohoubková, Lenka. Konference LILAC 2009 – místo konání Cardiff, Wales. Knihovna plus [online]. 2009, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/beloho.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |