|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2009, číslo 2


BUCHANAN, Elizabeth A.; HENDERSON, Kathrine A. Case studies in library and information science ethics. With a foreword by Robert Hauptman. Jefferson : McFarland, 2009. ix, 165 s. ISBN 978-0-7864-3367-4.

 

Už se vám to někdy stalo?

Při veškerém respektu k soukromí uživatelů si knihovník náhodně všimne, jaké WWW stránky si uživatel prohlíží. Mohou mít značně pochybný obsah. Zasáhli byste?

Na počátku devadesátých let některé veřejné knihovny řešily otázku, zda přijmout či nepřijmout od politických stran a hnutí knižní dary, které zřetelně nesly znaky agitace. Jste spíš pro dostupnost necenzurovaných informací nebo v tom vidíte nebezpečí pro apolitický charakter knihoven?

Informační etika v podání recenzované knihy nezůstává u teorie nebo filozofických úvah. Obsahuje zcela reálné problémy a, i když vycházejí ze severoamerické praxe, mnohé z nich český čtenář pozná.

Kniha je napsána adresně pro knihovníky a informační pracovníky, a to nejen pro jejich vlastní práci, ale i tehdy, mají-li v pedagogické roli předstoupit před studenty. Stejně užitečná je i pedagogům středních a vysokých škol. Každá kapitola je věnována jednomu tematickému okruhu z informační etiky, a to v kontextu knihovnické praxe. Množství příkladů vyrovnává náročnost teorie a pomáhá k lepšímu pochopení. Jednotlivé kapitoly obsahují řadu případových studií doplněných sadou otázek k diskusi, takže tvoří vzorový scénář pro výuku.

První kapitola je zaměřena obecněji a věnuje se etice v oboru knihovnictví a informační studia. Obsahuje ukázky etických kodexů kanadských a amerických knihovnických a příbuzných společností.

Další kapitoly se zabývají těmito tématy:

 • Intelektuální svoboda, chápaná jako svobodná výměna informací zahrnující všechny fáze životního cyklu informace.
 • Ochrana soukromí.
 • Intelektuální vlastnictví.
 • Etika povolání.
 • Interkulturální informační etika.
 •  

  Příklady.

  Pro celkovou představu o knize lze zmínit několik případových studií.

  V okruhu problémů intelektuální svobody. Předseda celostátní knihovnické organizace začal používat distribuční seznam členů k rozesílání politických sdělení, např. o  stavu knihoven na Kubě nebo o  stávce knihoven ve Vancouveru. To vyvolalo konflikt mezi členy a předsedou. Ten odmítl s posíláním politicky zaměřených e-mailů přestat a poradil nespokojeným, aby se odhlásili ze seznamu. Studenti by měli diskutovat o tom, zda bylo předsedovo počínání správné, zda v takovém případě má administrátor konference zadržet zprávu, jak osobní politické postoje ovlivňují profesi.

  V okruhu ochrany soukromí představuje jeden příklad dilema knihovníka, který zpozoruje, že uživatel–cizinec sleduje na internetu program televize Al-Džazíra.

  Otázky ochrany intelektuálního vlastnictví jsou u  nás patrně nejvíc frekventované. Přesto soubor problémových okruhů přináší i nové pohledy. Např. nakolik si všímat toho, že si uživatel půjčuje víc hudebních CD, než kolik si může v krátké výpůjční lhůtě poslechnout. Je namístě dojem, že je kopíruje? A nevztahuje se na to pravidlo o poctivém užití díla? Obdobně uživatelé obcházejí zákaz kopírování knihy tím, že si ji opakovaně půjčují a kopírují po částech. Vzniká tím škoda vydavatelům? Nebo je správná námitka, že si mnoho studentů nemůže učebnice dovolit a vydavatelé alespoň zreální ceny učebnic? V jiném případě se stalo, že absolventu univerzity nedopatřením nebyl zrušen vzdálený přístup do licencovaných databází. Dokonce to musel opakovaně hlásit, než byla zjednána náprava. Bylo správné, že to knihovník bral na lehkou váhu? Absolvent zůstal uživatelem knihovny a databáze mu tak byly přístupné s rozdílem asi dvacetiminutové cesty.

  V oblasti etiky povolání je jedním z příkladů k diskusi např. jednání nové ředitelky se zkušeností z obchodní sféry, nikoliv knihovnice, která po nástupu provedla v organizaci zásahy šetřící náklady, ale hrubě necitlivé k odborné činnosti knihovny.

  Kniha je dostupná v Národní knihovně – Knihovně knihovnické literatury pod signaturou Kra 37.611.

  Další články a knihy s tematikou etiky v databázi KKL http://sigma.nkp.cz:4505/F/?func=find-c&ccl_term=wrd=etika&local_base=kkl

   

  eb

      

  CITACE:
  Bartůňová, Eva. BUCHANAN, Elizabeth A.; HENDERSON, Kathrine A. Case studies in library and information science ethics. With a foreword by Robert Hauptman. Jefferson : McFarland, 2009. ix, 165 s. ISBN 978-0-7864-3367-4.. Knihovna plus [online]. 2009, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/bartun.htm>. ISSN 1801-5948.

   

  Valid HTML 4.01 Transitional

   


   

  | nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

   | index autorů | | index názvů | | index témat |