|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2009, číslo 1


 

Seminář o vzdáleném přístupu k elektronickým zdrojům

 

Komise pro elektronické informační zdroje AKVŠ (Asociace knihoven vysokých škol ) uspořádala seminář nazvaný "Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům - Shibboleth a Česká národní federace identit". Seminář se konal 24. února 2009 ve Studijním a informačním centru České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole. Přednášel ing. Jiří Pavlík z ÚVT Univerzity Karlovy v Praze.

Seminář byl určen pracovníkům knihoven, kteří zajišťují přístup k elektronickým informačním zdrojům a IT specialistům, kteří zabezpečují vzdálený přístup k EIZ po technické stránce. Řada účastníků, jak lektor na začátku semináře svižným průzkumem zjistil, do této skupiny nepatřila a od přednášky očekávala především přehled a orientaci v problematice. Průběh semináře, který v tříhodinovém rozsahu neztrácel nic z pozornosti a zájmu publika, přinesl něco všem.

Vzdáleným přístupem je z hlediska knihoven míněn především přístup vzdálených uživatelů k licencovaným zdrojům, které pro ně knihovna či škola nakoupila a standardně je zpřístupňuje z počítačů ve svém areálu. V Česku existují podmínky pro zavádění vzdáleného přístupu, např. elektronické zdroje na serverech knihoven, e-learningové kurzy, dostupné jsou počítače, rychlé internetové připojení a vzrůstající internetová gramotnost. Vzdálený přístup je nyní praktikován na úrovni IP adres, jména a hesla instituce či kombinacemi těchto způsobů. Lektor uvedl přehled základních technologií používaných pro vzdálený přístup včetně jejich charakteristik a zmínil se o tom, jak by měl vypadat optimální vzdálený přístup z ohledu na uživatele. Stále se opakuje požadavek většího uživatelského komfortu: zadání jednoho jména a hesla pro všechny aplikace a také to, aby uživatel nemusel pro dosažení přístupu na svém počítači nic nastavovat.

Ve druhé části přednášky se lektor věnoval technologii Shibboleth. Její výhodou jsou nižší nároky na správu přístupů ke zdrojům s autentizovaným přístupem, federativní autentizace pro společné projekty, přesné rozlišování skupin uživatelů a vyšší bezpečnost.

Eva Bartůňková

 

 

  

CITACE:
EB. Knihovna Seminář o vzdáleném přístupu k elektronickým zdrojům. Knihovna plus [online]. 2009, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus91/EB0.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |