|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2009, ročník 20, číslo 2,  s.  121-125


 

Guerrilla marketing jako výzva pro knihovny, Guerrilla Readers jako vyzyvatelé

Eva Güntherová, Eliška Sovová / eveg.ovecka@centrum.cz

 

Resumé:

Článek představuje Guerrilla marketing jako marketingový styl vhodný pro knihovny, propagaci jejich služeb i podporu a popularizaci čtenářství obecně. Informuje o projektu Guerrilla Readers realizovaném na KISK FF MU v Brně, který si klade za cíl aplikovat a analyzovat netradiční marketingové metody v této oblasti a sdílet nabyté znalosti a zkušenosti především na virtuální platformě složené z volně dostupných nástrojů a služeb internetu fungujících na principech sociálních médií a síťování.

Klíčová slova: Guerrilla – knihovny – marketing – Guerrilla Readers.

Summary:

The article presents Guerrilla marketing as marketing style suitable for libraries, advertising their services and popularization of reading in general. It informs about project Guerrilla Readers realized in KIKS FF MU in Brno which sets an aim to apply and analyse unconventional marketing methods in this sphere and to share acquired knowledge and experiences above all in virtual platform compound of free accessible implements and services of the Internet which work on principle of social media and networking.

Keywords: Guerrilla – libraries – marketing – Guerrilla Readers.

Marketing a české knihovny? Slyšeli o sobě, ale nestýkají se.

Tvrdit, že je nutné českým knihovnám vysvětlovat, co je marketing, by bylo značně přehnané. Všichni ví, že existuje. Mnozí dokonce mluví o naléhavé potřebě přijmout ho za vlastní. Někteří dokonce už i hodně dlouho. Ale kdo ho viděl úspěšně aplikovaný v praxi? Větší knihovny to zkoušejí alespoň v dílčí disciplíně public relation: sem tam tisková zpráva, aktualizace webové prezentace, letáček o vzdělávacích aktivitách pro veřejnost a … a to je v podstatě vše.

Knihovny si uvědomují řídnutí řad svých čtenářů. Mezery po mladých uživatelích lze jen těžko přehlédnout. Ale proč to nějak dramatizovat? Díry ještě nejsou jako vrata, populace číst umí, alespoň ve smyslu základní gramotnosti, a zřizovatelé nás pravděpodobně nezruší. Příspěvkové organizaci absenci zisku (tzn. úspěšného plnění jejího poslání) prokážete těžko. V hloubi knihoven ještě stále spoléháme na výše zmíněné,

i když se o tom už nemluví nahlas. Konkurence na poli poskytování informací, vzdělávání i zábavy přitom neustále roste. Monopol knihoven dávno padl. Skutečně je čas začít bojovat. Mít co nabídnout a umět to "prodat". Proč už víme. Teď je potřeba vybrat vhodný marketingový styl.

Guerrilla marketing: seznamte se!

Sledujete se zadrženým dechem reklamní blok, který přerušil váš oblíbený televizní pořad a pak rychle běžíte pro právě prezentovaný (a žádný jiný!) toaletní papír? Ne?

 

Tak to jste normální. Pokud zadržujete dech zlostí kvůli přerušení detektivky a v následujících dnech si nějaký toaletní papír koupíte – protože vám prostě došel – tak také.

Výše uvedený příklad ilustruje jeden z důvodů, proč v současnosti Guerilla marketing zažívá obrovský boom napříč všemi sektory a oblastmi, kde se s marketingem jako nástrojem počítá – od komerčního přes neziskový sektor až po budování jakéhosi osobního brandu (například profesionální bloggeři). "Markeťáci" si připustili, že potenciální příjemci reklam jejich klasickou formu již naprosto ignorují. Dlouhodobá přesycenost mediálně-informační sféry reklamou vyvolala naprostou rezistenci publika. Dalším důvodem, o nic méně důležitým, jsou finance. I poměrně rozsáhlá a složitá guerrilla kampaň vás stojí mnohem méně, než několik sekund před hlavními zprávami komerční televize. Nehledě na to, že těch vašich několik sekund budou diváci zrovinka určitě věnovat vyvěšování jiné reklamy ve svém obývacím pokoji. Vždyť guerrilla grafika je umění, ne?

Slovy zakladatele Jay Conrada Levinsona: "Guerrilla marketing je nekonvenční cesta k oslovení potencionálních zákazníků realizovaná s nízkým rozpočtem, jejímž výsledkem je, že recipient věnuje kampani svou pozornost, aniž by si byl primárně vědom, že jde o propagaci". Nebo jednodušeji: "nekonvenční marketingová kampaň, jejímž cílem je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů". A nejjednodušeji: "MacGyver marketing". I vy s ním zvládnete udělat z čehokoliv diamant, stejně jako stejnojmenný seriálový hrdina.

Pojem guerrilla vznikl už na počátku 19. století, Guerrilla marketing byl definován v 80. letech 20. století. Za těch bezmála 200 let ušel dlouhou cestu určovanou změnami trhu, společnosti i technologií. Ale původní idea stále zůstává. Sledujte ji s námi:

Dnešní Guerrilla marketing stále staví na principu mazaného boje – usiluje o "zisk z ničeho". Boj o pozornost publika a efekt s klasickou reklamou vyhrává na celé čáře.

Osvědčenými zbraněmi Guerrilla marketingu je překvapení, nekonvenčnost a kreativita. Nespoléhá na peníze. Dává do ringu především lidské zdroje – osobitost, čas, energii, fantazii, zaujetí. Guerrilla žije z angažovanosti – svých tvůrců a realizátorů, v ideálním případě i příjemců. Guerrilla marketing ovládá dokonale zásadní umění: buduje promyšlené kampaně, při kterých si lidé buď vůbec neuvědomují, že byli zasaženi či přímo vtaženi do Guerrilly, a když už ano, rozhodně si nestěžují. Baví je to. Úspěšná guerrillová kampaň na sebe váže zájem veřejnosti a sekundární publicitu v médiích. Bez požádání a samozřejmě i placení (za inzerci, reklamní čas apod.). Nejlepší guerrilla taktika v kostce? Udeřit náhle na nečekaném místě, zaměřit se na přesně vytipované cíle a stáhnout se zpět. A čeho se vyvarovat? Není nic horšího než opakovaná "Guerrilla". Správný "gerilák" se vyhýbá i pouhému náznaku opakování pointy, jakémukoliv klišé či odkazování na již dříve vytěžené téma.

Guerrilla marketing občas balancuje na hraně se zákonem, může být pobuřující, v některých případech až agresivní. Nikdy by se však neměl dostat za hranici etiky či dobrého vkusu. Ve své kontroverznější podobě jde o útoky na konkurenci. Příkladem je kampaň nejmenovaného mobilního operátora, který nasadil parůžky na telefonní budky svého soupeře. Guerrilla ovšem může být i méně ofenzivní. Pozornost lze získat, aniž byste na cokoliv útočili. Zasněžené vozy popsané prstem názvy destinací z teplých krajin útočí pouze na sychravé počasí. Z právního hlediska by si měli tvůrci guerrilly dát pozor hlavně na zákon o regulaci reklamy, na místní omezení, zákon o přestupcích a zákon o ochraně spotřebitele. Pokud máte pochyby, poraďte se s odborníkem. Platit za výslednou kampaň zpětně vysoké pokuty je kontraproduktivní.

Do Guerrilla marketingu můžeme zahrnout několik druhů nekonvenčních marketingů. Přesná typologie neexistuje, netradiční marketing má různé formy, které se vzájemně často proplétají a úmyslně spojují pro navýšení výsledného efektu.

Jedná se například o:

Guerrilla Readers a knihovny: už se znají, ale ještě si netykají

Projekt Guerrilla Readers představuje Guerrilla marketing jako marketingový styl vhodný pro knihovny, propagaci jejich služeb i podporu a popularizaci čtenářství obecně. Projekt je realizován na KISK FF MU v Brně.

Primární cílovou skupinu projektu představují veřejné knihovny, které mají hlavní a obecnou zodpovědnost za rozvoj a podporu čtenářství v populaci.

Guerrilla marketing (GM) byl pro ně zvolen jako nejvhodnější především z těchto důvodů:

Aktivity projektu Guerrilla Readers – reálně i na Síti

Guerrilla Readers aplikují a analyzují netradiční marketingové metody a sdílejí nabyté znalosti a zkušenosti především na virtuální platformě složené z volně dostupných nástrojů a služeb internetu fungujících na principech sociálních médií a síťování.

Guerrilla Readers během roku a půl svého působení na vlastní kůži zkusili například:

Jedním z hlavních cílů projektu bylo vytvoření virtuálního znalostního a inspiračního prostředí z oblasti Guerrillového marketingu, které umožní sdílení znalostí a zkušeností mezi knihovnami. Například propagovat veškeré popsané akce, aktivity a experimenty, popsat jejich průběh i výsledky, zpřístupnit informační zdroje, dát do pléna Guerrillová díla i naše nápady a tipy. Během fungování projektu se podařilo pro knihovny vybudovat virtuální zázemí, které se skládá z několika vzájemně provázaných složek:

Za rok a půl fungování tohoto poněkud kontroverzního projektu jsme zaznamenali řadu reakcí. Nad těmi "konzervativně-negativními" či neutrálními postupně převážily "odvážně-pozitivní". Posunu i vyjádření podpory si velmi vážíme. Těší nás, že nám fandíte. Narazíme-li však v praxi na jakýkoliv projev snahy zapojit se skutečně "do hry", máme pocit, že to vše má smysl. Stále doufáme, že profesní komunita neuvázla v rutině a má chuť jít do toho s nadšením, osobním nasazením, fantazií a radostí. Pak budou knihovny plné spokojených uživatelů. Vždyť jen to, co děláme rádi, můžeme dělat skutečně dobře.

 

Doporučená literatura:

Guerrilla Readers [online]. 2009 [cit. 2009-11-10]. Dostupný z WWW: <http://www.greaders.cz>.

HUGHES, Mark. Buzzmarketing : přimějte lidi, aby o vás mluvili. 1. vyd. Praha : Management Press, 2006. 215 s. ISBN 80-7261-153-4.

LEVINSON, Jay Conrad. Guerilla marketing : [nejúčinnější a finančně nenáročný marketing!]. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2009. 326 s. ISBN 978-80-251-2472-7.

PATALAS, Thomas. Guerillový marketing : jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu. Překlad Daniel Helekal. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 191 s. ISBN 978-80-247-2484-3.

FÖRSTER, Anja, KREUZ, Peter. Nekonvenční myšlení : 17 pravidel pro vítězství v byznysu. Překlad Iva Michňová. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 206 s. ISBN 978-80-247-1741-8.

 

Z akcí Guerrilla Readers:

 

Z akcí Guerrilla Readers

 

Eva Güntherová, Eliška Sovová

 

CITACE:

Güntherová, Eva; Sovová, Eliška. Guerrilla marketing jako výzva pro knihovny, Guerrilla Readers jako vyzyvatelé. Knihovna [online]. 2009, roč. 20, č. 2, s. 121-125 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna92/0902121.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |