| archiv  |  |index autorů |  | index názvů |  | index témat |
 
Logo - Knihovna
 
    

Index názvů

Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny [David Mach]

Analýza katalogů nové generace : z pohledu uživatele [Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košťálová, Hana Nemeškalová]

Analýza současných evropských trendů v oblasti e-governmentu  [Aleš Pekárek]

Argentinská národní bibliografie: dlouhodobý dluh [Susana Romanos de Tiratel

Archivace elektronických zdrojů v ČR a jejich registrace v české národní bibliografi i (Srovnání s výsledky přehledu IFLA) [Ludmila Celbová]

Autorské právo a digitalizace v archivech, muzeích a knihovnách [Emilie Bouchet]

Berkopcova role propagátora slovinské kulturyv Československu [Milada K. Nedvědová]

Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004 [Lukáš Babka]

Bibliografický obraz vývoje knihovní a informační vědy za léta 1945 – 1990  [Eva Bratková]

Big data a jejich možnosti v kontextu knihoven [Michal Černý]

Bohumil Čuřín-Polan - knihovník (18. 11. 1887 Plzeň - 25. 7. 1971 Plzeň) [Dagmar Svatková]

BRUCE, Christine Susan. The Seven Faces of Information Literacy  [Václav Stůj]

Budou weby veřejné správy skutečně přístupné? [Hana Bubeníčková, Radek Pavlíček]

Budování důvěryhodného systému trvalé identifikace digitálních dokumentů [Ladislav Cubr]

BURKE, Peter. Společnost a vědění. II, Od Encyklopedie k Wikipedii. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2013. 405 s. Limes. ISBN 978-80-246-2046-6 [Renáta Salátová]

CARSON, Bryan M. The law of libraries and archives  [Jindřich Pilař]

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009 [Lea Prchalová]

Cena britských architektů pro Kaplického knihovnu

Cena UNESCO Jikji 2005 pro Národní knihovnu [Adolf Knoll, Vlastimil Ježek]

Cesta k oborové bráně TECH  [Barbora Ševčíková]

Co analyzujeme při obsahové analýze dokumentů? K pojmu aboutness v organizaci znalostí [Helena Kučerová]

COMMUNIA : zpráva o projektu [Lukáš Gruber]

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) : aktuální stav [Jaroslava Havlová]

Česká účast v aktuálních mezinárodních projektech

Český web a povinný výtisk – jde to spolu dohromady? [Ludmila Celbová]

Čtenářské Polsko (varšavský institut knihy a čtenářství a jeho poslední výzkumy) [Jiří Trávníček]

Databáze TDKIV očima lexikografa [Marie Vachková]

DEWE, Michael. Renewing our Libraries  [Eva Bartůňková]

Digitalizace evropského kulturního dědictví  [Alena Kubátová

Digitalizácia a využitie RFID v správe zbierok [Andrea Demeterová]

Digitálna knižnica SKN [Norbert Végh]

Digitální knihovna Kramerius a její využívání studenty historických věd [Marek Fišer]

Digitální kodikologie a bibliologie: Hromadná digitalizace, virtuální prostředí a knihovna bez katalogu [Zdeněk Uhlíř]

Dlouhodobá ochrana a zpřístupnění dat z webových archivů : WebArchiv Národní knihovny České republiky [Zuzana Kratochvílová]

Dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů v Evropě: výsledky dotazníkového průzkumu  [Anna Nerglová, Jan Hutař]

Dokumenty pro uživatele se zrakovým postižením v kontextu knihovní a informační vědy: od zkoumání uživatelů a tvůrců informací k bibliografickému univerzu [Jiří Stodola]

Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze [Lenka Pešková]

DRZEWIECKI, Marcin. Udzial bibliothek publicznych w rozwoju spolecznym. Bibliotekarz. 2008, vol. 75, no. 10, s. 7-11 [Vincenc Streit]

Edice textu Pařížského zlomku latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila

EDWARS, Brian; FISCHER, Biddy. Knihovny a studijní centra [Bohdana Stoklasová]

EL-ABBADI, Mostafa; FATHALLAH, Omnia Mounir (eds.). What happened to the Ancient library of Alexandria?  [Jiřina Růžová]

E-learningový knihovnický kurz – případová studie z Varšavské školy ekonomické [Katarzyna Witek; Alena Kubátová]

Elektronické databáze osobních údajů  [Jan Folda]

Elektronické konsorcium knihoven: schéma bibliografické kooperace [Celia Ribeiro Zaher, Angela Monteiro Bettencourt]

Emigrantská periodika ze sbírek Slovanské knihovny a jejich zápis do seznamu UNESCO "Paměť světa" [Lukáš Babka]

Evropský kongres o e-inkluzi (ECEI 10)  [Renáta Salátová]

Evropský projekt ENRICH a jeho význam pro vybudování virtuálního badatelského prostředí [Zdeněk Uhlíř]

Fenomén i-škol: Historie a současný stav [Michal Lorenz]

GESER, Guntram (Ed.): Virtual communities and collaboration in the heritage sector  [Zdeněk Uhlíř]

Google Books – Google Livres : klikaté cesty digitalizace [Anna Machová]

Guerrilla marketing jako výzva pro knihovny, Guerrilla Readers jako vyzyvatelé [Eva Güntherová; Eliška Sovová]

Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručné dějiny jejich zpracování [Jindřich Marek]

Hromadné odkyselování dokumentů v knihovnách a archivech České republiky [Brigita Exelová]

Hudební sbírka rodiny Hübnerů z Dlouhého Mostu u Liberce : charakteristika fondu a shrnutí dosavadního výzkumu [Jakub Michl]

IlissAfrica : Virtuální knihovna Subsaharské Afriky, její význam a přínos [Vincenc Streit]

Informace o mezinárodním průzkumu poskytování knihovních a informačních služeb zrakově postiženým

[Miroslav Ressler]

Informačná etika v súvislostiach informačnej ekológie [Jela Steinerová]

Informační gramotnost studentů nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze [David Horváth]

Informační gramotnost ve zdravotnictví se zaměřením na rozvoj informační gramotnosti pacientů [Anna Vyčítalová]

Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví   [Richard Papík]

Information Ethics in the Context of Information Ecology  [Jela Steinerová]

INTERPI: nástroj pro zpřístupnění národního kulturního dědictví [Marie Balíková, Miroslav Kunt Jana Šubová, Nadežda Andrejčíková]

Jak se rodí Národní technická knihovna [Zdeněk A. Tichý]

Jak se staví knihovny s podporou Evropské unie  [Milena Ředinová, Zdeněk A. Tichý]

Je krásná? Ano, je! [Milan Bulaty]

Josef Vinárek. Ředitel Státní knihovny ČSR v letech 1962 – 1970 [Jarmila Burgetová]

JPEG2000 – Aneb nemyslete si, že vás mine! [Bedřich Vychodil]

"Katalog v digitální podobě" [Hana Vodičková]

Kategoriální systém otevřené encyklopedie Wikipedie : analýza [Lucie Sakastrová]

Klementinské reformační rukopisy z pohledu světového kulturního dědictví  [Renáta Modráková]

Kniha návštěv pražské univerzitní knihovny 1782-1958 [Alena Richterová]

Knihovna jako novodobá katedrála [Petr F. Bílek, Zdeněk A. Tichý]

Knihovna se stará o duši [Vlastimil Ježek, Zdeněk A. Tichý]

Knihovní GSM on-line služby [Jan Pávek, Vladimír Pávek]

KNIHOVNÍK NEBO ROBOT – Budoucnost profese v XXI. století [Alain Massuard]

Knihovna evropských národů  [Jan Benda]

Knihovní služby pro seniory : výzvy a příležitosti v oblasti služeb pro seniory v knihovně a další aktivity [Helle Arendrup Mortensen; Alena Kubátová]

Knihovny by měly být ostražité [Adolf Knoll; Zdeněk A. Tichý]

Knihovny pro čtenáře se zrakovým postižením v České republice [Jiří Stodola]

Knihy, které budou čteny : k nakladatelstvím Družstevní práce a Družstvo Kniha  [Dagmar Magincová]

Knižničná a informačná veda. Library and Information Science, sv. 20. [Jiří Cejpek]

Kolaborativní a kooperativní systémy (nejen) v knihovnách [Michal Černý]

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020 [Vít Richter]

Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010

Konceptuální modely v katalogizační teorii [Barbora Drobíková]

Konference IFLA-PAC: Dopad vody na knihovní, archivní a muzejní materiály (Uchovávání dokumentů a čtyři elementy: vzduch, voda, země a oheň)  [Anežka Poljaková]

Konference HCI a informační služby [Eva Bartůňková]

Konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život (informační vzdělávání ve virtuálním prostředí)  [Alena Kubátovátová]

Konkurenceschopnost – sociální sítě – kniha 21. století  [Alena Kubátová

Kontrolní seznam pro strategii zajištění perzistence identifikátorů [Ladislav Cubr;Jan Hutař;Marek Melichar]

Knihovědné zaměření na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK [Alena Petruželková, Petra Večeřová, Jan Hutař a Richard Šípek]

Knyžkova ta rukopysna kul‘tura: istorija, metodolohija, džerel‘na baza. L’viv: Centr nezaležnych istoryčnych studij, 2012. 160 s. ISBN 978-966-345-256-2 [Dagmar Petišková]

KOŁODZIEJSKA, Jadwiga. Elitarne i popularne wzory czytania. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. ISBN 978-83-64203-12-1. [Halina Molinová]

KURKA, Ladislav. Architektura knihoven. 1. vyd. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2011. 86, 7 s. ISBN 978-80-85851-20-5 [Alexandra Škyříková]

LAUGHLIN, Sara; WILSON, Ray W. The Quality Library [Alena Kubátová]

Licence Creative Commons v českém prostředí [Lukáš Gruber]

Library mashups : exploring new ways to deliver library data. Nicole C. Engard (ed.). Medford : Information Today; London : Facet, c2009 [Eva Bartůňková]

LINDA, Jaromír, Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2004  [Václav Bartůšek]

Měnící se knihovna – vhodné místo pro zaměstnání? Příspěvek k managementu změn v knihovnictví [Radka Římanová]

Měření spokojenosti uživatelů knihovny Výsledky průzkumu uživatelů Národní knihovny ČR [Vít Richter; Vladana Pillerová]

Mezi bibliografickou informací a její reprezentací : informace v teorii bibliografického záznamu [Jaroslav Novotný]

Milníky na cestě k nové Národní knihovně ČR

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě [Miroslav Kunt]

Mrtvá a živá aneb strategie ochrany a zpřístupnění národního kulturního dědictví v Česku a v Norsku [Bohdana Stoklasová]

Národní bibliografie jako systém bibliografických soupisů pro studium kubánské kultury [Araceli Garcia-Carranza]

Národní bibliografie v Latinské Americe [Bohdana Stoklasová]

Národní bibliografie ve světě globalizace: Latinská Amerika [Dan Hanzen]

Národní digitální archiv [Jiří Bernas]

Národní digitální knihovna [Jan Hutař, Marek Melichar, Bohdana Stoklasová]

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje [Petra Pejšová]

Návrat "zapomenutého" jména: příběh Arnolda Azrikana [Dagmar Petišková]

Návrh konceptu optimalizace české sítě knihoven podle Finska [Jan Černý]

Návrh riešenia problémov pri vyhľadávaní informácií v internete alebo Od kvantity ku kvalite [Soňa Makulová]

Němci jako čtenáři (mohučská Nadace čtení a její průzkumy) [Jiří Trávníček]

Není prestižnější zadání, než je knihovna [Roman Brychta, Petr Lešek, Zdeněk A. Tichý]

Nová knihovna pro Vysočinu [red]

Nové budovy rakouských knihoven [Gerald Leitner, Heike Merschitzka, Helmut Windinger; Jindřich Pilař]

Nově objevený zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila [Zdeněk Uhlíř]

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY - 1

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY - 2

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY - 3

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY - 4

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY - 5

Novinky zahraniční knihovnické literatury - 6

Novinky zahraniční knihovnické literatury - 7

Novinky zahraniční knihovnické literatury - 8

Novinky zahraniční knihovnické literatury - 9

Novinky zahraniční knihovnické literatury - 10

Novinky zahraniční knihovnické literatury - 11

Novinky zahraniční knihovnické literatury - 12

Novinky zahraniční knihovnické literatury - 13

Novinky zahraniční knihovnické literatury - 14

Novinky zahraniční knihovnické literatury - 15

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY - 16

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY - 17

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY - 18

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY - 19

Nové standardy digitálních knihoven pro dlouhodobou ochranu [Martin Vojnar]

Novostavba Národní knihovny ČR (nejen) z hlediska provozu [Bohdana Stoklasová]

Nový nástroj pro monitorování fyzického stavu knihovních fondů [Petra Vávrová, Jiří Polišenský, Pavel Kocourek, Hana Sedliská, Magda Součková, Lucie Palánková, Věra Pospíšilíková]

OCLC Online katalogy: Co chtějí uživatelé a knihovníci. Zpráva OCLC [Karen Calhoun; Miroslav Ressler]

Oborová brána KIV z hlediska v ní používaných informačních zdrojů  [Eva Bartůňková]

Oborová brána Umění a architektura (ART) – http://art.jib.cz [Květa Hartmanová]

Od klementinského dědictví k Oku nad Prahou [Vlastimil Ježek]

Odešel dobrý a statečný člověk. Ohlédnutí za prof. PhDr. Jiřím Cejpkem, CSc. [Marie Königová]

"Oko a písmeno" v mediatéce José Cabanise v Toulouse v oblasti služeb pro seniory v knihovně a další aktivity  [Marie-Noëlle Andissac; Veronika Tichá]

On-line katalogy a knihovní portály v současném informačním prostředí [John D. Byrum, Jr.]

Optické nosiče v knihovnách : jejich struktura a ochrana [Jan Hutař]

Optimalizace standardů pro jmenné bibliografické zpracování monografických elektronických publikací v síti knihoven ČR [Edita Lichtenbergová, Marie Balíková, Ludmila Benešová, Jarmila Přibylová, Jaroslava Svobodová]

Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury (NUŠL) [Hana Vyčítalová]

Ostrava čeká na černou krychli [Zdeněk A. Tichý]

Oton Berkopec a Slovanská knihovna [Jiří Vacek]

Památník národního písemnictví a jeho sbírky [Alena Petruželková]

Parlamentní knihovna míří na Letnou [Zdeněk A. Tichý]

Partnerství a spolupráce – NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání) [Jan Zikuška; Eva Güntherová]

PERNICA, Petr. Užitečná publikace o logistice /Arts Logistics/ [Eva Bartůňková]

Perspektivy důvěryhodného digitálního úložiště v rámci Národní digitální knihovny  [Bohdana Stoklasová]

Petice na podporu projektu Národní knihovny ČR od Jana Kaplického (dokument)

Petr Voit: Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století [Jaroslava Kašparová]

Počítačová kultura knihy nelikviduje  [Richard Papík, Zdeněk A. Tichý]

Požadavky na výměnu dat mezi knihovním a discovery systémem na příkladu implementace systému VuFind v Moravské zemské knihovně [Václav Rosecký, Petr Žabička]

Právní informatika [Vincenc Streit]

Právní podmínky sběru povinného depozitu elektronických publikací, jejich zpracování a zpřístupnění v knihovnách [Zdeněk Matušík]

PRAŽÁK, Jiří. Výbor kodikologických a paleografických studií  [Alena Richterová]

Premeny relevancie v informačnej vede a informačná ekológia [Jela Steinerová]

Problematika dlouhodobé ochrany a zpřístupnění digitálních dokumentů na mezinárodním kongresu IFLA 2005 [Bohdana Stoklasová]

Problematika legislativy a copyrightu digitálních dokumentů na mezinárodním kongresu IFLA 2011  [Bohdana Stoklasová

Proč jsou české digitální repozitáře nespolehlivé? [Jan Hutař]

Projekt Digimon aneb "norské fondy" a moravské noviny  [Lubomír Novotný]

Projekt MOnasteriuM - virtuální archiv historických dokumentů střední Evropy [Jitka Křečková]

Proměny Domu zemědělské osvěty v čase [Martin Kvítek]

Proměny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové [Zdeněk A. Tichý]

Průzkum fondů starých tisků a rukopisů fakultních knihoven Univerzity Karlovy v Praze [Ivana Kafková]

Průzkum identických inkunábulí dlouhodobě uložených v odlišných podmínkách prostředí [Jan Novotný, Kamil Boldan, Magda Součková]

Průzkum informačních potřeb občanů věkové kategorie 14-35 let zaměřený k budoucímu rozvoji veřejných knihoven ve Velké Británii [Miroslav Ressler ve spolupráci s Vítem Richterem]

Průzkum stavu národních bibliografií v Latinské Americe [Unni Knutsen]

Přístupnost webových stránek- projekt Blind Friendly Web [Radek Pavlíček]

RAMEŠ Václav: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů [Václav Bartůšek]

Research of Identical Incunabula Deposited on Long-term Basis in Different Environmental Conditions [Jan Novotný, Kamil Boldan, Magda Součková]

RHYNO, Art: Using open source systems for digital libraries [Petr Žabička]

Rostoucí význam Evropských dokumentačních středisek při budování druhé generace informačních sítí Evropské unie [Jitka Hradilová]

Rozšířená realita a nové možnosti tvorby publikací [Michal Černý]

Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19. století. Ed. Vlasta Faltysová [Ivan Hlaváček]

Řekni Shibboleth :-) webové jednotné přihlašování nejen pro vzdálený přístup v knihovnách [Jiří Pavlík]

SABOV, Petr a kol. Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku, III. zväzok [Průvodce po historických knihovnách na Slovensku. Svazek III.]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009 [Vincenc Streit]

Sbírky dokumentující život našich krajanů v Severní Americe ve druhé polovině 19. století ve sbírkách Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur [Eva Popovič, Milena Secká, Martin Šámal]

Sborník Studia bibliographica Posoniensia 2010  [Tereza Paličková]

Seminář účastníků Souborného katalogu ČR  [Anežka Poljaková

Seminář Výzkumy uživatelů knihoven – k čemu mohou pomoci a jak je co nejlevněji uskutečnit [Alena Kubátová]

Schengenský informační systém – vývoj a současný stav  [Jitka Hradilová]

Situace amerických knihoven ve Farmingtonu v oblasti financování, služeb a lidských zdrojů [Andrea Watt]

Skromný knihovník : prosperující v těžkých ekonomických časech [Alena Kubátová]

Slavistická bibliografie a Slovanský ústav AV ČR [Jiří Bečka]

Složitá cesta k nové budově Národní knihovny ČR [Kateřina Hekrdlová]

Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné. Informace o průzkumu [Zlata Houšková, Vladana Pillerová]

Služby pro dospívající mládež a technologie ve veřejných knihovnách : analýza dat z roku 2007 [Miroslav Ressler]

Služby veřejných knihoven uživatelům se speciálními potřebami [Eva Cerniňáková]

Standard Handicap Friendly [Eva Cerniňáková]

Standardy pro knihovní katalogy v sémantickém webu [Barbora Drobíková]

Staré mapy a grafiky v Geografické bibliografii ČR on-line [Eva Novotná ]

Stavby českých knihoven [Ladislav Kurka]

STOKLASOVÁ, B. et al. Oborové brány [Soňa Makulová]

Strategie budování a posilování prestiže vaší knihovny a její marketing [James A. Keller; Miroslav Ressler]

Stručná charakteristika knižních kalendářů 19. století [Zdenka Bosáková]

Studia bibliographica Posoniensia 2013 [Alena Richterová]

Světová digitální knihovna [Gail Fineberg; Babak Hamidzadeh]

Systém M-CAST v českém kontextu [Marie Balíková]

Systémy organizace znalostí a jejich typologie [Eva Bratková, Helena Kučerová]

Systémy elektronické komunikace dokumentů a jejich význam v informační společnosti [Jindra Planková]

Školní knihovny v České republice [Ludmila Čumplová]

Švédské veřejné knihovny  [Vincenc Streit]

Tagovací systémy v knihovnách [Martin Čech]

Technická knihovna v Brně (1899 – 1958)  [Brigita Exelová]

TOŠNEROVÁ Marie a kol.: Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice [Václav Bartůšek]

Tři nové německé knihovny  [Alena Všetečková]

Uchování sbírek v archivech a knihovnách [Bedřiška Štěpánová]

Univerzální sušicí komora zachraňuje vzácné knihy [Jiří Neuvirt]

Určování vlivu vody na papíry z 19. a 20. století, které byly vystaveny hromadnému restaurátorskému zásahu [Tomasz Kozielec; Anežka Poljaková]

Utřídit neutříditelné: část historického fondu Ústavu T. G. Masaryka zpřístupněna [Michaela Tydlitátová, Bořivoj Tydlitát]

V Hradci Králové promění továrnu na knihovnu [Zdeněk A. Tichý]

Veřejné a školní knihovny v rámci společenského vzdělávání : Vybrané aspekty [Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski]

Veřejné knihovny a internet 2006 : problémy, financování a výzvy [Paul T. Jaeger; John Carlo Bertot; Charles McClure] 

Veřejné knihovny a jejich funkce ve společenské struktuře [Vincenc Streit]

VESELÁ, Lenka: Knihy na dvoře Rožmberků [Václav Bartůšek]

Virtual worlds, real libraries  [Alena Kubátová]

Vize pro české teritorium [Jan Benda]

Vliv školní knihovny na rozvoj osobnosti mladého člověka a možnosti spolupráce s veřejnou knihovnou [Jana Nejezchlebová]

Volně dostupné nástroje z produkce projektu Staré mapy online [Petr Žabička]

Vyhledávání hudbou a jeho vazby na portály se sdíleným videem [Ondřej Voců]

Výroční zprávy středních škol z 19. století [Zdenka Bosáková]

Vysokoškolské vzdělávání v oblasti digitalizace, ochrany a zpřístupňování kulturního dědictví  [Blanka Vorlíčková]

Vývoj, současný stav a koncepce dalšího rozvoje Souborného katalogu ČR [Eva Svobodová, Dana Vyorálková]

Využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje v rámci služby Ptejte se knihovny [Lucie Sakastrová]

Význam a smysl knihovny v pojetí dětí a dospívajících  [Kateřina Homolová]

Výzvy pro národní bibliografie a národní bibliografické agentury v Latinské Americe  [Filiberto Felipe Martínez Arellano]

Vzdělávací aspekty informační vědy a informační profese [Hana Landová]

Vzdělávání správců digitálních sbírek : perspektiva paměťových institucí  [Zinaida Manžuch]

Web po 20 letech : co z něj zbude pro budoucí generace? [Libor Coufal]

What Do we Analyze during Subject Analysis of Documents? The Concept of Aboutness in Knowledge Organization [Helena Kučerová]

WOT a SWOT knihoven : čeho jsme svědky a co by to mohlo znamenat v oblasti předností, slabin, příležitostí i hrozeb pro knihovny [Mike Eisenberg]

Z agendy konference ředitelů národních knihoven (CDNL) v Buenos Aires, srpen 2004  [Vojtěch Balík]

Z počátků Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR [Monika Hrušková]

Záchrana a zpřístupnění Národních listů [Františka Vrbenská]

Zákon o svobodném přístupu k informacím a knihovny [Miroslav Jurman; Věra Jurmanová Volemanová]

Zařazení elektronických zdrojů do národních bibliografií. Přehled IFLA [Beacher J. Wiggins]

Zdence Braunerové ke 150. výročí narození [Marcela Šášinková]

Zdroje informací o právním stavu patentů [Hana Churáčková]

Zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila  [Zdeněk Uhlíř

Znalostní a metodický portál Knihovna.cz [Petr Škyřík; Michal Lorenz]

Zpracování a online zpřístupnění závěrečných zpráv grantových projektů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky [Lenka Maixnerová, Adéla Jarolímková, Filip Kříž, Eva Lesenková, Ondřej Horsák, Helena Bouzková]

Zpřístupnění Mollovy mapové sbírky [Jan Rychtář, Petr Žabička]

 


 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |