|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2007, ročník 18, číslo 1,  s.  41


 

 

Cena britských architektů pro Kaplického knihovnu

 

Projekt nové budovy Národní knihovny ČR od ateliéru Future Systems vedeného Janem Kaplickým získal ve Velké Británii jednu z hlavních cen na Letní výstavě Královské akademie umění. V sekci Best in Show, které se mj. zúčastnili David Chipperfi eld, Norman Foster či Tony Fretton, mu porota přisoudila prestižní ocenění AJ/Bovis. "Jde o technicky excelentní řešení uložení knižního fondu, jakož i o výjimečný vzhled celé budovy," prohlásil na adresu vítězného projektu Paul Finch, redaktor Architectural Review a jeden z porotců AJ/Bovis. "Pokud bude stavba realizována, stane se cílem každého návštěvníka Prahy. Ocenění je po mnoha letech i významným příspěvkem britské architektuře, prostřednictvím Jana Kaplického a jeho ateliéru." Podle Finche nejde – podobně jako u ostatních Kaplického projektů – o náhodnou ikonu, ale

o uvážlivě připravené dílo vytvořené s promyšleným záměrem.

Cena, kterou finančně podporují magazín Architectural Journal a společnost Bovis, byla na Letní výstavě ofi ciálně předána 26. června 2007. Královská akademie umění je ve Velké Británii největší a nejprestižnější uměleckou organizací a k oblastem, jimž se systematicky věnuje, patří rovněž architektura. Letní výstava Královské akademie se letos pořádá již po 239. a jde o největší světovou přehlídku, jež vedle sebe tradičně prezentuje práce neznámých i zavedených umělců.

Koordinátoři Summer Exhibiton 2007 Bill Woodrow, Ian Ritchie a Paul Huxley vybírali díla z různých oblastí výtvarného umění a architektury na téma Světlo. Bližší informace o výstavě lze nalézt na adrese http://www.royalacademy.org.uk/.

S použitím textu tiskové zprávy Národní knihovny ČR.

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |