| domů | |index autorů |  | index názvů |  | index témat |
 
Knihovna plus - logo
 
    

Index témat

Databáze
Digitalizace
Historické fondy
Informační politika
Informační technologie

Informační zdroje
Katalogizace
Knihovny
Knihovnické služby
Konference

Knižní trh
Osobnosti

Knižní novinky
Právo

Recenze
Standardy
Výstavy
Vzdělávání

 

Databáze

Aktuální výzkumné směry a aktivity OCLC [Marie Svozilová]

Co nabízí TDKIV, aneb, Jak lze pracovat s touto terminologickou databází [Jaroslava Havlová]

Databáze českých literárních osobností (CLO) [Dominik Budský]

Elektronické zdroje nepadají z nebe [Štěpánka Žižková]

Open Access a současné tendence v otevřeném publikování na Ukrajině [Myroslava Kutsyn]

Tezaury v maďarské praxi [Erika Tóth, Prókai Margit]

Digitalizce

Digitalizace jako součást procesu poskytování informačních služeb v Národním technickém muzeu [Walter Schorge]

Digitalizácia fondov a technická podpora informatizácie v oblasti ochrany prírody (Tvorba Digitálneho archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši) [Eva Greschová]

Digitalizácia informačného fondu z oblasti spracovania drevnej hmoty – praktické skúsenosti  [Alena Zuzánková]

"Digitální renesance" evropského kulturního dědictví [Alena Kubátová]

Evropská digitalizace jako dětská hra [Adolf Knoll]

Historické mapy v digitálním světě. Digitalizace mapových souborů ve Státním oblastním archivu v Třeboni [Markéta Hrdličková]

i2010: Digitální knihovny

Knihovna v kapradí [Daniel Přibyl]

Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky [Martina Orosová]

Špalíček - projekt digitální knihovny kramářských tisků KNM [Iva Bydžovská]

Virtuální národní fonotéka [Filip Šír, Petr Žabička]

Historické fondy

Doporučené klimatické podmínky pro dlouhodobé uložení archivních a knihovních fondů podle mezinárodního standardu  [Petra Vávrová]

Ke vzniku a vývoji výročních zpráv [Ludmila Kubátová]

Knihovní celky  [Mgr. Alena Petruželková]

Mapové pohlednice [Tomáš Grim]

Právní tisky barokní doby na příkladu Johanna Jakuba Weingartena [Mgr. Lubomír Novotný]

Tzv. jedenatřicetiřádková odpustková listina Johanna Gutenberga  [Kamil Boldan]

Informační politika

Doporučení ke zvýšení kvality práce finských veřejných knihoven [Marjariitta Viiri ; Turun Täyskäännös ; Miroslav Ressler]

Elektronické informační zdroje pro pedagogiku dostupné v prostředí WWW [Vladimíra Bendová]

Elektronický průvodce informacemi z EU [Jitka Hradilová]

Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie : příručka pro knihovníky a informační pracovníky. Část 1. [Patrick Overy; Jitka Hradilová]

Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie : příručka pro knihovníky a informační pracovníky. Část 2. [Patrick Overy; Jitka Hradilová]

Informační zabezpečení vědy a techniky: Informační infrastruktura [Brigita Exelová]

Knihovny a veřejný internet [Jaroslav Winter]

Průzkum práce seniorů s počítačem a Internetem [Kateřina Kamrádková]

Web 2.0 ve skandinávských knihovnách [Miroslav Ressler]

Informační technologie

Aktuální výzkumné směry a aktivity OCLC [Marie Svozilová]

Audioknihy a jejich vliv na dětské čtenářství [Alžběta Škytová]

BLAKEMAN, Karen. Google Is Not Enough  [Anežka Poljaková]

Databáze historických zahrad, parků a krajiny, její vznik a parametry [Markéta Šantrůčková, Věra Vávrová]

Digitalizácia informačného fondu z oblasti spracovania drevnej hmoty – praktické skúsenosti  [Alena Zuzánková]

Geneze Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF [Jiří Kratochvíl]

Historické mapy v digitálním světě. Digitalizace mapových souborů ve Státním oblastním archivu v Třeboni [Markéta Hrdličková]

Inovace přístupu ke správě archeologického informačního bohatství s důrazem na počítačovou podporu organizačních procesů [Olga Lečbychová; Milan Jindáček]

Jednotná informační brána z hlediska programového vybavení a podobné projekty ve světě [Hana Nemeškalová]

Knihovny a veřejný internet [Jaroslav Winter]

Metavyhledávání a jeho typy – příspěvek k terminologické diskusi [Helena Kučerová]

Mládež, veřejné knihovny a internet  [June Abbas, Melanie Kimball, Kay Bishop, Georgie D'Elia]

Nové úkoly ve výchově spojené s pronikáním člověka do infosféry a kyberprostoru – média jako součást života dětí [Jitka Jursová]

Nové technologie můžou podlomit základy autorského práva  [Jiří Srstka – Zdeněk A. Tichý]

Nový katalog OPAC 2.0  [Alena Kubátová]

Online výuková aplikace rychlého čtení pro čtenáře knihoven zdarma [Michal Zwinger, Michal Hudeček, Jana Krejčí]

Péče o fotografický obraz v Historické fototéce města Havany [Petra Vávrová, Libor Jůn]

Projekt ATHENA [Kateřina Salonová]

Srovnání funkcionality MetaLib/SFX v Jednotné informační bráně se zahraničními projekty [Hana Nemeškalová]

Špalíček - projekt digitální knihovny kramářských tisků KNM [Iva Bydžovská]

Testování uživatelského rozhraní vybraných digitálních knihoven [Libuše Foberová]

Úvod k linked data  [Jindřich Mynarz; Jan Zemánek]

Uživatelská rozhraní dialogových systémů [Klára Loukotová]

Vliv trendů systémů organizace znalostí na vývoj Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně [Ctibor Škuta; Kristýna Kožuchová]

Vyhledávače: současné problémy a trendy vývoje [Petr Boldiš]

Vytvořte si zdarma online osobní virtuální knihovnu [Lenka Němečková]

Využití nástroje WebRatio k návrhu webové aplikace [David Konopáč]

Web 2.0 ve skandinávských knihovnách [Miroslav Ressler]

Xerxes : Portál informačních zdrojů [Ondřej Fabián, Petr Holík]

Změna je život aneb Proměny ročenky o divadle v České republice [Zuzana Jindrová]

Zpráva o průběhu konference INSPO 2005 [Linda Skolková, Jindřiška Kotrlová]

Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky [Martina Orosová]

Informační zdroje

Aktuální výzkumné směry a aktivity OCLC [Marie Svozilová]

Česká Wikipedie se stala nejobsáhlejší českou encyklopedií [Alena Kubátová]

Databáze českých literárních osobností (CLO) [Dominik Budský]

Databáze historických zahrad, parků a krajiny, její vznik a parametry [Markéta Šantrůčková, Věra Vávrová]

Elektronické informační zdroje pro pedagogiku dostupné v prostředí WWW [Vladimíra Bendová]

Elektronické zdroje nepadají z nebe [Štěpánka Žižková]

Geneze Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF [Jiří Kratochvíl]

Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu [Eva Marvanová]

Internetová encyklopedie dějin Brna, město na dlani [Hedvika Břínková, Olga Lečbychová]

Pokus o kvalitnější informovanost o české odborné slavistice [Lukáš Babka]

Projekt ATHENA [Kateřina Salonová]

Průmyslové vzory, Lokarnské třídění, databáze průmyslových vzorů [Eva Pičmanová]

Tezaury v maďarské praxi [Erika Tóth, Prókai Margit]

Úvod k Open Bibliographic Data aneb i knihovny mají svá skrytá místa! [Světlana Hrabinová, Jindra Planková]

Uživatelská rozhraní dialogových systémů [Klára Loukotová]

Vydavatelství BioMed Central a otevřený přístup k informačním zdrojům [Iva Burešová]

Xerxes : Portál informačních zdrojů [Ondřej Fabián, Petr Holík]

Zkušenosti služeb Národní knihovny s centrálními indexy a web-scale discovery systémy [Jindřiška Coufalová, Karolína Košťálová, Petra Šťastná]

Katalogizace

Metodika jmenného zpracování výročních zpráv středních škol z 19. století [Zdenka Bosáková]

Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století [Zdenka Bosáková]

Knihovnické služby

Audioknihy a jejich vliv na dětské čtenářství [Alžběta Škytová]

Digitalizace jako součást procesu poskytování informačních služeb v Národním technickém muzeu [Walter Schorge]

Digitalizácia informačného fondu z oblasti spracovania drevnej hmoty – praktické skúsenosti  [Alena Zuzánková]

Doporučení ke zvýšení kvality práce finských veřejných knihoven [Marjariitta Viiri ; Turun Täyskäännös ; Miroslav Ressler]

Doporučení ke zvýšení kvality práce finských veřejných knihoven [Marjariitta Viiri ; Turun Täyskäännös ; Miroslav Ressler]

Evropské dotace pro rozvoj knihovnických služeb v Maďarsku 2008-2013 [Peter Dippold; Alena Kubátová]

Geneze Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF [Jiří Kratochvíl]

Hudební knihovnictví v České republice – Quo vadis I. [Julius Hůlek, Zuzana Petrášková]

Hudební knihovnictví v České republice - QUO VADIS II. [Julius Hůlek, Zuzana Petrášková]

Knihovna dějin knihy, knihovnictví a informační vědy [Agnes Feimer; Alena Kubátová]

Jak se podporuje čtení v Evropě [Zdeněk A. Tichý]

Jak se v Česku roste s knihou a co na to Hollywood [Jana Chalupová; Zdeněk A. Tichý]

Knihovna Evropského parlamentu: Informační služby a produkty pro europoslance [Kateřina Vávrová]

Knižničný pas – multifunkčný nástroj v knižniciach [Mária Džavíková]

Informační chování sluchově postižených [Eva Šebestová]

Nový katalog OPAC 2.0  [Alena Kubátová]

Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010

MATTHEWS, Joseph R. Customer Satisfaction : A new perspective [Miroslav Ressler]

Měření hodnoty služeb poskytovaných veřejnou knihovnou [Jan Stejskal, Simona Pichová]

Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině [Myroslava Kutsyn]

Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině II [Myroslava Kutsyn]

Mystery shopping v knihovnách jako nástroj pro zjišťování kvality služeb [Magdalena Jirásková, Monika Machovská, Anna Mikulášková]

Nástin druhové klasifikace knihovnicko-informačních služeb [Hana Vodičková]

Nové služby internetu a knihovny : jak jít mladým naproti [Miroslav Ressler]

Počítačová kultura knihy nelikviduje [Richard Papík, Zdeněk A. Tichý]

Prezentace knihovních služeb veřejnosti: marketing veřejných knihoven v Nizozemsku [Pavlína Lonská]

Průzkum práce seniorů s počítačem a Internetem [Kateřina Kamrádková]

Ptejte se knihovníka – kooperativní virtuální referenční služba korejských knihoven [Karolína Košťálová]

Souborné katalogy seriálů a portály seriálů : analýza a porovnání lokalizačních systémů [Linda Egemová]

Středisko handicapovaných studentů na VŠE v Praze [Martin Ctibor]

Středisko Teiresiás - Služby Masarykovy univerzity studentům s postižením [Michaela Hanousková]

Trend ve službách: management kvality [Libuše Foberová]

Úvod k Open Bibliographic Data aneb i knihovny mají svá skrytá místa! [Světlana Hrabinová, Jindra Planková]

Zkušenosti služeb Národní knihovny s centrálními indexy a web-scale discovery systémy [Jindřiška Coufalová, Karolína Košťálová, Petra Šťastná]

Knihovny

Baťova knihovna ve Zlíně (1. část) [Renáta Salátová]

Baťova knihovna ve Zlíně (2. část) [Renáta Salátová]

Doporučení ke zvýšení kvality práce finských veřejných knihoven [Marjariitta Viiri ; Turun Täyskäännös ; Miroslav Ressler]

Finské knihovnictví v praxi – Univerzitní knihovna v Tampere [Jiří Mazal]

Hudební knihovnictví v České republice – Quo vadis I. [Julius Hůlek, Zuzana Petrášková]

Knihovna dějin knihy, knihovnictví a informační vědy [Agnes Feimer; Alena Kubátová]

Příběh architektury digitálního věku  [Jan Benda]

Budování pobočky Městské knihovny v Praze v prostorách Národní technické knihovny [Alexandra Laubová]

Historie finských veřejných knihoven aneb počátky jednoho z nejrozvinutějších knihovnictví na světě [Jan Černý]

Knihovna a škola ve 21. století [Bohdana Křepinská]

Knihovna Evropského parlamentu: Informační služby a produkty pro europoslance [Kateřina Vávrová]

Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky [Jana Vozková]

Knihovna Národního filmového archivu a její sbírky [Pavla Janásková]

Knihovní celky  [Mgr. Alena Petruželková]

Knihovnická konsorcia ve světě [Hana Novotná]

Knihovnu slovanských a východoevropských studií najdete i v Londýně [Zuzana Pinčíková; Renata Salátová]

Knihovny a veřejný internet [Jaroslav Winter]

Masarykův ústav v proměnách času [Josef Tomeš]

Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině [Myroslava Kutsyn]

Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině II [Myroslava Kutsyn]

Národní knihovna Arménie [Tigran Zagranyan; Adolf Knoll]

Národní knihovna Lotyšska [Andris Vilks; Adolf Knoll]

Národní knihovna Rumunska [Elena Tîrziman; Adolf Knoll]

Národní lékařská knihovna – veřejná specializovaná knihovna [Eva Lesenková, Vladimíra Solová, Eva Valdmanová]

Nizozemské knihovny očima cizince [Renáta Salátová]

Požár knihovny – kulturní Černobyl [Anna Machová]

Řízení rozvoje odborných kompetencí pracovníků knihoven v Polsku [Maja Wojciechowska, Miroslav Ressler]

Knižní trh

Audioknihy a jejich vliv na dětské čtenářství [Alžběta Škytová]

České antikvariáty po revoluci a vliv internetu na antikvární trh [Jan Schick]

Konference

"Co po nás zbude" 2008  [Petra Večeřová, Anna Machová]

Infogram na cestě správným směrem [Ludmila Tichá, Hana Landová, Lenka Bělohoubková]

Konference evropských národních knihoven [Alena Kubátová]

Konference Inforum [Renata Salátová; Anna Machová]

Konference LILAC 2009 – místo konání Cardiff, Wales [Lenka Bělohoubková]Marketing of information services : 15th BOBCATSSS symposium, Prague 29-31 January 2007 : proceedings  [Linda Skolková]

Naple Forum a Nejkrásnější evropské knihovny  [Eva Marvanová]

Ochrana průmyslových vzorů z pohledu Kanady a Velké Británie [Linda Skolková]

Tři semináře o měření výkonu a kvality činnosti knihoven [Vít Richter]

Seminář Architektura a knihovna a otevření Národní technické knihovny [Alena Kubátová]

Vznik Nadace pro globální knihovnu – frankofonní iniciativy na podporu knihoven v rozvojových zemích [Anna Machová]

Novinky knihovnické literatury

Novinky zahraniční knihovnické literatury - Plus 1 [Anna Machová]

Novinky zahraniční knihovnické literatury - Plus 2 [Anna Machová]

Novinky zahraniční knihovnické literatury - Plus 3 [Anna Machová, Renáta Salátová a Veronika Tichá]

Novinky zahraniční knihovnické literatury - Plus 4 [Anna Machová, Linda Jansová, Renata Salátová]

Osobnosti

Kdo je Ryhor Baradulin? [Františka Sokolová]

Význačné osobnosti SJ v českých zemích  [Alena Richterová]

Vzpomínka na PhDr. Jaroslava Vrchotku, CSc. [Helga Turková]

Právo

Autorské právo a digitální knihovny : osiřelá díla [Adéla Faladová]

K 90. výročí prvního knihovnického zákona [Jarmila Burgetová]

K některým aspektům novely autorského zákona  [Jiří Srstka]

K některým autorskoprávním otázkám činnosti knihoven v současnosti [Zdeněk Matušík]

Nové technologie můžou podlomit základy autorského práva  [Jiří Srstka – Zdeněk A. Tichý]

O právu veřejného půjčování [referát IFLA]

Právní aspekty digitálních knihoven pro zrakově postižené [Jiří Stodola]

Vývoj institutu právo povinného výtisku (1) [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 2 : právo povinného výtisku v Československé republice [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 3 : právo povinného výtisku za protektorátu [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 4 : poválečná úprava práva povinného výtisku [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 5 : první samostatná právní úprava povinnosti odevzdávat povinné výtisky ve vztahu k neperiodickým publikacím – zákon ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 6 : samostatná právní úprava povinnosti odevzdávat povinné výtisky ve vztahu k periodickému tisku – zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)  [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 7 : povinný výtisk elektronických online zdrojů [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 8 : právo povinného výtisku ve světle zákona č. 257/2001 Sb. [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 9 : o právu povinného výtisku na Slovensku [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj institutu právo povinného výtisku 10 : právo povinného výtisku z pohledu zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [Ladislav Michael Wallis]

Vývoj evropského vydavatelského práva (S přihlédnutím k vydavatelské praxi ve Francii) [Emmanuel Pierrat]

Recenze

Archives and the digital library / William E.Landis, Robin L. Chandler, ed.  [Daniel Kindl]

BAWDEN, David ; ROBINSON Lynn. Úvod do informační vědy [Richard Papík]

BOLDAN, Kamil; URBÁNKOVÁ, Emma. Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z LobkovicBOLDAN, Kamil; URBÁNKOVÁ, Emma. Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic [Vincenc Streit]

BUCHANAN, Elizabeth A.; HENDERSON, Kathrine A. Case studies in library and information science ethics. With a foreword by Robert Hauptman [Eva Bartůňková]

BYKE, Suzanne; LOWE-WINCENTSEN, Dawn. A leadership primer for new librarians : tools for helping today's early-career librarians to become tomorrow's library leaders [Eva Bartůňková]

COOK, Douglas; SITTLER, Ryan L. Practical Pedagogy for Library Instructors : 17 Innovative Strategies to Improve Student Learning. Chicago : Association of College and Research Libraries, 2008 [Alena Kubátová]

FEATHER, John. The information society : a study of continuity and change  [Eva Bartůňková]

 HAAGER, Michael. Knihovna není prodlouženou rukou rodičů. Která média mohou knihovny půjčovat dětem a mládeži? Správné postoje při neoprávněných požadavcích kontroly [Vincenc Streit]

Informační kompetence pro znalostní společnost  [Richard Papík]

JAŃDZAK, Anna. Biblioteki szwajcarskie w XXI wieku  [Vincenc Streit]

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat [Linda Jansová]

LEITNER, Gerald. Für eine europäische Bibliothekspolitik Bericht zur Internationalen Bibliothekskonferenz "A Library Policy for Europe", Wien Mai 2009 [Vincenc Streit]

LOW, Kathleen. Casanova was a librarian: a light-hearted look at the profession [Renáta Salátová]

MITTROWANN, Andreas: Skandinávské knihovny očima předních knihovnických expertů z Evropy, USA, Nového Zélandu a Austrálie  [překlad M. Ressler]

MOLNÁR, Zdeněk. Competitive Intelligence aneb jak získat konkurenční výhodu [Richard Papík]

Naučme se rozumět FRBR [Barbora Drobíková]

PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. Příručka pro nakladatele [Vincenc Streit]

ŠÁMAL, Petr. Soustružníci lidských duší : Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí zakázaných knih) [Eva Marvanová]

ŠIMEČEK, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati [David Mach]

VELLA, C.; VELLA, V.; ZEFARA, L. A Mosaic of Library and Archive Practise in Malta : A Collection of Papers by MaLIA Members and Friends on Its 40th Anniversary, 1969-2009 [Vincenc Streit]

Standardy

Evropská certifikace: CERTIDoc v Maďarsku [Ilona Hegykozi; Alena Kubátová]

První zkušenosti s ISBN-13 v České republice [Antonín Jeřábek

Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) : nástroj pro jejich vyhodnocování [Vladana Pillerová]

Optimalizace programu VISK: výzkum mezi úspěšnými a neúspěšnými žadateli [Šimon Vích]

Výstavy a konference

Mladí surfují, blogují a chatují … jenže čtou? (Několik výsledků slovenských výzkumů)

Seminář o vzdáleném přístupu k elektronickým zdrojům  [Eva Bartůňková]

Svět knihy 2006  [Zdeněk A. Tichý]

Vzdělávání

Angličtina pro knihovníky a informační pracovníky – e-LKA (e-learningový kurz knihovnické angličtiny) [Renáta Domoráková, Pavla Lichnovská]

Doporučení ke zvýšení kvality práce finských veřejných knihoven [Marjariitta Viiri ; Turun Täyskäännös ; Miroslav Ressler]

Knihovna a škola ve 21. století [Bohdana Křepinská]

Knihovnické minimum jako e-learningový kurz [Kateřina Byloková]

Knihovny a celoživotní vzdělávání v rámci iniciativ a projektů EU [Eva Marvanová]

Poznámky ze semináře Přátelské pracoviště [Renata Salátová]

Řízení rozvoje odborných kompetencí pracovníků knihoven v Polsku [Maja Wojciechowska, Miroslav Ressler]

Výukové centrum Rolex v Lausanne [Tereza Johanidesová]

Vzdělávací cykly pro pracovníky knihoven středočeského kraje [Eva Šenfeldová]

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

| domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |