|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 

 

 

 

KNIHOVNA – Knihovnická revue


 

http://knihovna.nkp.cz

Vydává Národní knihovna ČR

 

Redakční rada:

PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.; Mgr. Tomáš Gec; PhDr. Hanuš Hemola; prof. Andrew Lass; PhDr. Anna Machová; doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.; PhDr. Vít Richter; doc. PhDr. Pavel Rankov; PhDr. Milena Ředinová; PhDr. Radka Římanová; Ing. Martin Svoboda; Sylva Šimsová, M.Phil.

 

Odpovědný redaktor:

PhDr. Vít Richter

tel. 221 663 338

e-mail: vit.richter@nkp.cz

 

Výkonná redaktorka:

Mgr. Renáta Salátová

tel. 736 787 153, 221 663 342

e-mail: renata.salatova@nkp.cz

 

Redakce:

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut

Klementinum 190

110 00 Praha 1

Redakční uzávěrka: 15. 9. 2012

 

Foto: Národní knihovna ČR a archivy autorů

Sazba Vojtěch Gráca

Tisk: Iva Vodáková - DURABO

Vychází 2x ročně v tištěné podobě

Cena: 200 Kč

 

Rozšiřuje, objednávky a předplatné přijímá Oddělení odbytu NK ČR

Centrální depozitář Hostivař

Sodomkova 2/1146

102 00 Praha 10

tel. 281 013 230

e-mail: maria.braunova@nkp.cz

Reg. číslo MK ČR E 6126

© Národní knihovna ČR, 2012

 

ISSN 1801-3252 (tištěná verze)

ISSN 1802-8772 (elektronická verze)

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |