|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2007, číslo 1-2


 

Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 - Příloha 5:  Dotazník

 

Sigla knihovny:

 

Název knihovny:

 

Adresa knihovny:

 

Jméno kontaktní osoby:

 

E-mail kontaktní osoby:

 

1. Je vaše knihovna příjemcem povinného výtisku?

q 1 a) Ano, úplný

q 1 b) Ano, regionální

q 1 c) Ne

 

2.  Přispívá vaše knihovna svými bibliografickými záznamy do Souborného katalogu ČR?

q 2 a) Pravidelně, 1x týdně až 1x za 14 dní

q 2 b) Pravidelně, 1x měsíčně

q 2 c) Nepravidelně, minimálně 4x ročně

q 2 d) Nepravidelně, 2x až 3x ročně

q 2 e) 1x  ročně či méně často

q 2 f) Ne , ale chystá se do SK ČR přispívat od roku 2007

q 2 g) Ne

 

3. Jaké externí zdroje využívá vaše knihovna při katalogizaci?
(Možno zaškrtnout  více variant)

q 3 a) JIB

q 3 b) Souborný katalog ČR

q 3 c) Česká národní bibliografie

q 3 d) Další báze NK ČR

q 3 e) Jednotlivé katalogy jiných českých knihoven (uveďte)

q 3 f) WorldCat

q 3 g) Jiné zahraniční zdroje (uveďte)

q 3 h) Nevyužíváme externí zdroje

 

Jiné zahraniční zdroje

Pokud jste v předchozí otázce vybrali "Jiné zahraniční zdroje", uveďte jaké.:

 


 

4. Jaké externí zdroje využívá vaše knihovna při zjišťování dostupnosti dokumentu, např. pro MVS?
(Možno zaškrtnout  více variant,

q a) JIB                                                                                                

q b) Souborný katalog ČR                                                                   

q c) Souborný katalog SKAT                                                              

q d) Souborný katalog LINCA                                                            

q e) Virtuální souborný katalog MVS Regionální knihovny Karviná  

q f) Katalogy jednotlivých knihoven                                                   

q g) Jiné zdroje (uveďte)                                                                   

 

 

Jiné zdroje

Pokud jste v předchozí otázce vybrali "Jiné zdroje", uveďte jaké.:

 


 

 

 

Průběžné výsledky dotazníkové akce jsou k dispozici:

http://www.caslin.cz/spoluprace/vyhodnoceni-dotaznikove-akce/


 

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |