Logo - Knihovna
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2013, číslo 2

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 
ISSN 1801-5948
 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 

Státní oblastní archiv v Třeboni - obrázek

Státní oblastní archiv v Třeboni

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV

 


 
 

 

 

 

 

 


 

 

počítadlo

Knihovnaplus. 2013, č. 2

tečkaStručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století [Zdenka Bosáková]

ilustrační obrázek

Článek i publikace vycházejí ze zkušeností při systematické rekatalogizaci signaturových řad náležejících knižním kalendářům, ke které v roce 2007 přistoupila Národní knihovna ČR. Impulzem k této změně byly potřeby digitalizace, kdy nebylo z kapacitních důvodů možné pokračovat v dosavadním (výhradně monografickém) způsobu zpracování knižní produkce 19. století. Na určité signaturové řady je proto při zpracování pohlíženo jako na celky, u kterých je však brán zřetel na všechny jejich jednotlivé součásti. S tím souvisí jiné pojetí zpracování než doposud.Na rozdíl od dřívější praxe, kdy byla veškerá knižní produkce 19. století zpracovávána monograficky, jsme přistoupili k popisu knižních kalendářů podle pravidel pro popis pokračujících zdrojů. Následně bylo nutné formulovat určité zákonitosti pro popis, které vyplývaly z povahy kalendářové literatury a ze zásad seriálového popisu. [pokračování...]

tečka Co nabízí TDKIV, aneb, Jak lze pracovat s touto terminologickou databází [Jaroslava Havlová]

ilustrační obrázek

"Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy" neboli TDKIV je oborová výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů z oblasti knihovnictví, informační vědy a souvisejících vědních disciplín. Je ojedinělým elektronickým terminologickým slovníkem v tomto oboru v České republice. Slouží jako pomůcka při studiu i vytváření odborných textů a pro zpřesnění komunikace v knihovnické praxi a v celém spektru informačních věd. Je určena především knihovníkům, informačním pracovníkům a dalším odborníkům z oblasti knihovnictví, informační vědy a souvisejících oborů, také studentům jmenovaných oborů, ale i široké odborné veřejnosti. [pokračování...]

tečka Prezentace knihovních služeb veřejnosti: marketing veřejných knihoven v Nizozemsku [Pavlína Lonská]

ilustrační obrázek

Jádro tohoto příspěvku tvoří zkrácená část diplomové práce Prezentace knihovních služeb veřejnosti: analýza současného stavu veřejných knihovnických služeb v Nizozemsku a v České republice a poznatky ze studijní cesty do Nizozemska2. Cílem diplomové práce bylo porovnání současné prezentace a marketingové komunikace knihovních služeb v nizozemských a českých veřejných knihovnách. Práce sledovala legislativní rámce obou zemí, profesní organizace a jejich marketingové činnosti podporující veřejné knihovny. Příspěvek čerpá zejména z první části práce zabývající se marketingem nizozemských veřejných knihoven. [pokračování...]

tečka Knihovna Evropského parlamentu: Informační služby a produkty pro europoslance [Kateřina Vávrová]

ilustrační obrázek

Cílem Knihovny Evropského parlamentu je dobře informovaný Evropský parlament (dále také EP). Knihovna poskytuje efektivní, profesionální a objektivní informační služby se zvláštním důrazem na poskytování hodnotných informací jednotlivým evropským poslancům. Klienty knihovny jsou kromě poslanců také pracovníci kanceláří poslanců – asistenti, pracovníci sekretariátů parlamentních výborů a další zaměstnanci parlamentu. Knihovna má své služby rozděleny podle segmentů svých klientských skupin. Některé služby jsou otevřené všem uživatelům, jiné jsou vyhrazeny pouze pro poslance a jejich zaměstnance. Knihovna obecně neposkytuje své služby veřejnosti. Na internetu jsou však od roku 2010 zpřístupněny tematické přehledy expertních informací – "Stručně z EP – knihovna" (Library Briefings). Tyto knihovnou zpracovávané dokumenty jsou přístupné ve Veřejném rejstříku dokumentů Evropského parlamentu. [pokračování...]

 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2013
Recenzní řízení
Pokyny pro autory

Kontaktní formulář pro autory
Instrucions for authors  

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny