|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2012, ročník 23, číslo 2,  s.  3-4


 

Renáta Salátová

Vážení čtenáři,

 

dovoluji si vám představit nové číslo časopisu Knihovna, které je tematicky rozmanité, proto věřím, že každý z vás v tomto čísle najde něco, co ho zaujme.

Blok recenzovaných příspěvků obsahuje tentokrát pět příspěvků. Prvním z příspěvků, jenž napsala Anna Vyčítalová, je Informační gramotnost ve zdravotnictví se zaměřením na rozvoj informační gramotnosti pacientů. Autorka v něm popisuje nejen informační gramotnost v oblasti zdravotnictví, ale hlavně informační gramotnost samotných pacientů v našich i zahraničních podmínkách. Každý z nás se přece může ocitnout v roli pacienta.

Následuje příspěvek Dokumenty pro uživatele se zrakovým postižením v kontextu knihovní a informační vědy, s podtitulem: od zkoumání uživatelů a tvůrců informací k bibliografickému univerzu od Jiřího Stodoly, v němž se autor zabývá problematikou dokumentů určených zrakově postiženým uživatelům. Tato problematika je zasazena do rámce knihovní a informační vědy.

Prostředním článkem bloku je Dlouhodobá ochrana a zpřístupnění dat z webových archivů: WebArchiv Národní knihovny České republiky od Zuzany Kratochvílové. Autorka zde analyzuje například problematiku metadat pro webové archivy.

Ve čtvrtém příspěvku nás jeho autor Marek Fišer seznamuje s Digitální knihovnou Kramerius a jejím využíváním studenty historických věd. Autor se nezaměřil na digitální knihovnu Kramerius jako takovou, ale na uživatelský pohled studentů a doktorandů historických oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Příspěvek je doplněn množstvím tabulek a grafů.

Tento blok uzavírá článek Nový nástroj pro monitorování fyzického stavu knihovních fondů, kde se kolektiv autorů pod vedením Petry Vávrové zaměřuje na problematiku novodobých knihovních fondů, na popis metodiky průzkumu fondů a využití databáze Registr digitalizace a statistických údajů v praxi. Databáze je popsána z hlediska funkce, detailně jsou uvedeny parametry, které se doplňují do formuláře při průzkumu dokumentu, i aplikace výsledků průzkumu pro praktické využití.

bloku Knihovny a informace doma a ve světě naleznete dva příspěvky. Prvním příspěvkem, jehož autorkou je Ivana Kafková, je Průzkum fondů starých tisků a rukopisů fakultních knihoven Univerzity Karlovy v Praze. Autorka zde podává informace o stavu rukopisů, starých tisků a vzácných fondů v knihovnách Univerzity Karlovy. Mimo jiné přibližuje metody průzkumu těchto fondů.

Druhým příspěvkem je Standard Handicap Friendly od Evy Cerniňákové, kde autorka analyzuje a popisuje nedávno zveřejněný dokument, který vznikl v rámci organizace SKIP ČR. Autorka nás provází tematickými okruhy, jako jsou požadavky na obecná opatření, personál, fond a služby, technické a materiální podmínky, webové stránky, pořádání akcí, spolupráci a propagaci a integrační aktivity související s otázkami rovného přístupu handicapovaných uživatelů k informacím a službám knihoven.

Další částí časopisu jsou dvě recenze: na sborník Knyžkova ta rukopysna kul‘tura: istorija, metodolohija, džerel‘na baza. L’viv: Centr nezaležnych istoryčnych studij a publikaci od Ladislava Kurky Architektura knihoven.

Číslo uzavírá rubrika krátkých výtahů z odborných článků – Novinky zahraniční knihovnické literatury. Tentokrát je zaměřena na téma velkých národních projektů přijatých v posledních letech ve Francii, které jsou zastřešeny programem vytvoření rozsáhlé infrastruktury vědy a výzkum TGIR.

Toto číslo dostanete do rukou v době adventní, tedy v období, kdy bilancujeme celý rok, a zároveň se těšíme na vánoce a příští rok, proto bych vám všem chtěla popřát za sebe i celou redakční radu hlavně hodně zdraví a dobré vykročení do nového roku 2013.

Renáta Salátová
výkonná redaktorka

 

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |