|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2009, ročník 20, číslo 2,  s.  108-113


 

E-learningový knihovnický kurz – případová studie z Varšavské školy ekonomické

Katarzyna Witek, MA / Centrum pro rozvoj denního a dálkového vzdělávání, Varšavská ekonomická škola, Polsko

 

Resumé:

Článek popisuje příklad e-learningového knihovnického kurzu z Varšavské školy ekonomické (Warsaw School of Economics, Poland). Proces tvorby e-learningového kurzu je založen na konstruktu teorie učení. V článku jsou popsány struktury, funkce a činnosti knihovny, doprovázené několika názornými příklady. Ve stručnosti je uveden samozřejmě i e-learningový systém ekonomické školy.

Klíčová slova: e-learning – knihovnický kurz – konstruktivismus – aktivity – zjednodušení učení.

Summary:

The article presents example of e-learning library training from Warsaw School of Economics (Poland). Process of creation of e-learning library training was based on elements of constructivism theory of learning. In the article there are described structure, features and activities of library course, illustrated with several examples. Also a concise brief about e-learning system from Warsaw School of Economics is presented.

Keywords: e-learning – library training – constructivism – activities – learning facilitation.

 

E-learning na SGH

Od roku 2001 dochází k rozvíjení distančního vzdělávání prostřednictvím internetu na Varšavské škole ekonomické (Warsaw School of Economics, Szkoła Główna Handlowa, SGH). Tento e-learningový systém se nazývá "e-sgh". Za vznik a provoz této činnosti je zodpovědné zvláštní oddělení SGH – Centrum pro rozvoj denního a dálkového vzdělávání (Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej, CREN). V současné době si studenti mohou vybírat ze 45 kompletních online přednášek, které jsou nabízeny každý semestr. Jedná se o oficiální přednášky a studenti za ně tak mohou získat potřebné kredity.CREN spravuje a vyvíjí e-sgh e-learningovou platformu, podporuje odborného lektora, který kontroluje kvalitu e-learningových přednášek. V loňském roce 2008 propojil CREN vazby s knihovnou SGH a společně vytvořili moderní knihovnický kurz pro všechny studenty SGH.

Obecné informace o e-learningovém kurzu na SGH

Každý rok nastupuje na SGH téměř 3 000 studentů (bakalářského a magisterského studia) – je to jedna z největších ekonomických univerzit. Každý student prvního semestru je povinen splnit knihovnický kurz. Od zimního semestru roku 2008 je kurz nabízen jako e-learningový kurz, který je dostupný prostřednictvím internetu. Od roku 2009 je kurz nabízen také v anglické verzi pro studenty oboru Mezinárodní obchod. Výukový kurz obsahuje potřebné informace o Knihovně SGH a jejích funkcích. Základním cílem SGH e-learningového knihovnického kurzu je seznámit studenty: se službami poskytovanými Knihovnou SGH uživatelům; se způsoby přístupu ke sbírkám a podmínkami jejich užití; s rozsahem tištěných i elektronických zdrojů Knihovny; s možnostmi ALEPHu (elektronický katalog Knihovny SGH).

 Knihovnický kurz (polská a anglická verze) vznikla spoluprácí Knihovny SGH a Centra pro rozvoj denního a dálkového vzdělávání SGH. Kurz je umístěn na SGH e-learningové platformě, která je vytvořena dle potřeb SGH – polská verze kurzu na www.e-sgh.pl (platforma pro vnitřní e-learningové kurzy), anglická na www.e-sgh.com (platforma pro mezinárodní e-learningové projekty a interní kurzy v angličtině). Studenti získají přístup ke kurzu vyplněním elektronické registrační karty. Krátce poté, co projdou přihlašovacím postupem, jsou děkanátem informováni o povinnosti jeho absolvování.

Několik slov o konstruktivismu a e-learningu

E-learning je ve světě trendů úzce spojen s konstruktivistickou teorií učení. Tato teorie připouští, že není nic jako objektivní realita, a neexistuje jediný správný popis skutečnosti. Poznání je subjektivní konstrukce, která je vytvořena získanou informací a jejím následným přetvořením ve vlastní zážitky a interakce. Každý jedinec má vlastní vzdělávací proces, aktivní látku, začleňující nové informace do předchozích znalostí, které jsou pro danou osobu smysluplným způsobem zastoupeny, spojeny a řazeny. Studenti jsou vhozeni do vzdělávacích procesů, a bez vedení se mohou v této informační džungli ztratit.1 Proto je velice důležité, aby byly e-learningové kurzy pro studenty navrženy k usnadnění učení a souvisejících činností. Autoři kurzů se tedy pokouší zavést některé prvky konstruktivistické teorie učení již při přípravě e-learningových kurzů.

Struktura kurzu

Obsah kurzu byl vytvořen z pohledu e-learningových standardů a metodiky CREN2. Normy se používají na celou řadu e-learningových přednášek, které jsou vedeny při SGH.

E-learningový knihovnický kurz se dělí na dvě hlavní části: studijní materiály a závěrečný test. Výukový materiál se skládá z několika modulů zahrnujících:

1. Historii Knihovny SGH

2. Obecné informace o Knihovně SGH:

3. Katalogy Knihovny SGH

4. Oddělení Knihovny a sbírek:

5. Výkladový slovník (anglicko-polský / polsko-anglický)

Každý modul obsahuje kontrolní část pro překontrolování probrané látky.

 

Mapa kurzu

Mapa kurzu

Zdroj: Knihovnický kurz SGH – materiály kurzu http://www.e-sgh.com

Studenti se snadno a rychle, kliknutím na blok na mapě, dostanou do požadované sekce. V modulu neexistuje žádné omezení, lze volně přecházet ze snímku na snímek. Záleží na studentovi, co chce v danou chvíli číst nebo opakovat. Studenti se mohou pohybovat vpřed i vzad, nejsou nastavena ani časová omezení. Jediná stanovená je lhůta pro dokončení kurzu – ten má být řádně ukončen během dvou měsíců na začátku prvního semestru.

Druhá část kurzu – závěrečná zkouška – musí být také provedena online. Nevyžaduje žádné zvláštní místo nebo čas. Zkouška se skládá z deseti různorodých otázek. Pro úspěšné složení zkoušky musí mít student 60 % správných odpovědí. Časový limit je 60 minut k vyplnění a odeslání testu k hodnocení. Pokud je skóre záporné, systém nabízí ještě jednu šanci, kterou je možné absolvovat po 24 hodinách od první zkoušky. Posouzení výsledků probíhá automaticky.

Charakteristika zjednodušeného učení

Za účelem usnadnění individuálního učení a atraktivnějšího utváření obsahu byl každý modul vytvořen s ohledem na specifické rysy. Nejdůležitější spočívá v:

Knihovnický kurz SGH – materiály kurzu

Zdroj: Knihovnický kurz SGH – materiály kurzu http://www.e-sgh.com

 

 

Materiály kurzu

Zdroj: Knihovnický kurz SGH – materiály kurzu www.e-sgh.com

 

Materiály kurzu 2

Zdroj: Knihovnický kurz SGH – materiály kurzu www.e-sgh.com

 

galerie fotografií

Zdroj: Knihovnický kurz SGH – materiály kurzu www.e-sgh.com

Průvoce ALEPH v PDF

 

Zdroj: Knihovnický kurz SGH – materiály kurzu www.e-sgh.com

Aktivity pro studenty

Obecně platí, že studenti jsou zvyklí v e-learningových kurzech být podporováni tutorem (učitelem). V tomto případě kurzu mohou studenti požádat o pomoc, radu či podporu knihovníky nebo zaměstnance CRENu. Vzhledem k velkému rozsahu účastníků nejsou možná online školení (online tutoring). Online moderování by také nebylo příliš účinné. Nicméně teorie konstruktivismu naznačují, že učení je aktivní proces. Proto se autoři kurzů snaží poskytnout i jiné úkoly, které mobilizují studentskou činnost tak, aby účastníci sami mohli přehodnotit své znalosti a mohli se lépe připravit na závěrečné zkoušky. Sebekontrolní cvičení a výběr otázek je interaktivní a studenti si sami mohou zkontrolovat výsledky – tzv. "
check yourself"
 (1). Po každé kontrole systém zobrazí vysvětlující komentář (zhodnotí, zda je daná odpověď správně nebo chybně). Po třetí nesprávné volbě systém zobrazí správnou odpověď. Několik cvičení se zaměřují na vyhledávání knih, časopisů a jiných údajů v online katalogu (2). Ke zvládnutí tohoto úkolu studenti musí otevřít katalog ALEPH a informaci v něm vyhledat. Pro usnadnění je přímo u zadání úkolu přímý odkaz na katalog (3).

 

Materiály kurzu 3

Zdroj: Knihovnický kurz SGH – materiály kurzu www.e-sgh.com

Několik čísel…

První polský knihovnický e-learningový kurz úspěšně splnilo (ve dvou měsících zimního semestru 2008) téměř 1 500 studentů, většina z nich na první pokus. Výzkum, do jaké míry knihovnický kurz ovlivňuje vývoj dovedností potřebných pro vyhledávání informací a seznámení se s knihovním systémem, nebyly bohužel provedeny. Tyto výzkumy se plánují vykonávat v budoucnu. Účelné je i zlepšení obsahu – především vývojem multimédií.

Informační gramotnost

E-learningový knihovnický kurz je oficiální kurz uznávaný orgánem SGH a jepovinný pro všechny studenty prvních ročníků, bakalářského i magisterského studia. Tato politika přispívá k rozšíření některých aspektů informační gramotnosti mezi novými studenty. Pro většinu studentů je to první kontakt s tímto typem vzdělávání e-learningové platformy. Tímto způsobem se mohou seznámit s informačními technologiemi, nástroji pro vyhledávání informací a zlepšit vlastní vzdělávací proces. Je to také podpora pro využití profesionálních zdrojů, jako jsou akademické časopisy a ostatní profesionální sbírky, během výzkumu. Studenti se mohou naučit, že to není tak složité, a že existuje několik užitečných nástrojů a databází se snadným přístupem, které mohou zlepšit a urychlit proces vyhledávání.

E-learning jako moderní forma vzdělávání má široký potenciál. Nicméně proces přípravy dobrého e-learningového kurzu v akademickém prostředí je náročná činnost vyžadující úsilí a spolupráci různých oddělení. Úsilí umožňuje úsporu času v budoucnu, kdy může být materiál použit znovu, s přidanými aktualizacemi. K dispozici jsou také moderní open-source nástroje, které mohou podporovat přípravu e-learningového kurzu a snížit náklady.

Překlad Alena Kubátová
alena.kubatova@nkp.cz

Poznámky

1 ARNOLD, R.; SIEBERT, H. Konstruktivistische Erwachsenenbildung. Schneider Verlag Hohengehren, 1995.

2 Standardy e-learningových kurzů v polském jazyce jsou zveřejněny na WWW stránkách CRENu: http://cren.pl/standardy-edukacyjne,1,22,30.html.

 

 

CITACE:

Witek, Katarzyna; Kubátová, Alena. E-learningový knihovnický kurz – případová studie z Varšavské školy ekonomické. Knihovna [online]. 2009, roč. 20, č. 2, s. 108-114 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna92/0902108.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |