|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2007, ročník 18, číslo 1,  s.  15-16


 

 

Milníky na cestě k nové Národní knihovně ČR

 

2004

 odrážka seznamu prosinec: NK ČR předložila MK ČR investiční záměry na stavbu nové budovy a rekonstrukce (revitalizace) Klementina - vše na principu umístění fondů (včetně jejich ochrany)
 odrážka seznamu 20. prosince: NK ČR a Rada hl. města Prahy podepsaly memorandum o spolupráci

 

2005

  odrážka seznamu 21. dubna: záměr postavit novou budovu NK ČR podpořil usnesením (č. 241) výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Paramentu ČR
  odrážka seznamu
1. června: záměr postavit novou budovu NK R podpořil svým usnesením (č. 579) rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Paramentu ČR
  odrážka seznamu  8. listopadu: MK ČR zaregistrovalo architektonickou soutěž do programu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízerní"
 

 

2006

  odrážka seznamu  10. ledna: Rada hl. města Prahy usnesením (Č. 0041) schválila úplatný převod pozemku na západním okraji Letné
  odrážka seznamu 
21. března: Poslanecká sněmovna přijala usnesení 2355 k podpoře investičního záměru na stavbu nové budovy Národní knihovny CR
  odrážka seznamu  30. března: Zastupitelstvo hl. města Prahy (62 hlasy z 63 přítomných) potvrdilo usnesením (Č. 36/33) úplatný převod pozemku na Letné Národní knihovně CR
  odrážka seznamu  10. - 12. dubna: vedoucí sekce pro soutěže UIA (Světová unie architektů) pan Wolf Tochtermann osobně navštívil Prahu a s NK projednal podmínky soutěže
  odrážka seznamu  16. května: NK ČR vyhlašuje podle soutěžního řádu UIA mezinárodní architektonickou soutěž, která je anonymní a otevřená (bez omezení pro registraci soutěžících - například realizovanými stavbami v určité výši investice)
- Registrace 755 soutěžících proběhla do 30. 6. 2006 (355 z nich doručilo v termínu své návrhy),
- hodnotící zasedání poroty, I. kolo: 23. - 26. 10. 2006 ve velkém sále pražského paláce Žofín,
- hodnotící zasedání poroty, II. kolo: 28. 2. - 2. 3. 2007 v malém sále paláce Žofín
  odrážka seznamu  22. září: na knihovnickém happeningu pod názvem Národ sobě II předali zástupci knihoven gen. řediteli NK ČR základní kameny nové Národní knihovny; na setkání na Letné stavbu podpořili (mj.) ministři kultury Martin Stě pánek a Vítězslav Jandák a pražský primátor Pavel Bém

 

2007

  odrážka seznamu  2. března: vyhlášení výsledků soutěže, ve které zvítězil návrh OKO nad Prahou britského ateliéru Future Systems architekta Jana Kaplického (nezkrácený ceremoniál vyhlášení výsledků vysílala televizní stanice ČT 24)
  odrážka seznamu  28. března: zahájení výstavy všech soutěžních návrhů v Galerii Klementinum (výstavu s volným vstupem navštívilo více než 30 000 lidí, byla dvakrát prodloužena a definitivně skončila 3. 6.)
  odrážka seznamu  16. dubna: Jana Kaplického přijal ministerský předseda CR Mirek Topolánek
  odrážka seznamu  15. května: v hlavním jednacím sále Senátu Parlamentu ČR uspořádal Jan Kaplický přednášku o návrhu nové NK CR i o práci ateliéru Future Systems
  odrážka seznamu  26. května: řada předních českých architektů, designérů, výtvarných umělců, historiků umění a galeristů se podepsala pod petici podporující architekta Jana Kaplického a jeho projekt NK ČR
  odrážka seznamu  6. června: Světová unie architektů s definitivní platností zamítla stížnosti některých českých architektů a České komory architektů na neregulérnost soutěže, proti rozhodnutí již není odvolání

 

Členové poroty mezinárodní architektonické soutěže
 

   odrážka seznamu  předsedkyně: Eva Jiřičná (Velká Británie), architektka, držitelka Řádu Britského impéria 1.st. CBE, autorka Univerzitní knihovny ve Zlíně
  odrážka seznamu  místopředseda: Petr Bílek (Česká republika), architekt, předseda České komory architektů (1998—2002)
  odrážka seznamu  Zaha Hadid (Velká Británie), architektka, nositelka světové Ceny za architekturu 2004
  odrážka seznamu  lrene Wiese-von Ofen (Německo), architektka, specialistka na urbanismus historických městských jader, do poroty jmenována na žádost NK ČR organizací UNESCO
  odrážka seznamu  José Grinberg (Mexiko), architekt, vítěz mezinárodní soutěže na veřejnou knihovnu státu Jalisco (2005), do poroty jmenován Světovou unií architektů
  odrážka seznamu  Tony McLaughlin (Velká Británie), architekt, environmentální expert
  odrážka seznamu  Pavel Bém (Česká republika), primátor hl. města Prahy
  odrážka seznamu  Vlastimil Ježek (Česká republika), generální ředitel Národní knihovny ČR
 
Náhradní členové poroty
  odrážka seznamu  John Eisler (USA), architekt
  odrážka seznamu  Jan Kněžínek (Česká republika), ředitel odboru památkové péče Magistrátu hl. města Prahy
  odrážka seznamu  Bohdana Stoklasová (Česká republika), ředitelka Novodobých fondů a služeb NK ČR
 
Pozn.: Všechna jména uvádíme bez četných titulů


 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |