|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2011, číslo 1


 

"Digitální renesance" evropského kulturního dědictví

Dne 10. 1. 2011 zaslala "rada moudrých" (Comité des Sages) zprávu s názvem "Nová renesance" Neelie Kroesové, místopředsedkyni Evropské komise odpovědné za digitální agendu, a Androulle Vassiliou, odpovědné komisařce za vědu a vzdělání, ve které vyzývá členské státy Evropské unie k "digitální renesanci" přenesením agendy evropského kulturního dědictví na internet.

Iniciativa Digitální knihovna (http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm) stanovuje, že veškeré evropské kulturní a vědecké nosiče záznamů (knihy, časopisy, filmy, mapy, fotografie, hudební záznamy aj.) mají být dostupné všem a zachovat se pro budoucí generace. Iniciativa se zaměřuje na dvě oblasti: kulturní dědictví (vytvoření a online zpřístupnění elektronické verze materiálů v knihovnách, archivech a muzeích Evropy, pro práci, studium nebo volný čas, a pro jejich zachování pro budoucí generace) a vědecké informace (aby výsledky výzkumu byly v širším měřítku k dispozici online). Hlavním cílem je vytvořit a rozvíjet Europeanu – jednotný přístupový bod pro ukládání a zpřístupnění digitálních kopií materiálů v držení knihoven, muzeí a archivů. Skrze Evropskou digitální knihovnu bude možné online přistupovat ke knihám, filmům, nákresům, fotografiím atd., bez ohledu na to, kde jsou uloženy originály.

Členové "rady moudrých" pro digitalizaci, Maurice Lévy (předseda představenstva a generální ředitel inzertní a komunikační společnosti Publicis), Elisabeth Niggemannová (generální ředitelka německé národní knihovny a předsedkyně nadace Europeana) a Jacques de Decker (spisovatel a stálý tajemník belgické královské akademie francouzského jazyka a literatury) ve zprávě zároveň vyzvali státy Evropské unie, aby projekt Europeana aktivně propagovaly. Dále zdůraznili výhody online zpřístupnění kulturního dědictví, a to snadnou přístupnost k evropské kultuře a vzdělanosti a ekonomickou výhodu digitalizace pro rozvoj inovativních služeb v oblasti cestovního ruchu, výzkumu a vzdělání.

Největším konkurentem Europeany je služba Google Books firmy Google, která naskenovala již více než 15 milionů knih ve 40 světových jazycích. Stránky Europeana nabízejí přístup k 15 milionům digitalizovaných knih, map, fotografií, filmových klipů, obrazů a hudebních nahrávek. Přesto se jedná jen o zlomek děl uchovaných v evropských kulturních institucích. Aby se zabránilo sporům ohledně děl chráněných autorským právem, většina digitalizovaných materiálů jsou starší volná díla.

Hlavní závěry a doporučení zprávy nazvané "Nová renesance":

Doporučení budou také využita v plánu Evropské komise na vytvoření modelu udržitelného financování stránek Europeana do roku 2012. Expertní skupina odhaduje, že umístění veškerého evropského dědictví online vyjde na 100 miliard eur. Finanční prostředky na digitalizaci by měly být vynakládány i v období všeobecného utahování opasků, uvádějí "moudří". Z tohoto důvodu je potřeba podporovat partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Zpráva totiž navrhuje, aby se digitalizace více otevřela soukromým investicím. "Pro konkurenceschopnost není dobré, aby na tomto poli působil jeden hráč," prohlásil Maurice Lévy. "Věříme ve férovou soutěž a chceme povzbudit evropské aktéry, aby se také účastnili," doplnila komisařka A. Vassilou a dodala: "(…)Kultura a dědictví v digitálním věku představují pro evropské ekonomiky a společnosti řadu příležitostí."

 

Poznámky:

Zpráva "Nová renesance" je dostupná na WWW http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/refgroup/final_report_cds.pdf

Zkrácený přepis zprávy "rady moudrých" v různých jazycích je dostupný na webových stránkách http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/17&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=nl.

Bc. Alena Kubátová
Knihovnický institut NK ČR
alena.kubatova@nkp.cz

  

CITACE:
Kubátová, Alena. Digitální renesance" evropského kulturního dědictví. Knihovna plus [online]. 2011, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus111/kubat.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |