| úvodní stránka |  |index autorů |  | index názvů |  | index témat |

 

Knihovna plus - logo
   
 

2007, číslo 1-2 – obsah

 
HISTORIE A SOUČASNOST

tečkaInformační zdroje pro knihovnictví a informační vědu [Eva Marvanová]

Ladislav-Michael Wallis - Vývoj institutu právo povinného výtisku:

tečkaČást 7.   Povinný výtisk elektronických online zdrojů

tečkaČást 8.   Právo povinného výtisku ve světle zákona č. 257/2001 Sb.

tečkaČást 9.   O právu povinného výtisku na Slovensku

tečkaČást 10. Právo povinného výtisku z pohledu zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

tečka  Památce pražské historičky, knihovnice a bojovnice za práva žen Käthe Spiegelové [Gerhard Oberkofler; Josef Hrdlička

INFORMACE, RECENZE

tečka  První zkušenosti s ISBN-13 v České republice [Antonín Jeřábek

tečka Pokus o kvalitnější informovanost o české odborné slavistice [Lukáš Babka]

tečka Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky [Jana Vozková]

tečka Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS): nástroj pro jejich vyhodnocování [Vladana Pillerová]

tečka Marketing of information services : 15th BOBCATSSS symposium, Prague 29-31 January 2007 : proceedings  [Linda Skolková]

DOKUMENTY

tečka Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 (k článku Evy Svobodové a Dany Vyorálkové Vývoj, současný stav a koncepce dalšího rozvoje Souborného katalogu ČR v časopise Knihovna, č. 1 (2007), s. 55-76)

  tečka  Příloha 1 - Seznam přispívajících knihoven

  tečka Příloha 2 -  Historie Souborného katalogu ČR

  tečka Příloha 3 - Přehled polí a podpolí "subminimálního " záznamu tištěné monografie pro MARC 21 a UNIMARC

  tečka Příloha 4 - Příklad rozdílu mezi úplným záznamem pro národní bibliografii, minimálním a subminimálním záznamem pro souborný katalog

  tečka Příloha 5 - Dotazník

  tečka Příloha 6 - Současný stav informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách ČR

  tečka Příloha 7 - Harmonogram prací

 
 

| nahoru | | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |