|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2010, číslo  1


 

Nový katalog OPAC 2.0

 

 

V závěru loňského roku, dne 3. 12. 2009, pořádala firma LANius s.r.o. v zasedací místnosti Národní knihovny ČR seminář o novém modulu WWW katalogu OPAC 2.0. Setkaly se zde čtyři desítky uživatelů, které se tak dozvěděly o katalogu, který je završením spolupráce s firmou Effectiva Solution s.r.o. V průběhu semináře byl umožněn prostor dotazům, týkajícím se zejména podání grantové žádosti pro program VISK 3 na rok 2010.

V dnešní době probíhající elektronizace služeb a vzrůstajícího vyhledávání informací na Internetu musí knihovna reagovat a změnit přístup ke svým fondům i k samotné prezentaci fondů a služeb. Stávající integrovaný knihovnický systém Clavius (a WWW katalog OPAC), nahrazující původní LANius a fungující od roku 2000, již nesplňuje požadavky moderní doby – jeho přehlednost a rychlost je podmíněna jednoduchým designem v prostředí pomalého internetu. Nové technologie umožňují využití více služeb, které lze nabídnout čtenářům přes web.

Verze OPAC 2.0 reaguje na Web 2.0 a využívá jeho prvků. Základní vlastnosti, jež má (nebo bude mít):

 

Katalog OPAC 2.0 – Knihovna Petra Bezruče v Opavě

Katalog OPAC 2.0 – Knihovna Petra Bezruče v Opavě

Katalog je orientován na běžného čtenáře. Je důležité uvědomit si, že elektronický katalog slouží jak fyzickým, tak virtuálním uživatelům. OPAC by měl lákat návštěvníky (umožnit jim komunikovat s ostatními uživateli, přizpůsobit vzhled atd.) a využívat aspektů, které podpoří návštěvnost i využívání služeb, které knihovna nabízí. Webový katalog OPAC 2.0 nabízí zcela nové vlastnosti a služby pro čtenáře:

Možnosti nastavení:

V rámci svého konta může přihlášený uživatel komentovat a hodnotit knihy (bodová stupnice pěti hvězdiček), vkládat recenze, editovat některé své údaje, prohlížet současné i minulé výpůjčky, spravovat své konto (provádět rezervace, prodlužovat výpůjční dobu) atd.

Technické vlastnosti katalogu:

Novou vlastností je platformová nezávislost – katalog lze provozovat na serverech Windows i Linux. Použít jej lze pouze s verzí Clavius SQL. Podporuje všechny používané operační systémy i hlavní používané prohlížeče – Opera, Firefox 3 a výše, MS IE 7 a výše (pro MS IE 6 byla testována pouze čitelnost, těmto uživatelům se nezobrazí plnohodnotná verze). Katalog má plně adresované stavové URL (kdykoli lze odkaz přeposlat a zpřístupnit jej v rámci komunity i ostatním uživatelům) a je částečně optimalizován pro slepecké čtečky (blind-friendly).

Pro katalog se momentálně připravuje:

 

Katalog OPAC 2.0 – Městská knihovna Tábor

Katalog OPAC 2.0 – Městská knihovna Tábor

Nový modul knihovního systému Clavius OPAC 2.0, přestože využívá moderních prostředků a technologií, není náročný na výpočetní techniku a základní software – využívá platformu LINUX – a katalog lze provozovat na stávajícím serveru jako klasický katalog.

Informace o knihovním systému LANius, Clavius a novém WWW katalogu OPAC 2.0 naleznete na WWW stránkách firmy LANius s.r.o. (www.lanius.cz). Podklad pro sestavení grantové žádost pro program VISK 3 na rok 2010: Nová generace webového katalogu systému Clavius – OPAC 2.0 včetně časového harmonogramu, popisu k rozpočtu a ceníku1 je dostupný na WWW stránkách SKATu2 (www.skat.cz/aktualit/visk3.htm).

Alena Kubátová
alena.kubatova@nkp.cz


 

Poznámky

 

1 Firma na požádání vypočte celkovou částku pro danou knihovnu.

2 SKAT = sdružení uživatelů knihovních systémů LANius

  

CITACE:
KubátovÁ, Alena. Nový katalog OPAC 2.0. Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/kubat.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |