|obsah| |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2005, ročník 16, číslo 1,  s. 59-60

 


 

Národní bibliografie v Latinské Americe

 

Bohdana Stokladová


Bohdana Stoklasová

vedoucí Bibliografické sekce IFLA

Národní knihovna ČR

bohdana.stoklasova@nkp.cz

 

 

Úvod

Bibliografická sekce IFLA se v posledních letech snaží zaměřit svůj veřejný program na kongresu IFLA na region, v němž je kongres pořádán. Proto byl její loňský program v Buenos Aires věnován problematice národních bibliografií v Latinské Americe a Karibiku. Výsledky průzkumů v dané oblasti v kombinaci s přednesenými referáty umožnily návštěvníkům programu Bibliografické sekce získat jasný obraz o některých obdivuhodných výsledcích i problémech národních bibliografií v této oblasti. Měli jsme radost z bohaté účasti zástupců regionu na programu naší sekce. Protože víme, že právě v této oblasti žije a pracuje mnoho kolegů, kteří neměli příležitost osobně se kongresu zúčastnit a nemají přístup k internetu, rozhodli jsme se zkrácenou verzi přednesených příspěvků prezentovat formou tištěného Zpravodaje Bibliografické sekce IFLA http://www.ifla.org/VII/s12/pubs/s12-newsletter-Nov04.pdf. Příklady ze sousedních zemí navíc prezentované ve vlastním jazyce jsou totiž zpravidla užitečnější a jeví se jako přijatelnější než příklady ze vzdálených zemí a kontinentů prezentované v jazycích hůře srozumitelných.

Během svého čtyřletého vedení Bibliografické sekce jsem se snažila prosadit program zaměřený na region konání konference, a to zvláště v případech, kdy jde o region, který se potýká se zásadními problémy. V Latinské Americe, kde některé země trápí zcela elementární problémy pouhé existence národní bibliografie, nemělo smysl věnovat program bibliografické kontrole elektronických on-line zdrojů. Tato problematika "hýbe Evropou", a proto jí bude věnován blok Bibliografické sekce na letošním kongresu v Oslo. Až se kongres IFLA posune do oblasti Asie a Jižní Afriky, je třeba opět respektovat specifické potřeby těchto regionů. V letošním roce mi končí mandát k vedení sekce a jsem ráda, že mi zkušenosti reprezentanta země, která v mnoha oblastech také začínala poměrně nedávno od počátku, bez základních informací a bez peněz, pomohla prolomit dominanci představitelů zemí vyspělých, bohatých a vládnoucích dokonalou angličtinou a nasměrovat sekci tak, aby respektovala různou úroveň a potřeby jednotlivých regionů a snažila se co nejvíce přispět k jejich rozvoji.

Latinská Amerika je od nás daleko, přesto i pro čtenáře periodika Knihovna může být zajímavé číst o tomto regionu velkých kontrastů – o neexistující národní bibliografii v Argentině i o bibliografii špičkových světových parametrů v sousední Brazílii a dát si tyto příklady do souvislosti s českou národní bibliografií. Na jedné straně musíme být vděčni svým předchůdcům za systematické a kontinuální podchycení vydavatelské produkce a musíme ocenit osvícený postoj Ministerstva kultury ČR, který umožnil převést bibliografickou produkci 20. století do elektronické podoby a umožňuje vydávání kvalitní souběžné národní bibliografie, která snese mezinárodní srovnání. Na druhé straně nám příklad Brazílie připomíná určité rezervy naší národní bibliografie – zejména v oblasti vazby bibliografických záznamů na digitální objekty soustředěné v rámci Národní digitální knihovny.

 

Příspěvky přednášejících na konferenci v Buenos Aires:

 

Národní bibliografie ve světě globalizace: Latinská Amerika [Dan Hanzen]

Průzkum stavu národních bibliografií v Latinské Americe [Unni Knutsen]

Argentinská národní bibliografie: dlouhodobý dluh [Susana Romanos de Tiratel]

Elektronické konsorcium knihoven: schéma bibliografické kooperace [Celia Ribeiro Zaher, Angela Monteiro Bettencourt]

Národní bibliografie jako systém bibliografických soupisů pro studium kubánské kultury [Araceli Garcia-Carranza]

Výzvy pro národní bibliografie a národní bibliografické agentury v Latinské Americe  [Filiberto Felipe Martínez Arellano]

 

 

CITACE:

Stoklasová, Bohdana. Národní bibliografie v Latinské Americe. Knihovna [online]. 2005, roč. 16, č. 1, s. 59-60. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna51/5159stokl.htm>. ISSN 1801-5948.

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |