|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2008, ročník 19, číslo 2,  s.  117


 

Konference HCI a informační služby

Eva Bartůňková / Národní knihovna - Knihovnický institut / e-mail: eva.bartunkova@nkp.cz

Dne 10. listopadu 2008 se v prostorách Akademie věd České republiky v Praze na Národní třídě konala mezinárodní konference HCI a informační služby. Pořádal ji, s přispěním dalších partnerů, Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakultyUniverzity Karlovy v Praze.

Akronym HCI v názvu konference znamená human-computer interaction, česky vztah člověk-počítač. Jedná se multioborovou disciplínu, která se zabývá designem, ověřováním a implementací interaktivních počítačových systémů určených k užívání člověkem, a studiem hlavních jevů, které je obklopují.1

Více o tomto oboru přinesla Knihovna např. v článku Richarda Papíka Vyhledávání informací II. Uživatelské rozhraní a vlivy oboru "human-computer interaction. 2

Dr. Papík spolu s Barborou Drobíkovou byli také hlavními pořadateli a moderátory letošní konference.

Přítomným knihovníkům přednášející sdělili, připomněli a shrnuli problémy a náměty, které přináší rozvoj počítačových technologií a musí se s nimi počítat ve službách knihoven.

David Bawden (School of Informatics, City University London) se zabýval paradoxní situací, kdy zlepšující se dostupnost informací ztěžuje to, aby se uživatel odpovídající informace dobral. Možným řešením je digitální gramotnost.

Tamar Sadeh (School of Informatics, City University, Londýn informovala o průzkumu informačního chování vědeckých pracovníků společnosti HEP (High-Energy Physics). Většina členů této společnosti využívá zdroje SPIRES a digitální repozitář pro oblast fyziky a přírodních věd arXiv.

Werner A. Koenig (Human-Computer Interaction Group, Universität Konstanz) upozornil na potřebnost vytváření nových uživatelských rozhraní, která budou podporovat uživatelovo přirozené chování při hledání informací.

Ján Gondol (Katedra knižničnej a informačnej vedy, FiF UK. Bratislava) se věnoval nástroji RSS, který je zaměřen na pohodlné zpracování informací, a tomu, jak ho používat, aby efekt nebyl právě opačný.

Příspěvek Jely Steinerové a Mirky Greškové (Katedra knižničnej a informačnej vedy, FiF UK, Bratislava) byl věnován relevanci a změnám přístupu k ní z hlediska nové koncepce uživatele jako sociálního činitele v elektronickém prostředí.

Michal Lorenz (Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU, Brno) pojednal design informačního systému z hlediska sociální informatiky. Podcenění sociotechnického kontextu organizací, v nichž je systém zaváděn, bývá častou příčinou neúspěšné implementace.

Richard Papík a Barbora Drobíková hovořili o čtení a percepci dalších informacíz obrazovky počítače a jak jsou ovlivňovány příchodem uživatelských rozhraní a nových generací počítačových displejů. Současná grafická rozhraní se snaží podporovat efektivní vnímání informací včetně efektivního čtení prostřednictvím softwarových a hardwarových nástrojů.

Michal Hořava (Horava & Associates s.r.o.) v příspěvku představil roli mediátora jako zastřešující osoby, která zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky procesu designu grafických rozhraní, jak v rámci pracovního týmu, tak vůči investorovi.

Jakub Franc (Sun Microsystems Czech s.r.o.) podal úvod do testování použitelnosti, metody, kterou se testují produkty pozorováním uživatele při používání daného produktu.

 


 

Poznámky

1 ZIMMERMANN, Jill. Interaction design : definition of terms [online]. Last updated January 03, 2006 [cit. 2008-12-16]. Dostupný z WWW: <http://phoenix.goucher.edu/~jillz/cs325_hci/definitions.htm>. 2 PAPÍK, Richard. Vyhledávání informací II. Uživatelské rozhraní a vlivy oboru "human-computer interaction" [online]. Národní knihovna : knihovnická revue. 2001, č. 2, s. 81–90. [cit. 2008-12-16]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/NKKR0102/0102081.html>. ISSN 1214-0678.

 

 

 

CITACE:

Bartůňková, Eva. Konference HCI a informační služby. Knihovna [online]. 2008, roč. 19, č. 2, s. 117 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna82/82117.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |