|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2010, ročník 21, číslo 2,  s.  93-94


 

Evropský kongres o e-inkluzi (ECEI 10)

Mgr. Et Bc. Renáta Salátová

 

NAPLE a EBLIDA ve dnech 20.–21.9.2010 v Bruselu uspořádali evropský kongres s názvem „Začlenění digitální Evropy do veřejných knihoven“ (The European Congress on e-inclusion; https://www.eventsforce.net/civic/frontend/reg/thome.csp?pageID=11518&eventID=39). Zúčastnilo se ho 240 delegátů reprezentujících 27 evropských zemí. Bylo projednáno pět základních témat, ke kterým byly poté pořádány workshopy.

Ze zasedání kongresu vzešlo několik zásadních myšlenek.

CITACE:

Salátová, Renáta. Evropský kongres o e-inkluzi (ECEI 10). Knihovna [online]. 2010, roč. 21, č. 2, s. 93-94 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna102/10293.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |