|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2007, číslo 1-2


 

 

Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 - Příloha 1 Seznam přispívajících knihoven

 

Knihovny zasílající záznamy v elektronické podobě (stav k 30.8.2006)

 

 Sigla Statistika Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Počet dávek  dat zaslaných v roce 2006
ABA001 imp Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby  Praha 1397486 1339848 166
ABA003 imp Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 4720 3344 7
ABA004 imp Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 158293 145875 7
ABA006 imp Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 25786 16145 2
ABA008 imp Národní lékařská knihovna Praha 88976 67493 9
ABA010 imp Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 8897 648 2
ABA013 imp Státní technická knihovna Praha 76651 57331 69
ABB029 imp Akademie věd ČR - Matematický ústav - Knihovna Praha 1824 315 0
ABC023 imp Česká geologická služba - knihovna Praha 5495 2035 1
ABD003 imp Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha 10863 5564 3
ABD012 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha 4932 3665 8
ABD013 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha 19032 16062 8
ABD027 imp Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha 26324 17887 8
ABD043 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha 178 4 3
ABD044 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha 6975 5155 8
ABD045 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 2073 1449 8
ABD046 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha 4252 2910 8
ABD063 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha 13015 8642 9
ABD064 imp Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha 3648 3048 5
ABD067 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 1695 367 8
ABD107 imp Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 34747 21328 6
ABD157 imp Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha 6524 4389 7
ABE179 imp Informační centrum o NATO Praha 853 540 2
ABE190 imp Gender Studies - Knihovna Praha 2213 1505 0
ABE310 imp Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 35251 23279 6
ABE311 imp Národní technické muzeum - Knihovna Praha 6112 3468 2
ABE323 imp Židovské muzeum - Knihovna Praha 20967 14103 2
ABE336 imp Památník národního písemnictví Praha 1394 44 2
ABE363 imp Multikulturní centrum - Knihovna Praha 68 44 1
ABE400 imp Národní galerie v Praze 11945 10220 2
ABE454 imp Česká křesťanská akademie  - sloučila se ABD064 9967 5946 Viz ABD064
BOA001 imp Moravská zemská knihovna Brno 373268 163368 5
BOE201 imp Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno 348 53 4
BOE303 imp Moravská galerie v Brně 9531 5717 4
BOE310 imp Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno 4112 23 3
CBA001 imp Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 197782 61309 8
CBB001 imp Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 3041 951 1
CBD001 imp Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice 1779 1219 1
CBD002 imp Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 250 0 0
CBD004 imp Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice 358 267 1
CBD005 imp Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice 3917 3006 1
CHD001 imp Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 981 0 0
HKA001 imp Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 95345 32813 64
JCG001 imp Městská knihovna Jičín 10300 1574 1
KAG001 imp Regionální knihovna Karviná 282 4 2
KLG001 imp Středočeská vědecká knihovna v Kladně 45983 6235 24
KMC001 imp Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 2307 1881 9
KVG001 imp Krajská knihovna Karlovy Vary 15743 4440 1
LIA001 imp Krajská vědecká knihovna v Liberci 82119 27511 11
OLA001 imp Vědecká knihovna v Olomouci 512802 233905 63
OPG001 imp Knihovna Petra Bezruče v Opavě 9003 1856 11
OSA001 imp Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 212236 65907 33
OSD002 imp Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 40799 14294 7
OSE201 imp Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 622 112 1
OSE203 imp Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 79 15 0
PNA001 imp Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 119987 44002 11
PND002 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 7032 1342 Viz PND008
PND003 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 11771 3315 Viz PND008
PND007 viz PND008 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 2010 663 Viz PND008
PND008 imp Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň 0 4923 5
PVG001 imp Městská knihovna Prostějov 4632 172 8
RKC502 imp Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 255 32 0
SUG001 imp Městská knihovna Šumperk 39 13 0
TAG001 imp Městská knihovna Tábor 909 454 2
ULG001 imp Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 104336 24061 8
UOG001 imp Městská knihovna Ústí nad Orlicí 46994 8688 14
ZLE201 imp Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín 222 38 1Knihovny, které zahájily spolupráci a jejichž data správce SK ČR testuje (stav k 30.8.2006)

 

Sigla Stav Název  knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*)
ABD100 imp ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha 49
ABE202 testování Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví  Praha 499
BOG001 testování Knihovna Jiřího Mahena v Brně 53
STG001 testování Šmidingerova knihovna Strakonice 1
VYG001 imp Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 124
PEG001 testování Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna 0
ABC016 imp Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 338
HKD002 testování Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 102
OSG002 testování Knihovna města Ostravy 16

 

*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR


Knihovny, které se Souborným katalogem ČR dříve spolupracovaly, ale spolupráci přerušily

 

Sigla Název knihovny Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) Důvod přerušení spolupráce Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR Praha 57325 23590 Přechod na nový knihovnický systém 2003
ABA009 Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 19738 8720 Přechod na nový knihovnický systém 2003
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 1174 1 Přechod na nový knihovnický systém 2002
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav 2529 0 SK ČR přestal podporovat výměnný formát 1999
ABB040 Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie - knihovna Praha 4260 3031 Další spolupráce závisí na ABA007 2003
ABB076 Akademie věd ČR - Ústav informatiky - knihovna Praha 4828 3598 Další spolupráce závisí na ABA007 2004
ABB083 Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha 2034 1371 Další spolupráce závisí na ABA007 2002
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 1722 171 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ABC163 CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha 1324 872 Problémy s dodavatelskou firmou, která připravuje výstupy pro SK ČR 2002
ABD008 Univerzita Karlova - 3.lékařská fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 851 0 Přechod na nový knihovnický systém 2002
OPD001 Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava 954 364 Výměna pracovníků v dodávající instituci – zašlou vzorek dat 2002
PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna Pardubice 5126 940 Přechod na nový knihovnický systém 2003
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  1488 730 Přechod na nový knihovnický systém 2001
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 5673 1086 Přechod na nový knihovnický systém 2004

 

Knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - dílčí báze seriály

Následující tabulka obsahuje seznam knihoven spolupracujících na budování Souborného katalogu ČR - dílčí báze seriálů formou on-line aktualizace odběrů seriálů (statistika k 31.8.2006).

Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v  tabulce uveden též počet záznamů  (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře opraveny nebo odmazány údaje o odběru (v prvním a druhém pololetí roku 2006).

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů  seriálů v SK ČR k 31.8.2006 Počet odběrů aktualizo-vaných v 1. pololetí 2006 Počet odběrů zrušených v 1. pololetí 2006 Počet odběrů aktualizo-vaných v  2. pololetí 2006 Počet odběrů zrušených v 2. pololetí 2006
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby  Praha 20040929 37170 486 22 252 5
ABA003 Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha 20051108 293 202 43 0 0
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 20060418 2788 6 0 0 0
ABA006 Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha 20050511 2875 42 3 0 0
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR Praha 20050518 14670 763 0 109 0
ABA008 Národní lékařská knihovna Praha 20050308 5054 29 584 71 0
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha 20051018 7386 2 1 0 0
ABA012 Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha 20041012 1020 25 7 0 0
ABA013 Státní technická knihovna Praha 20041202 13718 2 0 104 1
ABA107 České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha 20040714 669 3 0 0 0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav  Praha 20050718 1041 13 0 0 1
ABB005 CERGE-EI – Knihovna Praha 20050616 571 0 0 0 0
ABB012 Akademie věd ČR - Fyzikální ústav  Praha 20060215 453 381 25 0 0
ABB013 Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha 20050629 271 18 1 0 0
ABB015 Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha 20060421 210 105 135 0 0
ABB019 Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha 20050713 219 14 5 0 0
ABB022 Akademie věd ČR - Fyziologický ústav  Praha 20060301 1059 18 43 144 2
ABB029 Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha 20050615 1223 34 0 0  
ABB030 Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha 20051103 2114 3 0 0 0
ABB033 Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha 20050614 216 18 0 0 0
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 20050526 294 230 45 10 46
ABB054 Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů  Praha 20050707 273 0 0 0 0
ABB076 Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha 20060530 133 3 0 0 0
ABB501 Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov 20050629 1635 24 2 0 0
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20060420 574 14 0 0 0
ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha 20051101 1480 0 0 43 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 20050523 324 174 431 2 1
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha 20060510 280 4 0 0 0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny Praha 20050407 576 8 1 0 0
ABC121 Ústav jaderného výzkumu Řež 20060321 557 357 29 0 0
ABC161 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka  Praha 20050330 62 55 9 0 0
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy 20060328 282 6 1 0 0
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha 20060803 2586 0 0 4 0
ABD012 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha 20050324 251 53 0 0 0
ABD013 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha 20050324 1223 0 0 0 0
ABD015 ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha 20050303 882 232 24 0 0
ABD016 ČVUT - Fakulta strojní Praha 20040723 898 103 0 3 0
ABD017 ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha 20050303 947 1 0 0 0
ABD018 ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 20050303 307 205 7 0 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha 20051122 420 12 0 0 0
ABD024 Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha 20060504 224 25 1 0 0
ABD044 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha 20050324 859 41 0 0 0
ABD045 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha 20050324 144 41 0 0 0
ABD046 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha 20040721 722 0 0 0 0
ABD063 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha 20050324 534 143 1 0 0
ABD066 ČVUT - Fakulta dopravní Praha 20050303 68 70 8 0 0
ABD067 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha 20050324 2 0 0 0 0
ABD101 ČVUT - Kloknerův ústav Praha 20040614 318 23 0 0 0
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha 20051123 339 0 0 0 0
ABD143 ČVUT - Výpočetní a informační centrum  Praha 20050303 66 0 0 0 0
ABD157 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha 20050324 188 1 0 0 0
ABD159 ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií  Praha 20050303 21 0 0 0 0
ABE015 Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha 20050308 111 0 0 0 0
ABE031 Česká národní banka Praha 20060323 203 22 5 0 0
ABE069 Český hydrometeorologický ústav Praha 20050630 197 2 0 0 0
ABE134 Ministerstvo financí ČR Praha 20050504 527 416 0 0 0
ABE186 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 20050511 85 0 0 0 0
ABE205 Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 20050427 159 109 69 0 0
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha 20060307 83 68 6 8 0
ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha 20040511 1398 9 2 8 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna Praha 20051025 1644 33 1 1 0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna Praha 20041118 247 13 1 58 2
ABE336 Památník národního písemnictví Praha 20051017 1286 34 0 20 0
ABE352 Informační centrum OSN Praha 20060518 1 2 0 0 0
ABE400 Národní galerie v Praze  20040802 210 0 0 0 0
ABG001 Městská knihovna v Praze 20060220 106 79 260 0 0
ABG312 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha 20051202 102 0 0 0 0
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 20050216 20541 0 0 7 0
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav  Brno 20050825 544 0 0 0 0
BOB007 Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno 20050809 228 0 0 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 20050809 1120 116   42 1
BOB012 Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno 20051004 151 0 12 0 0
BOD002 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno 20050425 1880 91 1 1 0
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno 20050601 351 10 0 0 0
BOD006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 20040924 1086 214 10 1 1
BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno 20060316 1087 5 112 0 0
BOD026 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno 20060308 244 2 1 0 0
BOD030 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno 20060307 43 34 0 0 0
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno 20060426 182 61 1 0 0
BOD115 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební  Brno 20060308 272 304 8 1 0
BOE213 Fakultní nemocnice Brno -Bohunice 20050601 306 235 1 0 0
BOG001 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 20051124 26 0 0 0 0
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 20040309 2651 66 2 0 0
CBB001 Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice 20040309 975 26 5 2 1
CBD002 Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice 20051215 106 0 0 0 0
CBE201 Nemocnice České Budějovice 20050412 257 0 0 0 0
CHD001 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb 20060405 8 4 0 0 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 20060314 945 562 39 343 7
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 20051012 226 3 1 0 1
KVE201 Nemocnice Karlovy Vary 20050712 123 0 0 0 0
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 20060412 1215 362 1 227 1
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 20041207 26364 227 28 5  
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta  Olomouc 20040908 1180 101 14 2 0
OLD004 Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc 20040908 303 114 0 0 0
OLD007 Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc 20040908 87 65 0 0 0
OLD010 Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc 20040908 102 0 0 0 0
OLD011 Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 20040908 98 1 0 0 0
OLD012 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc 20040908 323 117 0 0 0
OLD014 Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc 20040908 14 6 0 0 0
OPB001 Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav Opava 20060622 279 2 0 0 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 20060622 1417 7 0 2 0
OPG001 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 20060622 22 6 1 16 1
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 20040923 2198 1149 819 0 0
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20040923 2884 98 5 1 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 20041201 2688 166 2 1 0
PND002 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň 20060405 196 25 1 0 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 20060405 614 5 3 0 0
PND007 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň 20060405 142 24 1 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni  20050714 1181 657 1 1 0
PNG001 Knihovna města Plzně 20041201 95 11 1 0 0
STC501 Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech  20051214 108 44 0 2 0
TAG001 Městská knihovna Tábor 20060815 63 0 0 52 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí 20051206 188 0 0 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 20051205 16 0 0 0 0
UOG001 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 20060717 6 0 0 4 2
ZNG001 Městská knihovna Znojmo 20060309 28 1 2 0 0
Celkem spolupracuje 116 knihoven   192.011 9697 1072 1547 3

 

Knihovny zapojené do MVS v SKC (stav : srpen 2006)

 

 Název instituce  Sigla Poskytují
 MVS v SKC
Využívají
 MVS v SKC
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ABE186 ano ano
Akademie věd ČR - Archeologický ústav, Brno BOB001 ano ano
AV ČR - Botanický ústav - knihovna, Průhonice u Prahy ABB502 ano ano
AV ČR - Geologický ústav - knihovna, Praha ABB015 ano ano
AV ČR - Ústav informatiky - knihovna, Praha ABB076 ano ano
CERGE-EI- Knihovna, Praha ABB005 ano ano
Gender Studies - Knihovna, Praha ABE190 ano ano
Informační centrum OSN - Referenční knihovna, Praha ABE352 ano ano
JABOK-Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola - Knihovna, Praha ABG312 ano ano
Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědec.knihovna, České Budějovice CBD002 ano ano
Jihočeská univerzita-Výzkum.ústav rybářský a hydobiolog. ve Vodňanech-Odd.VTI STC501 ano ano
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích CBA001 ano ano
Knihovna Akademie věd ČR, Praha ABA007 ano ano
Knihovna Petra Bezruče v Opavě OPG001 ano ano
Krajská knihovna v Pardubicích PAG001 ano ano
Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod HBG001 ne ano
Krajská vědecká knihovna v Liberci LIA001 ano ano
Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna, Brno BOD031 ano ano
Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna, Brno BOD003 ano ano
Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna, Brno BOD004 ano ano
Městská knihovna s reginálními funkcemi, Turnov TUG001 ano ano
Městská knihovna Tábor TAG001 ano ano
Městská knihovna v Praze ABG001 ano ano
Městská knihovna Znojmo ZNG001 ano ano
Městská knihovna, Mladá Vožice TAG507 ne ano
Městská knihovna, Prostějov PVG001 ano ano
Městská knihovna, Rychnov u Jablonce nad Nisou   JNG504 ne ano
Městská knihovna, Ústí nad Orlicí UOG001 ano ano
Městské muzeum, Ústí nad Orlicí UOE302 ne ano
Moravská zemská knihovna, Brno BOA001 ano ano
Muzeum v Bruntále BRE302 ne ano
MZLU v Brně- Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb- Ústřední knihovna BOD006 ano ano
Národní galerie v Praze ABE400 ano ano
Národní knihovna ČR, Praha ABA001 ano  
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea, Praha ABA010 ano ano
Národní technické muzeum - Knihovna, Praha ABE311 ano ano
Nemocnice České Budějovice, a.s. CBE201 ano ano
PLIVA - Lachema, a.s., Brno BOC007 ano ano
Slezské zemské muzeum- Slezský ústav, Opava OPB001 ano ano
Slezské zemské muzeum, Opava OPE301 ano ano
Státní okresní archiv, Strakonice STE302 ano ano
Státní technická knihovna, Praha ABA013 ano ano
Středočeská vědecká knihovna v Kladně KLG001 ano ano
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje PNA001 ano ano
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové HKA001 ano ano
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna ABE310 ano ano
Univerzita J.E.Purkyně- Pedagogická fakulta- Ústřední knihovna, Ústí nad Labem ULD001 ano ano
Univerzita Karlova - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací, Praha ABD006 ano ano
Univerzita Karlova - Fakultní nemocnice - Středisko vědeckých informací, Plzeň PNE202 ano ano
Univerzita Karlova - Lékařská fakulta - Středisko vědeckých informací, Plzeň PND001 ano ano
Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna, Praha ABD013 ano ano
Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna geografie, Praha ABD063 ano ano
Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie, Praha ABD046 ano ano
Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí, Praha ABD157 ano ano
Univerzita Karlova- Farmaceutická fakulta- SVKI, Hradec Králové HKD003 ano ano
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF, Praha ABD170 ano ano
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., Praha ABC121 ano ano
Vysoká škola ekonomická-Centrum informačních a knihovnických služeb, Praha ABA006 ano ano
Vysoké učení technické - Fakulta stavební- Knihovnické informační centrum, Brno BOD115 ano ano
Vysoké učení technické - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna, Brno BOD026 ano ano
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ABC161 ano ano
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna, Plzeň PND002 ano ano
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna, Plzeň PND007 ano ano
Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Technicko-ekonomická knihovna, Plzeň PND003 ano ano
Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna PNE303 ano ano
Židovské muzeum, Praha ABE323 ano ano

 

 


 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |