|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2010, ročník 21, číslo 1,  s.  94-95


 

Library mashups : exploring new ways to deliver library data. Nicole C. Engard (ed.). Medford : Information Today;  London : Facet, c2009. xvii, 334 s. : il. ISBN 978-1-57387-372-7. ISBN 978-1-85604-703-6.

 

Knihovny hledají nové cesty, jak zvýšit zájem uživatelů. Roste význam elektronických služeb. Knihovny mají za sebou dobu prvních krůčků, kdy bylo chvályhodné umění vůbec vytvořit WWW stránku. Dnes připravují stále nová zlepšení a služby, WWW stránky by měly být aktuální a měly by vybízet uživatele k aktivní účasti. Publikace Library Mashups přináší návody a příklady, jak toho dosáhnout pomocí nástroje, který je v knize označován jako "mashup". Anglický výraz mashup (též mash-up, mash up, blend) vychází z hudební terminologie a v překladu tedy lze analogicky použít výraz mixáž. Výraz mashup bývá někdy ponecháván bez překladu. Český ekvivalent mixáž také nezní hezky, přesto se tento termín užívá a má výhodu názornosti a obecné srozumitelnosti.

Definici termínu mixáž je věnován první z pěti oddílů knihy. V hudbě jde o kombinaci dvou či více skladeb: z jedné se použije např. hudební doprovod a z druhé vokály. Mixováním vznikne nové hudební číslo. Aplikováno na WWW stránky (nejen) knihovny – jedná se o kombinaci dat ze dvou a více WWW zdrojů, kterou vznikne nová aplikace nebo služba.

Jednoduchým příkladem mixáže jsou poměrně běžné efekty, jako např. spojit údaje o knihovně s vyhledáním této knihovny na mapě, uspořádat na stránkách knihovny výstavku knižních obálek novinek apod.

V knize se přednostně předpokládá, že knihovny mixují data, která jsou volně k dispozici. Také některá komerční data mohou být pro neziskové účely nabízena zdarma. Pak existuje další skupina dat, jejichž použití je nutno zaplatit. Knihovna sama může nejen přebírat, ale také aktivně připravit vlastní nabídku dat k mixování.

V dalších oddílech knihy se autoři zabývají jednotlivými službami knihoven a tím, jak je oživit a zlepšit pomocí mixáže:

Každý z těchto oddílů obsahuje několik kapitol, jejichž obsah se opírá o praxi vybraných knihoven.

Pro ilustraci uvedeme příklad z posledního oddílu, tj. příklad přidané hodnoty ke knihovnickým službám. V kapitole ZACK Bookmaps autor popisuje německou bránu ZACK (http://opus.tu-bs.de/zack/), která umožňuje federativní vyhledávání a byla vytvořena v rámci autorovy diplomové práce jako nástroj pro katalogizaci v kooperativní knihovnické síti KOBV. ZACK nemá vlastní databázi a kombinuje data z více WWW služeb, mj. katalogy knihoven na WWW, Amazon, Google Maps. apod. Na dotaz (autor, název, ISBN) jsou vyhledány záznamy v katalozích knihoven, které knihu vlastní, zobrazí se obálka, která je odkazem na Amazon s dalšími informacemi jako jsou recenze, nákup, vyhledávání podobných knih (i když vzdáleně, např. Hledat další anglické knihy). Lze také zobrazit katalogizační záznamy knihoven, vyhledat další informace přes Google, vyhledat knihovnu pomocí Google maps apod.

Knihu doprovází WWW stránka http://mashups.web2learning.net/, na níž najdete další definice a příklady s odkazy.

I když nám mnohé z předkládaných metod nejsou neznámé, v knize je problematika shrnuta a pojmenována, publikace přináší dostatek nových a inspirativních informací.

Knihu si lze půjčit v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny, kde je dostupná pod signaturou Ife 38.102.

EB

 

 

 

CITACE:

Bartůňková, Eva. Library mashups : exploring new ways to deliver library data. Nicole C. Engard (ed.). Medford : Information Today; London : Facet, c2009. Knihovna [online]. 2010, roč. 21, č. 1, s. 94-95 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna101/neuvirt.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |