|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2007, číslo 1-2


 

Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 - Příloha 7 : Harmonogram prací

 

 (poznámka – úkoly uvedené kurzívou jsou splněny)

 

Termín Specifikace úkolu Odpovídá
25.8.2006 Koncepce – verze 1 Stoklasová, Svobodová & kol.
25.8.2006-8.9.2006 Připomínkové řízení v NK, projednání na PV NK Stoklasová
8.9.2006 Základ infoportálu SK ČR pod Plone, změna struktury Svobodová, Pospíšilová
11.9.2006 Koncepce – verze 2 Stoklasová, Svobodová & kol.
12.9.2006-30.9.2006 Koncepce – verze 2 – posouzení Expertní radou pro SK ČR  (nutnost aktualizace složení rady) návrh na složení rady (v dostatečném předstihu) a distribuce materiálu: Svobodová, následně procedurální vyřešení odvolání staré rady a jmenování nové – Ježek, Stoklasová
12.-14.9.2006 Prezentace koncepce – verze 2 na Knihovnách současnosti v Seči: pouze obsah a časový harmonogram, ne diskuse!!!, upozornění na termín vystavení koncepce na novém infoportálu  SK ČR a zaslání linku do konference Knihovna 30. 9.2006 + oznámení o zřízení nové konference SK ČR (nebo jiný název) Svobodová
15.9.2006-30.9.2006 Koncepce – verze 3 viz odpovědnost uvedená u jednotlivých úkolů
10.10.2006 Zveřejnění koncepce a otevření připomínkového řízení Svobodová
25.10.2006 Rozeslání dotazníku Stoklasová, Svobodová, Ježek
25.10.2006 Aktualizace zadání podprogramů VISK 5, 7, 8/A, 8/B a 9 – zdůraznění povinnosti přispívání do Souborného katalogu ČR Koordinátor VISK a odborní garanti podprogramů (Richter, Stoklasová, Polišenský, Nová, Svobodová, Bartl)
6.11.-7.11. 2006 Projednání Koncepce Expertní radou pro SK ČR Stoklasová, Svobodová
15.11.2006 Koncepce – verze 4 viz odpovědnost uvedená u jednotlivých úkolů
22.11.2006 Projednání koncepce a výsledků semináře na ÚKR Richter, Stoklasová
Konec listopadu 2006

 

Celodenní seminář ke koncepci za účasti vedení i pracovníků akvizice, katalogizace a služeb zainteresovaných knihoven Lichtenbergová, Svobodová
Prosinec 2006 Vyhodnocení všech připomínek, finální úpravy viz odpovědnost uvedená u jednotlivých úkolů, koordinace Stoklasová
Konec prosince 2006 Koncepce – konečná verze viz odpovědnost uvedená u jednotlivých úkolů, koordinace Stoklasová
Leden 2007 Upozornění komisí podprogramů VISK 5, 7, 8/A, 8/B a 9 a dalších státních institucí přidělujících granty knihovnám na potřebu kontroly přispívání žadatelů o finanční podporu do SK ČR Richter, Ježek

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |