| úvodní stránka |  |index autorů |  | index názvů |  | index témat |

 

Knihovna plus - logo
   
 

2010, číslo 1 – obsah

 
HISTORIE A SOUČASNOST

tečka Databáze českých literárních osobností (CLO) [Dominik Budský]

tečka Právní tisky barokní doby na příkladu Johanna Jakuba Weingartena [Mgr. Lubomír Novotný]

tečka Knihovní celky  [Mgr. Alena Petruželková]

tečka České antikvariáty po revoluci a vliv internetu na antikvární trh [Jan Schick]

tečka Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v  Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky [Martina Orosová]

tečkaInovace přístupu ke správě archeologického informačního bohatství s důrazem na počítačovou podporu organizačních procesů [Olga Lečbychová; Milan Jindáček]

tečka Projekt ATHENA [Kateřina Salonová]

tečka Příběh architektury digitálního věku  [Jan Benda]

tečka Digitalizácia informačného fondu z oblasti spracovania drevnej hmoty – praktické skúsenosti  [Alena Zuzánková]

tečka Vliv trendů systémů organizace znalostí na vývoj Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně [Ctibor Škuta; Kristýna Kožuchová]

tečka Úvod k linked data  [Jindřich Mynarz; Jan Zemánek]

tečka BLAKEMAN, Karen. Google Is Not Enough  [Anežka Poljaková]

tečka Informační chování sluchově postižených [Eva Šebestová]

tečka Právní aspekty digitálních knihoven pro zrakově postižené [Jiří Stodola]

tečka K některým autorskoprávním otázkám činnosti knihoven v současnosti [Zdeněk Matušík]

tečka Autorské právo a digitální knihovny : osiřelá díla [Adéla Faladová]

Konference, semináře

tečka Knihovnické minimum jako e-learningový kurz [Kateřina Byloková]

tečka Nový katalog OPAC 2.0  [Alena Kubátová]

INFORMACE, RECENZE

tečka BYKE, Suzanne; LOWE-WINCENTSEN, Dawn. A  leadership primer for new librarians : tools for helping today's early-career librarians to become tomorrow's library leaders [Eva Bartůňková]

tečka LEITNER, Gerald. Für eine europäische Bibliothekspolitik Bericht zur Internationalen Bibliothekskonferenz "A Library Policy for Europe", Wien Mai 2009 [Vincenc Streit]

 
 

| nahoru | | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |