|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2005, číslo 1


 

Srovnání funkcionality MetaLib/SFX v Jednotné informační bráně se zahraničními projekty

 

Hana Nemeškalová
Národní knihovna ČR
Hana.Nemeskalova@nkp.cz 

Hana Nemeškalová absolvovala v roce 2005 obor informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2002 pracuje v Oddělení referenčních a meziknihovních služeb Národní knihovny ČR, kde se mimo jiné podílí i na projektu Jednotná informační brána.

 

 

V této kapitole se budu zabývat srovnáváním funkcí a vlastností Metalib (verze 3) a SFX (verze 3) v JIB a v podobných projektech v zahraničí, které byly popsány v předcházejících kapitolách (kromě JIB ještě NELLI Portal, AARLIN - DEAKIN, KB-portal a MetaQuest). Výsledkem této analýzy bude zjištění rozdílů mezi způsoby a rozsahem poskytování služeb v jednotlivých portálech. Analýzu jsem rozdělila do dvou hlavních částí, první jsem věnovala funkcím v MetaLib a druhou funkcím SFX. Zejména první část bude obsahovat ještě několik oddílů sestavených podle typů služeb v MetaLib.

Srovnání MetaLib

Analýzu srovnávání MetaLib v jednotlivých portálech či branách jsem rozdělila do následujících oddílů: Registrovaný × Neregistrovaný uživatel, Rychlé hledání, Najít databázi/e-journal, Metavyhledávání, Můj prostor a Nápovědy.

Registrovaný × Neregistrovaný uživatel

Následující tabulka ukazuje možnosti přístupu ke zdrojům a službám v každém portálu z hlediska vstupu registrovaným nebo neregistrovaným způsobem.

Registrovaný uživatel

   JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Volné zdroje  ano  ano  ano  ano  ano
Licencov. zdroje  ano *  ano  ano  ano  ano
Rychlé hledání  ano  ano  ano  ano  ano
Najít db/e-journal  ano, ale pouze db  ano  ano  ano  ano
Metavyhledávání  ano  ano  ano  ano  ano
Můj prostor  všechny funkce  všechny funkce  všechny funkce  všechny funkce  všechny funkce

*  po ověření přístupu podle IP adresy počítače

Neregistrovaný uživatel

   JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Volné zdroje  ano  ano  ano  ano  ano
Licencov. zdroje  ano *  ne  ne  ne  ne
Rychlé hledání  ano  ano  ano  ano  ano
Najít db/e-journal  ano, ale pouze db  ano  ano  ano  ano
Metavyhledávání  ano  ano  ano  ano  ano
Můj prostor  e-schránka  e-schránka  e-schránka  e-schránka  e-schránka, moje db

* po ověření přístupu podle IP adresy

Rychlé hledání

   JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Jednoduché  ano  ano  ano  ne  ano
Přesun do Metavyhledávání  ano  ano  ano  ano  ano
Pokročilé  ano  ano  ano  ano  ano
- operátory  AND, OR, NOT  AND, OR, WITHOUT  AND, OR, WITHOUT  AND, OR, WITHOUT  AND, OR, WITHOUT
- rozšiřování  „?“  „?“  „?“  „?“  „?“
- vyhled. pole  standardní  standardní  standardní  standardní  standardní
Třídění záznamů  autor, název, rok, databáze, relevance  autor, název, rok, databáze, relevance  autor, název rok, databáze, relevance  autor, název, rok, databáze, relevance  autor, název, rok, databáze, relevance
Slučování záznamů  ne  ne  ne  ne  ano, přímo v seznamu záznamů
Přidávání zázn. do schránky  ano  ano  ano  ano  ano
(Rychlé hledání)  JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Odkaz na SFX  ano  ano  ano  ano  ano


Najít databázi/e-journal

Najít databázi

   JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Prohlížení rejstříku  ano  ano  ano  ano  ano, navíc zobrazený interaktivní rejstřík
- volba zobrazení volných zdrojů  ne  ano  ano  ne  ano
Kategorie (oborové)  Konspekt  vlastní  vlastní  vlastní  vlastní
- podkategorie  zatím ne  ano  ano  ano  ano
Hledání  ano  ano  ano  ne  ano
Abecední seznam  ne  ano  ano  ano  ano
Možnost okamžitého prohl.  ano  ano  ano  ano  ano
Přesun do metavyhledávání  ano  ano  ano  ano  ano

Najít e-journal

   JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Prohlížení rejstříku  ne  ano  ano  ano  ano
Hledání  ne  ano  ano  ano  ano
- standardní pole (název, ISSN)  ne  ano  ano  pouze ISSN  ano
Abecední seznam  ne  ano  ano  ano  ano


Metavyhledávání

   JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Výběr zdrojů          
- Předvybrané sady  ano  ano  ano  ano  ano
- Kategorie  ano  ano  ano  ano  ano
- Moje db (pro neregistr. už.)  ne  ano  ne  ne  ne
- Nové db  ne  ano  ano  ano  ano
- Hledat  ano  ano  ano  ano  ano
Info o zdroji  ano  ano  ano  ano  ano
Přidání zdroje do seznamu  ano  ano  ano  ano  ano
Jednoduché  ano  ano  ano  ano  ano
Pokročilé  ano  ano  ano  ano  ano
- operátory  AND, OR, NOT  AND, OR, WITHOUT  AND, OR, WITHOUT  AND, OR, WITHOUT  AND, OR, WITHOUT
- rozšiřování  „?“  „?“  „?“  „?“  „?“
- vyhled. pole  standardní  standardní  standardní  standardní  standardní
Historie hledání  ano  ano  ano  ano  ano
Upřesnění dotazu  ano  ano  ano  ano  ano
Zobrazení výsledku dotazu ze všech zdrojů  ano  ne  ne  ne  ne
Třídění záznamů  autor, název, rok  autor, název, rok, relevance, databáze  autor, název, rok, relevance, databáze (pouze ve sloučené množině  autor, název, rok, relevance, databáze (pouze v sloučené množině)  autor, název, rok, relevance, databáze (pouze ve sloučené množině)
Slučování záznamů  zvláštní množina  přímo v záznamech  zvláštní množina  zvláštní množina  zvláštní množina
Metavyhledávání  JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Přidávání do e-schránky  ano  ano  ano  ano  ano
Odkaz na záznam v přirozeném prostředí zdroje  ano, u některých zdrojů  pouze u zdrojů dostupných.na WWW  ano  odkaz na plný text pokud je to možné, jinak pouze na záznam jednotky  pouze na záznam jednotky
Odkaz na SFX  ano  ano  ano  ano  ano
Ostatní  možnost práce s Net Snippets  možnost importu záznamu do Refworks  výsledky z některých zdrojů zobrazovány přímo v prostředí zdroje  -  -


Můj prostor (pro registrované uživatele)

   JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
E-schránka  ano  ano  ano  ano  ano
Moje databáze  ano  ano  ano  ano  ano
Moje e-journals  ne  ano  ano  ano  ano
Historie  ano  ano  ano  ano  ano
- avíza  ano  ano  ano  ano  ano
Předvolby (Nastavení)  ano  ano  ano  ne  ano

Nápovědy

   JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Nápověda MetaLib  ano  ano  ano  ano  ano
Pomocný text pod lištou se záložkami funkcí  ne  ano  ne  ano  ano
Ostatní  zatím ne (připravuje se)  ne  ne  pouze na stránce KB  vysvětlivky ikon


Srovnání SFX

V této části kapitoly budu porovnávat přidané služby SFX z hlediska jejich nabídky v jednotlivých portálech. V některých portálech se setkáváme také s různými názvy nástroje SFX, které by měly uživatelům pomoci představit si, co se pod SFX skrývá. Jedná se např. o KB-portal a jeho KB-linx nebo portál MetaQuest se svým Find it. Tabulka již znázorňuje porovnání služeb:

SFX pro knihy (z hlediska neregistrovaného uživatele)

   JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Zobrazování pouze zdrojů obsahující daný dokument  ano  ano  ano  ano  ano
Dostupnost v kat. knihoven  ano  ano  ne  ano  ano
Reference  ne  RefWorks  ne  Ask a Librarian  Ask a Librarian, RefWorks
Info o autorovi  ano  ano  ne  ne  ne
SFX pro knihy  JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Získání recenze  ano  ano  ne  ne  ne
On-line knihkupectví  ano  ne  ne  ne  ne
Webový vyhledávač  ano  ano  ano  ano  ano
Pomocné info (kontakt, vysvětlivky)  ano  ano  ne  ne  ano
Ostatní  -  -  -  -  formulář na MVS

SFX pro články (z hlediska neregistrovaného uživatele)

   JIB  NELLI  AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Zobrazování pouze zdrojů obsahujících daný dokument  ano  ano  ano  ano  ano
Plný text/abstrakt  ano  ano  ne  ano  ano
Dostupnost periodika v kat. knihoven  ano, ještě navíc EZB a portál STM  ano  ne  ano  ano
Citace zdrojového časopisu  ano, ale pouze přes ověřování dostupnosti  ano, navíc přes Ulrichsweb  ne  ano, ale pouze přes ověřování dostupnosti  ano, ale pouze přes ověřování dostupnosti
Reference  ne  RefWorks  ne  Ask a Librarian  Ask a Librarian, Refworks
Info o autorovi  ano  ano  ne  ne  ne
Pomocné info  ano  ano  ne  ne  ano
SFX pro články  JIB  NELLI AARLIN  KB-portal  MetaQuest
Webový vyhledávač  ano  ano  ano  ano  ano
Ostatní  služba dodávání dokumentů  ověřování přes DOI  -  -  -

JIB - doporučení

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že všechny porovnávané portály využívají (až na výjimky) veškeré základní služby, které jim MetaLib může nabídnout. JIB za nimi v žádném případě nezaostává, přestože je v něm nová verze MetaLib teprve zaváděna. Vlivem strategie výběru zdrojů, která se zaměřuje zejména na katalogy knihoven a článkové databáze, však prozatím nevyužívá funkci Najít e-journal. Tato funkce může být uplatněna v portálech oborových bran, do kterých budou zapojovány i samostatné oborové časopisy. V záložce Najít zdroje chybí oproti ostatním portálům možnost zobrazení databází (v případě ostatních portálů i e-journals) v abecedním seznamu, ve kterém mohou uživatelé pouhým kliknutím na ikonku vybraný zdroj prohledávat.

Co se týče konkrétních vyhledaných záznamů v Profi hledání, na rozdíl od ostatních portálů JIB nevyužívá možnosti třídění záznamů podle relevance (pouze ve sloučené množině záznamů), což může být z pohledu uživatele škoda. Naproti tomu však bylo pro JIB zvoleno vhodnější řešení funkce slučování záznamů. Sloučené záznamy jsou řazeny do samostatné množiny, která nezasahuje do samotných výsledků vyhledávání z jednotlivých zdrojů, jako je tomu u znázorňování duplicit přímo v seznamu záznamů.

Za velmi užitečnou funkci, která se objevuje v úplných záznamech a kterou také na rozdíl od JIB nevyužívají všechny portály, je odkazování z vyhledaného záznamu na tentýž záznam v přirozeném prostředí prohledaného zdroje.

V rámci Mého prostoru by však JIB mohl nabízet i neregistrovaným uživatelům funkci vytvořit si své vlastní skupiny zdrojů (Moje zdroje pro registrované uživatele), jak to udělali například řešitelé portálu MetaQuest. Tato skupina se po odchodu neregistrovaného uživatele z portálu sice vymaže, ale přesto poskytuje alespoň pro okamžité vyhledávání určitý komfort  ucelené nabídky oblíbených zdrojů.    

Zatím se v nové verzi JIB neobjevila možnost volby Nové databáze jako skupiny zdrojů v rámci Profi hledání, která byla pro uživatele k dispozici i v minulé verzi. Pokládám ji za velmi užitečnou už jenom pro získání orientace a přehledu, které zdroje byly do portálu nově přidány.

Jelikož je nová verze JIB zatím se svými úpravami v počátcích, nemá vypracovaný takový systém nápověd jako pro svoji starší verzi. Existuje pouze obecná nápověda pro MetaLib, ale řešitelé plánují vytvořit další uživatelské nápovědy, které by mohly uživatelům práci s novou verzí více přiblížit. V této oblasti by se mohli inspirovat od portálu MetaQuest, který je v tomto směru velmi dobře vybaven. Mám na mysli především velmi pěkně provedené vysvětlivky k ikonám, kterých se v MetaLib vyskytuje poměrně dost, a uživatelé se v nich zejména při prvních seznámeních s novou verzí mohou trochu ztrácet.

Jak už jsem několikrát zmiňovala, vyšší verze MetaLib je v JIB pouze v počátcích, takže se bude postupně zdokonalovat, nicméně i toto srovnání s déle fungujícími portály pro něj může být, jak jsem naznačila výše, v mnoha ohledech užitečné.

Co se týče SFX, jeho nabídka je v JIB velmi bohatá, pro některé dokumenty nabízí dokonce více služeb než ostatní portály, jako například on-line knihkupectví pro knihy nebo službu dodávání dokumentů pro články. Nedostatkem SFX v JIB dosud byla neschopnost nabídnout uživateli pouze ty zdroje, které hledaný dokument obsahují. Proto se mohlo uživateli stát, že prohledal neúspěšně několik katalogů, než požadovaný dokument nalezl, což ho mohlo odradit od další práce s SFX. V SFX, verzi 3, se však, podobně jako u zahraničních portálů, bude objevovat nabídka pouze těch zdrojů, které požadovaný dokument mohou uživateli nabídnout.  

Domnívám se, že by bylo velmi užitečné zapojit mezi SFX cíle službu Ptejte se knihovny (podobně jako tomu je v KB-portal či MetaQuest), která je hojně využívaná českými i zahraničními uživateli. Při použití SFX by tak uživatelé měli pocit, že za nimi někdo „stojí“, někdo, na koho se mohou v případě potřeby obrátit.

Jak je patrné z mého srovnání, Jednotná informační brána je stejně vyspělým a pokrokovým nástrojem jako ostatní zmiňované zahraniční portály. Může se však od těchto portálů nechat inspirovat ve změně nastavení některých funkcí v MetaLib nebo přidáním služeb do SFX. Na druhé straně, jak vyplývá z výše uvedené analýzy, i JIB má podobným zahraničním projektům co nabídnout.

V další kapitole se budu věnovat dalším programovým vybavením, která se v zahraničí pro budování portálů používají. Jejich jádrem je také vyhledávácí systém, na který navazuje linkserver pro přidané služby. Ukázky těchto nástrojů by mohly, podobně jako v této kapitole, posloužit jako případné návrhy na vylepšení služeb JIB.

Jiné programové vybavení využívané pro budování informačních bran

 Při hledání nástrojů, které se ještě kromě MetaLib a SFX v zahraničí v informačních branách používají, jsem vycházela ze studie Kongresové knihovny, která testovala při výběru vhodných nástrojů pro svůj budoucí portál nejen MetaLib a SFX, ale ještě další dva vyhledávací systémy a ke každému z nich nástroj pro přidané služby, linkserver. Jedná se o:

Tyto produkty obou firem jsou na vysoké úrovni a nabízejí uživatelům komplexní a sofistikovanou nabídku služeb. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro srovnání s nástroji MetaLib/SFX v JIB použít právě je. Každý z produktů stručně představím z hlediska jejich služeb a funkcí, následovat bude jejich praktické využití v portálech.

Produkty firmy Fretwell-Downing

 Firma Fretwell-Downing, sídlící ve Velké Británii, poskytuje své produkty a služby firmám, akademickým knihovnám, konsorciím knihoven, veřejným knihovnám, výzkumným organizacím, speciálním knihovnám, univerzitním knihovnám, právnickým firmám a vládním agenturám po celém světě od roku 1992. Servisní centra v USA, Velké Británii a Austrálii nabízejí svým klientům tyto služby:

Kromě nástrojů ZPORTAL a OL² nabízí ještě další produkty. Jedná se např. o VDX (pro dodávání dokumentů), Z2WEB (pro integraci internetových vyhledávačů do portálů pracujících na základě Z39.50), OLIB7 (pro zpřístupňování elektronických dokumentů) a další. 

ZPORTAL

 ZPORTAL umožňuje paralelní prohledávání různých zdrojů (knihovních katalogů, elektronických časopisů, databází, webových stránek, intranetu aj.) díky jednotnému přístupu z jednoho uživatelského rozhraní. ZPORTAL uživatelům nabízí tyto základní funkce:

 

Knihovny mohou využít vlastnosti a funkce ZPORTAL k shromažďování, pořádání a zpřístupňování elektronických zdrojů. Díky možnosti vytvoření personifikovaného prostoru pro každého uživatele navíc mohou uspokojit i jeho velmi specifické potřeby.

Do ZPORTAL je možné implementovat i další nástroje od Fretwell-Downing, např. již zmiňovaný VDX, Z2WEB apod.

Na ZPORTAL navazují služby linkserveru OL², využívající technologii OpenURL, pro komfortnější přístup uživatelů zejména k primárním dokumentům.

 OL²

 OL² (Open Linking) zprostředkovává uživatelům nabídku dalších relevantních služeb ke konkrétnímu záznamu dokumentu. Může být napojen na ZPORTAL nebo instalován jako samostatný referenční nástroj přímo do databází od producentů, jako je např. EBSCO nebo Cambridge Scientific Abstracts.

     OL² snadným a rychlým způsobem nabízí integrovaný přístup k těmto typům zdrojů:

University of Arizona - praktická ukázka funkcí ZPORTAL a OL² 

https://scholar1.library.arizona.edu/zportal

 Univerzita v Arizoně

Univerzity Arizona - logo Univerzita v Arizoně, v Tucsonu (University of Arizona, Tucson) byla založena v roce 1885. Je jedním z 62 členů Asociace amerických univerzit (Association of American Universities), prestižní organizace sdružující univerzity s vynikajícími a výjimečnými výzkumnými a akademickými programy. Univerzita v Arizoně je také jednou z 20 nejlepších veřejných výzkumných institucí v USA.

Univerzita patří mezi špičkové instituce zejména v oborech: astronomie, optika, biologie rostlin, medicína a biomedicína, biotechnologie, inženýrství, obchod, právo, filozofie, literatura, hudba a tanec.

Univerzita v Arizoně se také účastnila mise NASA na Saturn, která si kladla za cíl prozkoumat vlastnosti jednoho ze Saturnových měsíců – Titanu, projektu se zúčastnilo nejvíce vědců právě z této univerzity. Univerzita byla vybrána, aby v roce 2007 vedla misi na Mars. Díky grantům NASA může univerzita dále rozvíjet svůj vesmírný výzkum. Vědci z univerzity také rozluštili genom rýže a kukuřice.

Studenti si na univerzitě mohou vybrat z více než 150 studijních programů a z více než 200 doktorandských programů v rámci tří areálů (campusů).

Ústřední knihovna Univerzity v Arizoně pro zpřístupnění svých katalogů a databází vytvořila portál nazvaný Beta-SEARCH, který umožňuje paralelní prohledávání zapojených zdrojů spolu s dalšími funkcemi a s možností získání přístupu k plnému textu dokumentu díky dvěma technologiím firmy Fretwell-Downing - ZPORTAL a OL².

Beta-SEARCH

 Tento portál nabízí registrovaný přístup všem studentům a zaměstnancům univerzity, kteří tak mohou využívat všechny zapojené zdroje (volně přístupných i licencovaných), spolu s dalšími, zejména personifikovanými, službami a přístupem k plnému textu elektronických dokumentů prostřednictvím linkovacího nástroje OL².

Uživatelé mající právo registrovaného přístupu se díky přidělenému ID a heslu mohou do systému hlásit i mimo areál univerzity.

V portálu existuje možnost vstupu i pro neregistrované uživatele; jejich nabídka zdrojů k prohledávání je však omezena pouze na volně přístupné. Vzhledem k tomu, že plné texty dokumentů jsou nabízeny pouze z licencovaných zdrojů, neregistrovaný uživatel nemá možnost tuto službu využívat.  

V portálu jsou zapojeny knihovní katalogy, seznamy časopisů a další databáze.

Ukázka vyhledávání    

           

 Ukázka vyhledávání  Arizona search

 

Na následujícím obrázku vidíme úvodní stránku portálu Beta-SEARCH, na níž si v levé části můžeme prohlédnout nabízené služby.

Základní vyhledávání

Kliknutím na Standard Search se dostaneme do prostředí základního vyhledávání:

 

Arizona - Standard Search

 

Pod názvem Profiles jsou shromážděny skupiny zdrojů (Collections), které lze prohledávat. Registrovaný uživatel má k dispozici tyto skupiny:

Já jsem se přihlásila jako neregistrovaný uživatel, tudíž mám k dispozici pouze volně přístupné zdroje, v tomto případě katalogy knihoven. V rámci Current Profile, jak je vidět i na obrázku výše, se zobrazuje skupina zdrojů, kterou uživatel naposled prohledával. Knihovna pro své uživatele připravila i tzv. Shared Profile, který sestavuje z nabízených zdrojů. Registrovaní uživatelé mají možnost si vytvořit vlastní skupiny zdrojů, které mohou editovat či smazat v rámci funkce My Account. Při výběru zdrojů můžeme využít tlačítka označit vše (Select All) nebo odznačit vše (Deselect All).

Základní vyhledávání umožňuje zadat jednoduchý dotaz, vyhledávání probíhá ve všech vyhledávacích polích. Pro zadání složitějšího dotazu se můžeme přesunout do pokročilého vyhledávání kliknutím na Advanced Search.

 Pokročilé vyhledávání

 Pokročilé vyhledávání je určeno pro složitější dotazy, je možné vyhledávat v polích Autor, Název, Předmětové heslo nebo Jakékoliv pole. Výrazy je možné kombinovat pomocí operátorů AND, OR a AND NOT nebo pravostranně rozšiřovat znakem „*“. Dotaz je možné vymazat kliknutím na tlačítko Reset nebo upravit pomocí Edit Search.

Uživatelé si mohou nastavit i počet záznamů zobrazovaných na stránce, pro návrat k předchozím dotazům slouží odkaz Search History, který se spolu s tlačítkem Edit Search nachází v levé části obrazovky pod návěštím Search.

Výsledky dotazu

 První navrácené výsledky dotazu (oddíl Results) přicházejí vždy z nejrychlejšího serveru, nemusí to však být ty nejvíc relevantní zadanému dotazu. Pro přesun k získání vyhledaných záznamů z jiného zdroje slouží záložky s jejich názvy. Kliknutím na Sort Options lze vyhledané záznamy třídit podle kritérií jako autor, název, knihovnický systém nebo datum. V rámci třídění záznamů je možné využít i pokročilého třídění, které má k dispozici více polí k volbě vlastností pro třídění a možnost zvolit si třídění vzestupně nebo sestupně. Funkce Search Status popisuje průběh vyhledávání, zda je prohledávání dokončeno nebo zda se ještě stahují vyhledané záznamy.

Vyhledané záznamy je v systému možné také slučovat, avšak tato funkce není zatím v portálu Beta-SEARCH aktivována. Obecně však probíhá tak, že systém oznámí uživateli, kolik záznamů bylo nalezeno a kolik z nich mu byl dosud schopen zobrazit. Slučovat lze pouze zobrazené záznamy, lze si určit i jejich počet, nejvýše však 1000.

Další funkce pro práci s vyhledanými záznamy popíši přímo u obrázku zachycujících proces vyhledávání.

 Moje konto

Moje konto (My Account) je obdobnou službou jako můj prostor v Jednotné informační bráně. Nabízí uživateli nastavení svého vlastního pracovního prostředí. Registrovaní uživatelé mají v rámci Mého konta k dispozici:

Neregistrovaný uživatel může pracovat pouze s Výsledky dotazu, jak je znázorněno na dalším obrázku:

 

Neregistrovaný uživatel - search

 

Můžeme záznamy přeskupovat, tisknout nebo posílat e-mailem, pro úplné zobrazení záznamu klikneme na Details.

Pro ukázku vyhledávání jsem použila pokročilého vyhledávání, do pole název jsem zadala výraz „rabies“. Zde můžeme vidět zadaný dotaz:

 

Vyhledané dokumenty - search

 

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny vyhledané záznamy. Ve spodní části můžeme zjistit, jaký počet záznamů byl vyhledán (Total Hits) a jaký nám byl zobrazen (Total Returned). Pokud bychom mohli využít funkci slučování záznamů, pod názvem Duplicates by se nám ukázal počet duplicitních záznamů.

Pro získání dalších stažených záznamů klikneme na Get More Hits. Záznamy si můžeme prohlížet v úplném zobrazení nebo si je můžeme uložit do Mého konta.

 

Arizona search - výsledky hledání

 

Kliknutím na odkaz Sort Options se nám ukáže následující tabulka pro zadání vlastností k setřídění záznamů (třídění podle autora, názvu, data a knihovnického systému), pro pokročilejší třídění můžeme použít Advanced Sort.  

 

Arizona search - seřaď podle názvu

 

Odkaz na linksever OL² se u stručného zobrazení záznamů objevuje pod tlačítkem Open, u úplného záznamu se skrývá pod Link v návěští Electronic resource.

 

Arizona search - bibliografický záznam

 

OL² je obecně, nejen v portálu Beta-SEARCH, využíván pouze pro přímý přístup k plnému textu elektronických dokumentů, jako jsou knihy nebo články, které se zobrazí kliknutím na výše zmíněné odkazy. Plné texty však pocházejí z licencovaných databází, ke kterým neregistrovaný uživatel nemá přístup. Z tohoto důvodu jsem sice nemohla použít ukázku i z tohoto nástroje, ale vzhledem k tomu, že nenabízí jiné služby než plný text, domnívám se, že to ani není nutné.

 Beta-SEARCH - závěr

 Univerzita v Arizoně si pro svůj portál, který splňuje funkce nástroje sloužícího pro paralelní prohledávání zdrojů s přístupem k plnému textu, zvolila technologie firmy

Fretwell-Downing. ZPORTAL ani OL² nenabízejí sice tak bohatou škálu funkcí jako MetaLib, ale na druhé straně mohou nabídnout některé zajímavé služby, které MetaLib postrádá.

Uživatelské rozhraní ZPORTAL je velmi jednoduché a pro uživatele snadno srozumitelné. Většina funkcí je doplněna ikonkou, která je lehce zapamatovatelná.

Portál nabízí většinu standardních služeb, zatím nefunguje slučování záznamů, ale to by mělo být v budoucnu napraveno. Velmi se mi líbí řešení funkce třídění záznamů, jehož nabídka volby vlastností je celkem široká. Uživatelé nejsou ochuzeni ani o „své“ prostředí, které jim nabízí individuální nastavení některých služeb.

Ovšem linkovací nástroj OL² pracuje jinak, než jsme zvyklí u SFX, např. z JIB nebo z ostatních zmiňovaných zahraničních portálů. Neodkazuje na přidané služby, ale nabízí „pouze“ přístup k plnému textu, pokud je u dokumentu k dispozici. Tím je uživatel připraven o nadstandardní služby, které se pomocí linkserveru dají využít.

Celkově však je Beta-SEARCH, s nástroji ZPORTAL a OL², víceméně zdařilý portál, který uživatelům nabízí jednotný přístup ke zdrojům Univerzity v Arizoně s možností jejich paralelního prohledávání a nabídkou dalších služeb.

Produkty firmy Endeavor Information Systems

 Endeavor Information Systems, sídlící v Des Plaines v USA, poskytuje své informační technologie a produkty různým typům knihovem po celém světě od svého vzniku v roce 1992. Kromě nástrojů ENCompass for Resource Access a na něj navazujícího LinkFinderPlus může nabídnout svým klientům i další produkty. Jedná se např. o ENCompass for Digital Collections (pro budování digitálních sbírek) nebo knihovní systém Voyager.

ENCompass for Resource Access

 ENCompass for Resource Access (dále jen ENCompass) je technologií umožňující v jediném uživatelském rozhraní paralelní prohledávání různorodých zdrojů, jako např. katalogů knihoven a jejich elektronických zdrojů, licencovaných databází, internetu apod. Snaží se vyjít maximálně vstříc potřebám knihoven a jejich uživatelům, proto je možné do něj zapojit zdroje se Z39.50, webové vyhledávače fungující na základě protokolu HTTP nebo informační brány založené na XML.

Vyhledávací nástroj firmy Endeavor byl vytvářen s myšlenkou, že bude sloužit různým typům knihoven. Každá knihovna si jeho rozhraní může libovolně upravovat a překládat do různých jazyků tak, aby dokázala uspokojit specifická přání svých uživatelů.

ENCompass vznikla na základě spolupráce firmy Endeavor a producentem vyhledávacích technologií MuseGlobal, Inc., díky níž uživatelům zpřístupňuje tyto služby:

Systém ENCompass je vybaven knowledge base zdrojů, která je klientům nabízena ve třech variantách lišících se svým rozsahem tak, aby si každý mohl vybrat podle svých potřeb.

Jedná se o:

Ve své nejnovější verzi, verzi 3.6, může ENCompass sloužit i konsorciu knihoven, které mezi sebou chtějí sdílet své zdroje a zároveň je paralelně prohledávat. Celý systém funguje podobně jako například v případě portálu AARLIN. Každá členská instituce má plnou kontrolu nad organizací a zpřístupněním svých zdrojů prostřednictvím lokální instalace softwaru. Zároveň existuje centrální správa a údržba celého portálu konsorcia. Instituce mohou mít všechny stejný vzhled uživatelského rozhraní nebo si ho mohou přizpůsobit svým vlastním potřebám.

ENCompass dotváří linkovací nástroj pro přístup k dalším relevantním službám – LinkFinderPlus .

LinkFinderPlus

LinkFinderPlus, podporující standard OpenURL, je nástroj umožňující přístup k dalším navazujícím službám pro získání abstraktu či plného textu článku, ověření dostupnosti dokumentu v katalozích knihoven, vyhledání souvisejících informací pomocí internetového vyhledávače, nákup knihy v internetovém knihkupectví, získání recenze a dalších.

Každá knihovna si může nabídku služeb zvolit nebo upravit podle svých přání. LinkFinderPlus disponuje, stejně jako ENCompass, rozsáhlou knowledge base čítající na 18 000 zdrojů  vědeckého a výzkumného zaměření pokrývající širokou škálu oborů.

Linkovací nástroj firmy Endeavor může tvořit jednotný systém s ENCompass, může být implementován samostatně např. v knihovním katalogu nebo instituce mohou využít možnosti předplacené služby LinkFinderPlus hostované na serveru Endeavor. Posledně jmenovaný případ je velmi výhodný pro knihovny, které chtějí služby LinkFinderPlus využívat ihned, ale nemají k tomu potřebné technické vybavení. Endeavor proto zajišťuje veškerou správu a údržbu systému za ně. Knihovny získávají naprosto stejný komfort služeb jako v případě, že by si systém udržovaly samy. 

Cornell University - praktická ukázka funkcí ENCompass a LinkFinderPlus

http://encompass.library.cornell.edu/cgi-bin/quicksearch.cgi

          (pro přístup nutné ID a heslo)

 

Cronell University - logo Cornell University byla založena v roce 1865 a jejím hlavním sídlem je Ithaca, stát New York. Navíc má ještě lékařská střediska v New York City a v Dohá na Kataru. Univerzita má celkem 14 fakult – 11 fakult v Ithace, dvě lékařské fakulty v New York City a jednu na Kataru.

Studenti mohou získat vzdělání v těchto oborech: zemědělství, vědy o životě, architektura, umění, inženýrství, hotelový management, průmyslové a pracovní vztahy, právo, medicína, veterinární lékařství, počítačová a informační věda a další.

Cornell University byla první americkou univerzitou, která do svých programů zařadila i výuku asijských jazyků, např. čínštinu nebo japonštinu. Na poli výzkumu slaví univerzita úspěchy zejména v oblasti biomedicíny a biotechnologie.

Univerzitní knihovna Cornell University patří mezi deset největších akademických výzkumných knihoven v USA. Knihovní síť univerzity je, kromě Univerzitní knihovny, tvořena ještě dalšími 20 knihovnami. Celkový fond knihoven čítá asi 7,5 milionu svazků, přes 8 milionů dokumentů na mikrofilmech a mikrofiších, kolem 112 tisíc videonahrávek, 247 tisíc map, téměř 65 tisíc časopisů a dalších. Mezi její speciální sbírky patří např.: Asie, Dějiny vědy, Kinematické modely a stroje z 19. století, Včelařství, Americké dějiny, Lidská sexualita, Dějiny žen a gender studies, Pověry a čarodějnictví aj. Hojně využívá digitálních technologií a elektronických zdrojů.   

Univerzitní knihovna poprvé použila systém ENCompass, konkrétně ENCompass for Digital Collection, v roce 2002 pro svoji sbírku May Anti-Slavery Collection, která celkem obsahuje na 10 000 digitalizovaných pamfletů, z nichž tisícovka je nyní přístupná přes ENCompass.

V roce 2003 se knihovna rozhodla pro výměnu systému i u sbírky elektronických referenčních zdrojů – e-Reference Collection. Znovu použila ENCompass, který má nyní tři komponenty: Find Databases, Find e-journals a Find Articles.

Find Databases je lokálním repozitářem metadat o vybraných elektronických referenčních zdrojích, kterých je zhruba tisíc. Find e-journals je také lokálním repozitářem metadat na úrovni titulu pro asi 20 000 elektronických časopisů, které jsou dostupné na Cornell University. Find Articles je třetí částí systému, pro kterou byl použit nástroj ENCompass for Resource Access, tudíž pro nás nejzajímavější.

Find Articles

Find articles nabízí paralelní prohledávání zdrojů spolu s přidanými službami prostřednictvím nástroje LinkFinderPlus. O celý systém ENCompass se stará univerzitní knihovník pro informační technologie s pomocí personálu z oddělení služeb čtenářům, technických služeb a informačních technologií Cornell University.

Do Find Articles mají možnost vstoupit pouze registrovaní uživatelé (studenti, pedagogové a ostatní zaměstnanci univerzity), kteří mají přiděleno login a heslo. Mně se tedy do systému přihlásit nepodařilo, ale protože jsem ve své práci chtěla představit i praktickou ukázku Find Articles, využila jsem obrázků z prezentace Karen Calhoun [1] , kterou přednesla na konferenci IFLA v roce 2003 v Berlíně.

 Ukázka vyhledávání

Systém Find Articles umožňuje uživatelům paralelní prohledávání zdrojů až na úroveň článku, jehož plný text je možné získat díky linkserveru LinkFinderPlus.

V ukázce na následující straně je vidět vyhledávací rozhraní Find Articles spolu se zadaným dotazem. Vyhledávat lze pouze podle klíčových slov, před začátkem vyhledávání je nutné si vybrat zdroje, které jsou členěny do předmětových kategorií. Na obrázku můžeme vidět dvě z nich, Obecné a Umění a humanitní vědy. O každém zdroji se můžeme dovědět podrobnější informace kliknutím na odkaz more info. V jakékoli fázi práce s Find Articles uživatel může využít službu Ask a Librarian, která mu pomůže s řešením jeho dotazů.

 

Cronell University-výsledky hledání

 

Zde se nám ukazují výsledky vyhledávání na dotaz „frank lloyd wright“ v předem zvolených databázích. Pro sloučení duplicitních záznamů slouží tlačítko Merge, k seznamu záznamů se dostaneme kliknutím na výsledný počet záznamů nebo odkazem Show All Articles.  

 

Cronell gate - hits

 

Takto vypadají záznamy ve stručném zobrazení:

 

Cronell Gate - výsledky hledání

 

V úplném záznamu si můžeme všimnout odkazu Find it at Cornell, který nás navede k přidaným službám LinkFinderPlus.

 

Cronell Gate - find at Cornell

 

Cronell Gate - find it at Cornell

 

V nabídce linkserveru je uvedena celá citace vybraného článku, s možností ji editovat. Z přidaných služeb máme možnost si vybrat ověření dostupnosti těchto dokumentů v on-line katalogu Cornell University:  zdrojový dokument, přímo vybraný článek nebo knihu od hledaného autora.  Karen Calhoun si pro svou prezentaci zvolila ověření dostupnosti zdrojového periodika, jehož ukázku můžeme vidět na tomto obrázku:

 

Cronell Gate - find it at Cornell 2

 

Z jiného vybraného záznamu se kliknutím na Find it at Cornell dostaneme k nabídce plného textu článku v databázi ProQuest:

 

Cronell Gate - find it at Cornell 3

Cronell Gate - find it at Cornell - link to Proquest

 

Na další straně vidíme už přímo plný text hledaného článku:

 

Cronell Gate - find it at Cornell - výsledky hledání

 

Jak můžeme pozorovat z ukázky, práce s LinkFinderPlus je velmi jednoduchá. LinkFinderPlus nabízí k danému dokumentu pouze relevantní služby, tzn. pouze ty zdroje a možnosti, ve kterých je požadovaný dokument k dispozici. 

Find Articles - závěr

Cornell University využila nástroj ENCompass for Resource Access a s ním LinkFinderPlus pro systém Find Articles, který umožňuje prohledávání vybraných článkových  databází najednou s možností získat plný text, pokud je k dispozici.

Systém Find Articles je svým řešením velmi jednoduchý, neposkytuje však uživatelům nijak rozsáhlou nabídku funkcí a služeb, na kterou jsme byli u podobných portálů dosud zvyklí. Na druhé straně byl koncipován tak, aby uživatelům zajistil přístup především k plnému textu.

Já bych určitě jako uživatel tohoto systému postrádala širší možnosti vyhledávání (možnost volby vyhledávacího pole, kombinování výrazů), práci s vyhledanými záznamy (jako např. ukládání do schránky, posílání e-mailem) a také možnost vytvoření si vlastního (personifikovaného) prostředí pro ukládání skupin zdrojů, záznamů apod.

V menu LinkFinderPlus potom možnost získat bližší informace o autorovi nebo vyhledat si související dokumenty pomocí internetových vyhledávačů.

V následující kapitole se budu zabývat srovnáním funkcionality 3 systémů, které jsem ve své práci zmínila, MetaLib, ZPORTAL a ENCompass for Resource Access, a jejich 3 linkserverů, tzn. SFX, OL² a LinkFinderPlus.

Srovnání funkcionality MetaLib/SFX, ZPORTAL/OL² a ENCompass for Resource Access/LinkFinderPlus        

Při porovnávání těchto tří komplexních systémů (vyhledávácí nástroj spolu s linkserverem) jsem vycházela zejména ze zkušeností při práci s portály, které tyto nástroje implementovaly. Často jsem se setkávala s tím, že ne všechny funkce, které by měly nástroje poskytovat, je opravdu poskytují. Mám na mysli především posledně jmenovanou technologii od firmy Endeavour - ENCompass for Resource Access.  

Knihovny, které tento nástroj implementovaly, ho využívají především pro zpřístupnění placených zdrojů jako článkových databází, novin, periodik apod. Pro uživatele nemající k nim oprávněný přístup není možné do těchto portálů vstoupit. Tento fakt zmiňuji z toho důvodu, že jsem, jak vyplývá z předchozího textu, neměla mnoho možností prohlédnout si i jiné aplikace systému ENCompass. 

Proto jsem se rozhodla, že k porovnávání funkcí a služeb jednotlivých technologií budu přistupovat z pohledu svých zkušeností při práci s portály zároveň s přihlédnutím k nabídce funkcí, které by měly tyto nástroje obecně poskytovat.

Srovnání nástrojů pro vyhledávání - MetaLib, ZPORTAL a ENCompass

 Při srovnávání nástrojů pro vyhledávání jsem se zaměřila zejména na jejich vyhledávací vlastnosti a navazující funkce pro práci s výsledky dotazu. Tuto část jsem rozdělila na několik oddílů: Zapojené zdroje, Vyhledávání, Práce se záznamy, Personifikovaný prostor a Ostatní služby.

Zapojené zdroje

   MetaLib  ZPORTAL  ENCompass
Zapojení heterogenních zdrojů  ano  ano  ano
Výběr zdrojů  ano  ano (také možnost vybrat vše a zrušit vše)  ano
Členění do kategorií  ano  ano  ano
Prohledávání zdrojů přímo v systému  ano  ano  ano
Odkazované zdroje  ano  ne (obecně ano)  ne (obecně ano)
Informace o zdrojích  ano  ano  ano
Odkaz do přirozeného prostředí zdroje  ano  ano  ne
Přidávání/odstraňování zdrojů do/ze seznamu  ano  ano  ne
Prohlížení seznamu zdrojů  ano  ne  ne
Vyhledávání zdrojů  ano  ne  ne

Vyhledávání

   MetaLib  ZPORTAL  ENCompass
Rychlé hledání (předem nastavené zdroje a pole)  ano  ano, pouze předem nastavené pole (jakékoliv pole)  ne
Jednoduché hledání  ano  ano  ano
Pokročilé hledání  ano  ano  ne (obecně ano)
- operátory  AND, OR, NOT  AND, OR, AND NOT  AND, OR
- rozšiřování  ?  *  ?
- jiné vyhl. metody  ne  ne  ne

 

Vyhledávání  MetaLib  ZPORTAL  ENCompass
- prohled. pole  všechna pole, autor, název, předmět, ISBN/ISSN, rok  autor, název, předmětová hesla, jakékoliv pole  klíčové slovo
Upřesnění dotazu  ano  ano  ne (obecně ano)
Omezení dotazu (jazykem, typem dokumentu apod.)  ne  ne  ne
Implementace klasif. systémů  ano  ano  ne (obecně ano)
Vyhledávání ve výsledku dotazu  ne  ne  ne

Práce se záznamy

   MetaLib  ZPORTAL  ENCompass
Třídění  ano (název, autor, rok)  ano (název, autor, datum, knih. systém)  ne (obecně ano)
Slučování  ano  ano  ano
Přidávání do schránky  ano  ano  ne
Stručné zobrazení  ano  ano  ano
Úplné zobrazení  ano  ano  ano
Přesun mezi zdroji pro získání záznamů  ano  ano  ano
Odkaz na záznam v nativním rozhraní zdroje  ano (u některých zdrojů)  ne  ano
Poslání e-mailem  ano  ano (v rámci My Account)  ne (obecně ano)
Uložení  ano  ano  ne (obecně ano)
Tisk  ano  ano (My Account)  ne (obecně ano)
Práce se záznamy  MetaLib  ZPORTAL  ENCompass
Odkaz na linkserver  ano  ano  ano

Prostor pro uživatele

   MetaLib  ZPORTAL  ENCompass
Práce se záznamy (uložení, schránka, e-mail, tisk aj.)  ano  ano  ne (obecně ano)
Práce se zdroji (vytváření skupin aj.)  ano  ano  nepodařilo se zjistit
Nastavení vlastností  ano  ano  ne (obecně ano)
Uložení historie  ano  ano  nepodařilo se zjistit
Avíza  ano  ne (obecně ano)  ne (obecně ano)

Ostatní služby

   MetaLib  ZPORTAL  ENCompass
Statistiky  ano  ano  ano
Nápovědy  ano  ano  ano
Přizpůsobení uživ. rozhraní  ano  ano  ano
Odkaz na referenční služby  ne  ne  ano (v Cornell University - Ask a Librarian)

Srovnání linkserverů - SFX, OL² a LinkFinderPlus

 U porovnávání vlastností linkserverů jsem se rozhodla posuzovat pouze jejich nabídku pro článek jako typ dokumentu. Zvolila jsem tuto možnost z toho důvodu, že OL² nabízí pouze plný text a žádné další možnosti, a LinkFinderPlus, v našem konkrétním případě, slouží pouze k odkazování relevantních služeb pro články.

SFX pro články

   SFX  OL²  LinkFinderPlus
Zobrazování zdrojů obsah. daný dokument  ano  ano  ano
Plný text/abstrakt  ano  ano  ano
Dostupnost periodika v kat. knihoven  ano, ještě navíc EZB a portál STM  ne  ano
Citace zdrojového časopisu  ano, ale pouze přes ověřování dostupnosti  pouze v plném textu  ano (možnost ji editovat)
Reference  ne  ne  ne
Info o autorovi  ano  ne  ne (pouze možnost vyhledat dok. od autora článku)
Pomocné info  ano  ne  ne
Webový vyhledávač  ano  ne  ne (obecně ano)
Ostatní  služba dodávání dokumentů  -  -

JIB - doporučení

 Jak jsme mohli pozorovat, základní vlastnosti všech tří, resp. šesti nástrojů, které by jimi měly být v obecné rovině poskytovány, se víceméně shodují. Při prohlížení jejich aplikací v praxi jsem však narazila na to, že koncepce původních nástrojů byla změněna a některé důležité vlastnosti či funkce zcela vypuštěny.

Programová vybavení ZPORTAL a ENCompass for Resource Access, pokud nebudu uvažovat o vzhledu uživatelského rozhraní, nevynikají nad MetaLib převratnými vlastnostmi, přesto mě zejména u ZPORTAL zaujaly některé funkce, které by mohl v budoucnu MetaLib také implementovat.

Jedná se zejména o funkci třídění, která je v tomto nástroji na vysoké úrovni. U velkého počtu záznamů, ve kterých se uživatel může přestat orientovat, je navíc velmi užitečná. V ZPORTAL mají uživatelé možnost využít základní nebo pokročilejší formu, která spočívá ve výběru více kritérií třídění.

Při výběru zdrojů bych jako uživatel v MetaLib ocenila i zařazení vlastnosti vybrat vše a zrušit vše, podobně jako je tomu v ZPORTAL, která by ušetřila uživatelům nejen čas ale i práci se zaškrtáváním zvolených zdrojů. U zadávání dotazu jsem ocenila možnost vymazat dotaz, který v MetaLib také chybí.

U ENCompass musím bohužel říci, že mě jeho aplikace na Cornell University zklamala. Zřejmě je to dáno celkovým přístupem k využití tohoto nástroje pro hledání a zpřístupňování článků. Nicméně domnívám se, že některé vlastnosti, které ENCompass obecně poskytuje, mohly být i do tohoto portálu zařazeny. Mám na mysli především navazující práci s vyhledanými záznamy nebo širší možnosti práce s prohledávanými zdroji.

ZPORTAL a ENCompass by se naopak mohly u MetaLib nechat inspirovat v rozsáhlých možnostech práce se zdroji, které byly v nové verzi ještě rozšířeny, nebo v možnostech, které registrovaným uživatelům poskytuje Můj prostor.

Co se týče nástrojů odkazujících na přidané služby, je úloha OL² a LinkFinderPlus opět trochu jiná než u SFX. SFX se snaží pro každý typ dokumentu nabídnout co nejvíce relevantních služeb tak, aby je měl uživatel dostupné na jednom místě. Může si potom podle potřeby zvolit tu, která je pro něho nejvýhodnější.

Naproti tomu linkovací nástroje od Fretwell-Downing a Endeavor se soustřeďují primárně na zpřístupnění plného textu dokumentu, ať už se jedná o knihu, časopis nebo článek. V případě OL² je to dokonce jeho jediná úloha. Pro uživatele je rozhodně nesmírnou výhodou dostat se k plnému textu přes jediné uživatelské rozhraní, aniž by musel několikrát vstupovat do různých systémů, ale proč mu zároveň nenabídnout další služby relevantní k danému záznamu? Z tohoto důvodu se mi líbí přístup SFX, které dokáže uživateli nabídnout pro jeden typ služby několik možností jejího využití.  

Závěr

Budování informačních bran je v současné době velmi diskutovanou otázkou, nejen v zahraničí ale i u nás. Do popředí se dostává trend vytváření portálů a bran pro usnadnění přístupu k různým typům zdrojů a práce s nimi v jednom, pro uživatele příjemném, uživatelském rozhraní.

 V České republice je takovým portálem Jednotná informační brána (JIB), která zpřístupňuje velké množství českých i zahraničních zdrojů (katalogy knihoven, bibliografické a plnotextové databáze) s možností jejich paralelního prohledávání a s navazující nabídkou relevantních služeb. Tyto funkce zabezpečuje programové vybavení MetaLib a SFX.

JIB je celonárodní informační bránou s univerzálním záběrem,  měla by zastřešovat postupně vznikající oborové informační brány. Tato síť informačních bran bude uživatelům nabízet pestrou paletu zdrojů z celého universa lidského poznání. 

V zahraničí se informační brány vytvářejí spíše v rámci jednotlivých institucí nebo konsorcií knihoven. V těchto branách jsou shromážděny zdroje, které svým uživatelům poskytují národní nebo univerzitní knihovny, v případě konsorcií se jedná o zdroje sdružení knihoven,  které mohou mít specifický oborový nebo geografický záběr.

Při práci s těmito zahraničními portály jsem se setkávala s různými přístupy z hlediska služeb poskytovaných uživatelům i s rozdílnými koncepcemi zapojování a zpřístupňování zdrojů.

Zahraniční instituce informační brány využívají zejména pro zveřejnění svých placených zdrojů, které by jinak v neuspořádaných nabídkách, zpřístupněných většinou na webových stránkách institucí, mohly být uživateli opomíjeny a málo využívány. Proto se myšlenka nabídnutí přístupu uživatelům k takovým zdrojům z jednoho místa, s možností pouze jednoho přihlášení a jednotným dotazovacím jazykem prostřednictvím informačních bran, zdá více než vhodným řešením.

Zapojování velkého množství licencovaných zdrojů má u zahraničních portálů vliv na jejich přístup k uživateli. Být registrovaným uživatelem v nějaké knihovně či informační instituci znamená výhodu registrovaného přístupu do portálu, který poskytuje veškerý komfort nabízených služeb a přístup jak k volným, tak samozřejmě k placeným zdrojům. Snaha knihoven o maximální využití právě těchto licencovaných zdrojů je vede k tomu, že většina z nich preferuje registrovaný přístup. Ovšem na druhé straně by neměli zapomínat ani na uživatele „mimo“ svoji instituci, kteří by služby portálů a bran také rádi využívali, pokud by jim tyto nástroje měly v některých případech co nabídnout. Uživatelská základna těchto portálů by se potom rozšířila i na mezinárodní úroveň, což je, podle mého názoru, pro uživatele, řešitele i správce informačních bran tou největší odměnou.

Z výše zmíněných důvodů proto více než kdy jindy oceňuji možnosti přístupu uživatelů do Jednotné informační brány. Pro prohledávání i placených zdrojů není nutné se do systému přihlašovat, přístup k těmto zdrojům se řídí na základě IP adresy. Navíc velké množství volně přístupných zdrojů (univerzálních i oborových, českých i zahraničních), jejichž nabídka se neustále doplňuje, uspokojí i náročné uživatele.

Z hlediska programového vybavení portálů a informačních bran je nabídka na trhu celkem široká. Knihovny a informační instituce často při výběru vhodných technologií provádějí rozsáhlá testování. Firmy jim nabízejí kombinaci vyhledávacího nástroje s nástrojem pro odkazování na přidané služby, které dohromady tvoří kompletní systém. Některé z nabízených technologií jsem zmiňovala v textu své práce, jedná se především o MetaLib/SFX, ZPORTAL/OL² nebo ENCompass for Resource Access/LinkFinderPlus.

Informační brány používající MetaLib a SFX nabízejí víceméně všechny služby, které jim tyto nástroje mohou poskytnout. Některé z nich si podle potřeby upravují, ale jejich funkčnost zůstává zachována. Kromě poskytovaných služeb řešitelé portálů věnují pozornost také vzhledu jejich uživatelského rozhraní. Je pro ně důležité, aby struktura a navigace portálů byla pro uživatele snadno pochopitelná a srozumitelná, ale zároveň si přejí zachovat alespoň základní rysy designu použitých technologií (nejen MetaLib a SFX). Je dobré příliš neměnit vzhled implementovaných nástrojů, uživatelé se v nich pak mohou snadno orientovat i v mezinárodním kontextu. 

V případě jiných využívaných programových vybavení (ZPORTAL/OL² nebo ENCompass for Resource Access/LinkFinderPlus) ve srovnání s MetaLib a SFX, použitými v JIB, jsem také došla k zajímavým závěrům. Je pochopitelné, že vzhled jednotlivých nástrojů se výrazněji liší, nicméně v nabídce služeb a funkcí se víceméně shodují. Ovšem záleží už na jednotlivých institucích, které se pro instalaci těchto systémů rozhodnou, jakým způsobem jejich základní nabídku služeb změní nebo přizpůsobí.

S velkými změnami, bohužel ne vždy k lepšímu, jsem se setkala zejména u implementací systému ENCompass, u něhož bylo často v konkrétních portálech vypuštěno více základních funkcí To bylo zřejmě způsobeno jeho použitím pro sbírky specifických zdrojů (jako např. elektronické časopisy nebo noviny).  Přesto bylo zajímavé pozorovat aplikaci vyhledávácího nástroje spolu s linkserverem na trochu odlišné typy dokumentů, než které portály běžně zpřístupňují.

Při analýze nástrojů pro přidané služby mě však velmi překvapil úzký rozsah jejich využití. Tyto technologie v sobě skrývají široké možnosti a mohu říct, že pouze SFX jich dokázal ve větší míře využít. Zahraniční portály totiž kladou na první místo umožnění přístupu k plným textům primárních dokumentů, ať už se jedná o elektronické knihy, články nebo časopisy. Pro uživatele je nesmírnou výhodou, může-li si díky jednomu systému dokument vyhledat a zároveň získat jeho plný text. Užitečné pro něj ale zároveň mohou být i další navazující služby, které mu pomohou s orientací v tématu, jímž se hledaný dokument zabývá, poskytnou mu podrobnější informace o autorovi apod.

Mnohé instituce již pochopily, jak mohou uživatelům zpříjemnit práci s různými zdroji prostřednictvím portálů a informačních bran. Některé z nich, na institucionální nebo i národní úrovni, je již budují nebo o jejich vybudování teprve uvažují, vybírají programové vybavení a stanovují strategii zapojování zdrojů. Informační brány a portály, zpřístupňující heterogenní zdroje na jednom místě s možností jejich paralelního prohledávání a dalšími navazujícími službami, se právě díky těmto svým vlastnostem mezi uživateli těší velké oblibě a stávají se užitečným nástrojem a neocenitelným pomocníkem při jejich každodenní práci.

 

  

[1] CALHOUN, Karen. ENCompass: a portal infrastructure for the Cornell University Library. In 69the IFLA General Conference and Council, Agust 1.-9., 2003 [online]. Berlin, Germany, 2003  [cit. 2005-08-04]. Dostupný z WWW: <http://encompass.library.cornell.edu/presentations/IFLA-ENC-Portals.ppt>

 

CITACE:
Byrum, John. Srovnání funkcionality MetaLib/SFX v Jednotné informační bráně se zahraničními projekty. Knihovna plus [online]. 2005, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus51/nemeskalova2.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |