|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2006, ročník 17, číslo 2,  s.  17-32


 

Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví : výběr z hesel v databázi TDKIV. Ed. Miroslav Ressler. 1. vyd. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Národní knihovna České republiky, 2006. 161 s. Obsahuje CD-ROM. ISBN 80-7080-599-4.

 

Zásluhou Národní knihovny a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyšla terminologie oboru informační vědy a knihovnictví nejen v kodexové podobě (výběr), ale i ve formě CD-ROM, která výborně doplňuje on-line verzi přístupnou na webových stranách Národní knihovny (http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/index.htm). On-line verze je výsledkem staršího grantového projektu (2001–2002), který byl podpořen Ministerstvem kultury České republiky.

Tištěná verze terminologického slovníku obsahuje na 1460 hesel z celkového počtu 2800 hesel tvořených 4200 termíny. Verze na CD-ROM pak odráží on-line verzi k datu

15.12. 2005 (přístup z adresy http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/) .

Terminologický slovník v podobě CD i v tištěné podobě je výbornou pomůckou nejen pro experty oboru, teoretiky i praktiky, ale zejména pro studující. Neobsahuje sice všechny termíny a nezahrnuje poslední stupeň vývoje (některé technologické záležitosti nejsou postiženy), ale na druhou stranu představuje velmi dobrý základ pro pokračování rozvoje shromažďování terminologie oboru do elektronické formy, která je přece jenom dynamičtější než klasické knižní vydání. Studium terminologie vytváří jakousi kostru oboru, a přestože nemusíme s autory termínů vždy souhlasit, je vydání terminologického slovníku vhodným východiskem pro případnou diskusi a pochopení základních témat oboru. Předpokládaný budoucí vývoj elektronického terminologického díla na sebe jistě nenechá dlouho čekat a forma jakési "oborové wikipedie" by mohla na tento úspěšný počin navázat.

Je vhodné, že byla dána přednost pevné vazbě před brožovanou podobou, v níž občas oborové slovníky vycházely. Ani návrh obálky není fádní. Uživatelské rozhraní slovníku na CD je kvalitní, jednoduché a funkční a je nutno ocenit i menší zkušební modul. V elektronické verzi na CD se dá přistupovat přes rejstřík český a anglický (tištěná verze anglickou terminologii nemá), seznam tříd i podle autorů a lektorů, ale také podle zkratek. Jestliže Národní knihovna dbala na obsahovou část díla, je vhodné pochválit skvělou ediční a technickou práci VŠCHT, která má s tištěnými i elektronickými učebnicemi bohaté zkušenosti.

Pro každý obor je zásadní, když se může prokázat aktuálním terminologickým slovníkem. Autoři a editoři vykonali v tomto ohledu záslužnou práci.

Richard Papík

 

 

CITACE:

Papík, Richard. Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. Knihovna [online]. 2006, roč. 17, č. 2, s. 79 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna62/papik.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |