|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2009, číslo 2


 

Hlavní zásady přípravy elektronické prezentace k přednášce

PhDr. Anna Stöcklová / Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha / e-mail: Anna.Stocklova@ff.cuni.cz

 

V tomto příspěvku se nebudu zabývat prací s PowerPointem, ani obsahovou stránkou přednášek.

Nejčastější chyby, kterých se přednášející dopouštějí při prezentaci odborného textu

Hlavní zásady při tvorbě prezentace

Struktura prezentace

Počet snímků

Písmo

Textový snímek

Textový snímek - obr. 1

Obr. č. 1

Tabulky

Snímek s tabukou - obr 2

Obr. č. 2

Grafy

Vyberte správný graf, který charakterizuje nejlépe to, co chcete posluchači sdělit.

Spojnicový graf – měnící se vztahy v čase – tendence. Nezapomeňte viditelně popsat osy a barevně zdůrazněte kritická místa.

Sloupcový graf použijte tehdy, jestliže chcete vyjádřit rozdíl, poměr nebo srovnání. Příliš mnoho sloupců je pro posluchače nepřehledné.

Kruhový, terčový graf použijte, chcete-li vyjádřit rozdělení celku na části. Legenda by měla být čitelná.

Barvy

Barva pozadí by měla být stejná u všech obrázků a písmo pak kontrastní.

Na pozadí nepoužívejte příliš agresivní barvy. Vhodné kombinace jsou:

Animace

PowerPoint umožňuje nepřeberné množství animací. Doporučuje se však používat je velmi obezřetně. V odborných textech je raději nepoužívejte, neboť odvádějí pozornost posluchačů od obsahu, působí rušivě a zdržují přednášejícího.

Prezentace obrázků z webu

Je potřeba si uvědomit, že kopírované obrázky webových stránek jsou zatížené velkým množstvím textu a jsou vesměs nepřehledné. Pokud je uvést musíte, dejte posluchači čas na orientaci v textu. Zkuste část, o které budete mluvit, zvětšit a do stránky vložit. Bohužel ani to není příliš čitelné.

 

Rozhraní PowePoint - obr. 3

Obr. č. 3

Také lze na obrázku výrazně označit místo, o kterém budeme mluvit a případně tam umístit popisek.

Rozhraní PowePoint - obr. 4

Obr. č. 4

Pamatujte, že snímky vytváříte pro doplnění mluvené prezentace

  

CITACE:
Stöcklová, Anna. Hlavní zásady přípravy elektronické prezentace k přednášce. Knihovna plus [online]. 2009, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/stockl.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |