|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2011, ročník 22, číslo 2,  s.  107-111


 

Problematika legislativy a copyrightu digitálních dokumentů na mezinárodním kongresu IFLA 2011

 

PhDr. Bohdana Stoklasová/Úsek novodobých fondů a služeb, Národní knihovna ČR / bohdana.stoklasova.nkp.cz

 

Mezinárodní kongres IFLA 2011 se konal v moderním kongresovém centru v San Juanu (Portoriko).

 

Kongresov centrum v San Juanu (Portoriko)

 

Foto: Bohdana Stoklasová

 

Jako každoročně zde bylo možné navštívit řadu veřejných prezentací, více či méně uzavřených jednání k nejrůznějším tématům a setkat se s kolegy z celého světa. S ohledem na projekt Národní digitální knihovna i připravovanou Koncepci rozvoje knihoven ČR jsem se zaměřila mj. i na oblast legislativy a copyrightu digitálních dokumentů, které je věnován i tento příspěvek.

K zajímavému bloku You spoke - IFLA ACTH : our International Treaty for libraries and archives bohužel nebyly dodány příspěvky, s výjimkou jediného, který stojí za prostudování:

Ostatní příspěvky nebyly dodány, proto jsou přiblíženy pouze výčtem:

a přeloženým výběrem z mých poznámek a fotografií nejzajímavějších slidů.

Knihovny a archivy je třeba vnímat jako instituce reprezentující veřejný zájem, jemuž by měl být přizpůsoben i copyright. Knihovny a archivy poskytují následující významné služby:

- Jsou branami či vstupními body k vědomostem a informacím pro široké spektrum uživatelů.

- Ochraňují vědomosti a informace pro výzkum a jsou spolehlivými úložišti informací jinde nedostupných.

- Poskytují informace státním a dalším institucím.

V digitální době jsou informace teoreticky snáze dostupné, prakticky však existuje řada překážek pro jejich získání. Beze změn v oblasti copyrightu nemohou knihovny poskytovat potřebné služby na úrovni 21. století a v mnoha směrech nejsou schopny překročit limity dané v 19. století.

Dalším zajímavým blokem byl společný veřejný program několika sekcí: Bibliografická sekce, IFLA-CDNL Alliance for Digital Strategies Programme (ICADS), Sekce pro informační technologie, Sekce Národních knihoven a Knowledge Management nazvaný e-Legal deposit: from legislation to implementation; from ingest to access.

Sekce přinesla průřez aktuální situací v různých zemích. Všechny příspěvky v textové podobě jsou k dispozici a je možné si je přečíst:

Závěry průzkumu legislativy členských zemí CDNL jsou následující:

- u 94 % z 52 národních knihoven, které se průzkumu účastnily, pokrývá platná legislativa (zákon o povinném výtisku) tištěné publikace;

- u 73 % národních knihoven (79 % v roce 2012) pokrývá platná legislativa CD-ROM;

- u 40 % národních knihoven (58 % v roce 2012) pokrývá platná legislativa sklízení webu;

- čtvrtina národních knihoven provádí celoplošnou sklizeň a třetina výběrovou sklizeň webu;

- existují 4 modely pro přístup k webovým archivům, obecně je přístup velmi restriktivní s výjimkou situací, kde knihovna disponuje speciálním povolením pro přístup;

- u 44 % národních knihoven (58 % v roce 2012) pokrývá platná legislativa elektronické knihy a časopisy;

- přístup k elektronickým knihám a periodikům je vázán na model přístupu (subskripce) konkrétní národní knihovny.

Velmi poučný a po všech stránkách výborně zpracovaný i přednesený byl příspěvek s výstižným názvem Tortoise or Hare?, popisující dlouholetou zkušenost British Library. Prezentaci, která nebyla veřejně publikována na stránkách IFLA, jsem získala od autorů a ukázky publikuji s jejich svolením.

 

Hare and Tortoise

Zdroj: prezentace Tortoise or Hare? Learning from the development of e-legal deposit legislation in the UK / RICHARD GIBBY and CAROLINE BRAZIER (British Library, London, United Kingdom), zajíc: Malene Thyssen, http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malene
želva: Aaron Logan, http://www.lightmatter.net/gallery/albums.php

 

Pomalý, ale důsledný postup vpřed s důsledným respektováním práv všech zúčastněných se v současné době jeví nejen ve Velké Británii, ale i v mezinárodním kontextu jako nejvhodnější (byť pomalá) cesta vpřed. Je třeba hledat kompromisy a cesty schůdné pro všechny.

 

prezentace Tortoise or Hare? Learning from the development of e-legal deposit legislation in the UK

Zdroj: prezentace Tortoise or Hare? Learning from the development of e-legal deposit legislation in the UK / RICHARD GIBBY and CAROLINE BRAZIER (British Library, London, United Kingdom) váhy: Colin Smith

 

Celkový dojem z veřejných prezentací i soukromých diskusí se zahraničními kolegy je následující: na rozdíl od minulých let, kdy řada zemí prezentovala ambiciózní plány na rychlé zpřístupnění elektronických dokumentů všem v krátkém časovém horizontu a s minimálními omezeními, nastupuje značné vystřízlivění a akceptování reality, že žádný dramatický skok nelze v nejbližších letech očekávat, je třeba trpělivě vést dlouhá a nelehká jednání na různých úrovních a respektovat a pečlivě vážit zájmy všech zúčastněných.

Cretaive commons

 

 

 

CITACE:

Stoklasová, Bohdana. Problematika legislativy a copyrightu digitálních dokumentů na mezinárodním kongresu IFLA 2011. Knihovna [online]. 2011, roč. 22, č. 2, s. 107-111 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna112/112107.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |