|obsah| |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2005, ročník 16, číslo 1,  s.  69-72

 


 

Z agendy konference ředitelů národních knihoven (CDNL) v Buenos Aires, srpen 2004

 


Vojtěch Balík

Národní knihovna ČR

vbalik@chello.cz
 

 

Conference od Directors of National Libraries – CDNL se deklaruje jako nezávislé a neformální sdružení ředitelů národních knihoven, které si klade za cíl vytvářet prostor pro diskusi mezi řediteli národních knihoven kteréhokoli státu na světě, usnadňovat vzájemné porozumění a navazovat spolupráci v oblastech společného zájmu.1 Konference se schází každoročně z praktických důvodů vždy v době a v místě konání Světového knihovnického a informačního kongresu IFLA. Přesto, že CDNL se schází již přes třicet let, po formální stránce stále není  institucí: výroční schůzi vždy hostí národní knihovna té země, kde se právě koná kongres IFLA, a organizace schůzí i další práce se dobrovolně ujímá v roli sekretariátu národní knihovna toho ředitele, který je zvolen předsedou. V současné době se k členství ve skupině hlásí, resp. zúčastňuje se výročních schůzí kolem 100 národních knihoven z celého světa.

Tomuto setkání ředitelů národních knihoven se přikládá značný význam, což dokládá pravidelná účast nejvyšších knihovnických autorit i představitelů ostatních mezinárodních institucí a agentur; zúčastňují se mj. úřadující i designovaný prezident a generální sekretář IFLA, představitel UNESCO, představitelé Mezinárodních agentur ISBN a ISSN.

Z více než dvaceti bodů agendy loňského 31. zasedání CDNL konaného v srpnu 2004 během Světového knihovnického a informačního kongresu IFLA v argentinském Buenos Aires lze považovat za nejdůležitější zejména následující:

Kromě dalších zpráv, drobnějších informací, procedurálních záležitostí a diskuse patří k pravidelným bodům výročního jednání CDNL vždy zprávy o činnosti regionálních uskupení národních knihoven; jsou to: CDNLAO – Asie a Oceánie, ABINIA – Latinská Amerika, SCANUL-ECS – Východní, Střední a Jižní Afrika, CENL – Evropa. Vedle toho každá národní knihovna – člen CDNL předkládá každoročně stručnou písemnou zprávu o činnosti za uplynulé období. Tyto zprávy ovšem nemohou být z praktických důvodů na výroční schůzi (až na výjimky) projednávány, nicméně jejich soubor (přístupný z webové stránky CDNL) je neocenitelným zdrojem informací o vývoji, úspěších a problémech, zvolených řešeních a projektech, právním postavení a finanční situaci jednotlivých národních knihoven, často však i obecněji o knihovnictví v dané zemi.11

Z přehledu a obsahu agendy výroční Konference ředitelů národních knihoven CDNL vyplývá vlastní úloha a význam CDNL: toto shromáždění ředitelů národních knihoven není odborným grémiem, profesionálním sdružením apod. pro meritorní řešení problémů a projektů. K tomu je určena Sekce národních knihoven IFLA, resp. další odborné a expertní orgány. CDNL je spíšepolitickým, zájmovým, poradním a vzájemně podpůrným orgánem představitelů národních knihoven, jimž setkávání slouží k vzájemné informaci, inspiraci a podnětům, které pak dále svou autoritou, ale i s odkazem na neformální autoritu mezinárodního společenství mohou přenášet a prosazovat ve své zemi a organizaci. Je tak rovněž účinným nástrojem pro porovnávání úrovně národních knihoven, kterého je stále nesmírně zapotřebí; na rozdíl třeba od zemí „bohatého Severu“, jejichž národní knihovny dosáhly dnes již víceméně souměřitelného, a to vysokého stupně rozvoje.

 


Poznámky

 

1 Viz: http://www.nla.gov.au/initiatives/meetings/cdnl/index.html

2 Viz: http://www.ifla.org/lll/wsis070604.html

3 Více na http://www.ifla.org/VI/7/icabs.htm

4 Podrobně viz: http://www.bl.uk/whatson/valueconf/value.html

5 Podrobně viz: http://www.collectionscanada.ca/about-us/index-e.html

6 Podrobně viz: http://www.europeanlibrary.org/

7 Viz: http://www.doi.org/

8 Viz: http://www.isbn-international.org/en/index.html

9 Viz: http://www.issn.org:8080/pub/

10 Podrobně viz: http://www.nla.gov.au/initiatives/meetings/cdnl/2004/literacy.rtf

11 Viz např. za rok 2004: http://www.nla.gov.au/initiatives/meetings/cdnl/2004/index.html

 

CITACE:

Balík, Vojtěch. Z agendy konference ředitelů národních knihoven (CDNL) v Buenos Aires, srpen 2004. Knihovna [online]. 2005,  roč. 16, č. 1, s. 9-22 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna51/569balik.htm>. ISSN 1801-3252.

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |