Logo - Knihovna
 
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

téma

handicap

skolni

vyroci

informace

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

english summary

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

 

 

 

 

počítadlo

 

Knihovna plus. 2009, č. 1

tečka  Evropská informační asociace : Elektronický průvodce informacemi z EU [Jitka Hradilová]

 

EIA - LogoPočátky Evropské informační asociace (EIA) spadají do doby dávno před zavedením internetu, kdy na počátku 80. let vznikla z iniciativy knihovníků Evropských dokumentačních středisek ve Spojeném království Asociace knihovníků Evropských dokumentačních středisek. V roce 1990 byla tato Asociace otevřena všem zájemcům z řad odborníků a institucí z oblasti tzv. "evropských informací" nejen v Evropě, ale i na celém světě, a pod vedením Iana Thomsona, významného informačního specialisty působícího na Univerzitě v Cardiffu, přeměněna v Evropskou informační asociaci. V současné době, kdy již přestala být problémem dostupnost a vyhledávání informací z oblasti evropské integrace, existuje problém jiný, a to nezájem mezi občany o informace o Evropské unii, který brání rozumné a smysluplné diskusi o problémech Evropské unie.EIA se proto snaží nejen poskytovat objektivní informace o Evropské unii, ale také odborně posuzovat její činnost, i když si nečiní nárok na jediný správný výklad těchto otázek
  [pokračování...]

tečka  Využití nástroje WebRatio k návrhu webové aplikace [David Konopáč]

Ilustrační obrázekWeb Modeling Language (WebML) je metodologie pro vytváření webových aplikací (jinými slovy dynamických webových stránek) – od jejich návrhu, přes testování až po údržbu. Metodologie obsahuje vlastní grafický jazyk a pro textové vyjádření používá jazyk XML.
WebML je teoretický model, zatímco WebRatio je jeho praktická implementace (v současné době jediná, která existuje). WebRatio obsahuje editor modelů WebML a generátor webových aplikací, které vytváří na jejich základě. Tvůrce webové aplikace tedy nejprve pomocí CASE nástrojů WebRatia vytvoří modely WebML a poté z nich nechá vygenerovat webovou aplikaci. [pokračování...]

tečka Geneze Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF [Jiří Kratochvíl]

Ilustrační obrázekNení pochyb, že zejména ve světě vědecko-výzkumném mají nejvyšší hodnotu aktuální poznatky a že se s nimi výzkumní pracovníci potřebují obeznámit, má-li být jejich výzkum co nejefektivnější. Tato potřeba logicky klade nároky na maximálně přívětivý přístup k těmto informacím, který v současnosti uspokojují především elektronické informační zdroje (EIZ), zvláště pak online databáze. Povinností nás – informačních pracovníků – je nejen vědcům, ale i jejich budoucím kolegům – současným studentům – zpřístupnit EIZ a obeznámit je s možnostmi jejich využití. Splnit tento úkol jsme se pokusili v Knihovně univerzitního kampusu Masarykovy univerzity (KUK) a Ústřední knihovně Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (ÚK PřF), kde jsme po roční přípravě vydali elektronickou publikaci Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF, která obsahuje interaktivní průvodce základními lékařskými a přírodovědnými databázemi. [pokračování...]

 
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus - 2009, číslo 1

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Ústav pro jazyk český - obrázek

Internetová jazyková příručka
 

 


Paměť národa - obrázek

Encyklopedie: on-line slovník náboženství, filozofie a dalších humanitních oborů
 

 


logo

Archiv Times (1785-1985)

 

 


Paměť národa - obrázek

iLiteratura - portál informací a recenzí o literatuře české a světové

 

příspěvky zasílejte na adresu

redakce

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek

Knihovna plus 1
uzávěrka 10.2.2010, publikování březen 2010
Knihovna 1
uzávěrka 10.5.2010, vydání červen 2010
Knihovna plus 2
uzávěrka 10.8.2010, publikování září 2010
Knihovna 2
uzávěrka 10.11.2010, vydání prosinec 2010