|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2009, ročník 20, číslo 1,  s.  108-109


 

Uchování sbírek v archivech a knihovnách

Bedřiška Štěpánová / Národní knihovna ČR
e-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

 

HOFMANN, Rainer; WIESNER, Hans-Jörg. Bestandserhaltung in Archiven und Biblio-theken. 1. Auflage. Berlin : DIN Deutsches Institut für Normung, 2007. 268s. ISBN 978-3-410-16536-1.

Publikaci "Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken", zabývající se problematikou ochrany dokumentů před degradací kyselého papíru, vydal v roce 2007 při příležitosti 80. výročí svého založení Normenausschuss Bibliotheks- und Dokumentationswesen – NABD (Normalizační výbor pro knihovnictví a dokumentaci) při DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (Německý institut pro normování).

V první části autoři poprvé zveřejňují Empfehlung zur Prüfung des Behandlungserfolgs von Entsäuerungsverfahren für säurehaltige Druck- und Schreibpapiere (Doporučení k ověřování úspěšnosti ošetření kyselých tiskových a psacích papírů odkyselováním).Část druhá obsahuje plné texty norem DIN/ISO, DIN a DIN/EN, týkajících se vlastností

papíru, lepenky nebo mikrofilmování dokumentů. Některé z těchto norem známe z českých překladů, ale zbývající standardy a doporučení významně doplňují doposud známé skutečnosti.

Přehled publikovaných norem:

DIN ISO 9706:1995-10 Informace a dokumentace – Papíry pro dokumenty – Požadavky na trvanlivost. Český překlad ČSN ISO 9706:1996.

DIN ISO 11798:2001-01 Informace a dokumentace – Stálost a trvanlivost psaní, tisku a kopírování na papír – Požadavky a metody zkoušení. Český překlad ČSN ISO 11798:2001.

DIN ISO 11799:2005-06 Informace a dokumentace – Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů. Český překlad ČSN ISO 11799:2006.

DIN ISO 11800:2002-08 Informace a dokumentace – Požadavky na materiály používané

při vazbě a postupy při výrobě knih. Český překlad ČSN ISO 11800:2002.

DIN 6730:2006-05 Papír a lepenka – Definice.

DIN 6738:2007-03 Papír a lepenka – Klasifikace životnosti.

DIN 33902:2004-11 Informace a dokumentace – Požadavky na vazbu knihovních, archivních

a jiných písemností, příp. jiných tištěných výrobků z papíru pro potřeby archivů a knihoven – Postupy a materiály.

DIN 53124:1998-08 Papír, lepenka a celulóza – Stanovení kyselosti ve vodných extraktech.

DIN 53126:2001-04 Zkoušky papíru a lepenky – Stanovení popisovatelnosti inkoustem.

DIN 55428-1:1998-07 Obalové materiály – Vlnitá lepenka – Díl 1: Požadavky, zkoušení.

DIN 55428-2:1998-07 Obalové materiály – Vlnitá lepenka – Díl 2: Nenavlhavý papír – Požadavky, zkoušení.

DIN EN 20187:1993-11 Papír, lepenka a buničina – Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení a metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků. Zavedena v ČSN ISO 187:1993 (50 0303).

DIN EN 20535:1994-09 Papír a lepenka – Stanovení schopnosti absorpce vody – Cobbova metoda. Zavedena v ČSN ISO 535:1994 (50 0335).

DIN EN ISO 1924-2:1995-04 Papír a lepenka – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování. Český překlad ČSN EN ISO 1924-2:1997.

DIN ISO 5630-3:1997-06 Papír a lepenka – Urychlení stárnutí – Díl 3: Ošetření vlhkým teplem při 80°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu.

DIN ISO 6199 Mikrografie–Snímkovánídokumentůna16mma35mmhalogenidostříbrný mikrografický film– Pracovní postupy.Český překlad ČSN ISO6199:1996. V závěru přináší publikace seznam dalších relevantních norem pro mikrofilmování a fotografii a věcný rejstřík. Příručka je určena jak pracovníkům archivů a knihoven zabývajících se dlouhodobou ochranou fondů, tak i restaurátorům, a je dostupná v Knihovně knihovnické literatury pod signaturou Ol 36.948.

 

 

CITACE:

Štěpánová, Bedřiška. Uchování sbírek v archivech a knihovnách. Knihovna [online]. 2009, roč. 20, č. 1, s. 108-109 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna91/step.htm>. ISSN 1802-8772.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |