Logo - Knihovna
 
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

aktuality

informace

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 


 

 

 

 

 

počítadlo

 

Knihovna plus. 2006, č. 1

tečkaKdo je Ryhor Baradulin? [Františka Sokolová]

Baradurin - ObálkaU příležitosti nominace Ryhora Baradulina na Nobelovu cenu za literaturu se Národní knihovna České republiky rozhodla vydat výbor z jeho díla. Publikace sbírky básní sice představuje zdánlivě určité vybočení z profilu tohoto nakladatelství, ale ve skutečnosti jde o krok logický. Součástí Národní knihovny je totiž i světoznámé slavistické pracoviště - Slovanská knihovna, která se mimo jiné zabývá propagací slovanských literatur. A součástí jejích knižních fondů je rovněž rozsáhlá kolekce běloruské literatury, díky níž bylo možné sestavit reprezentativní výbor z díla jednoho z nejvýznamnějších a nejznámějších běloruských básníků. Vydání této knihy je zároveň gestem naší solidarity s nezávislou, svobodnou a demokratickou běloruskou kulturou, jejímž je Ryhor Baradulin představitelem.   [pokračování...]


tečkaVývoj evropského vydavatelského práva (S přihlédnutím k vydavatelské praxi ve Francii)  [Emmanuel Pierrat]

Emmanuel PierratV oblasti evropského vydavatelského práva vyniká nade všechny dohody v praxi jedna. Je to Bernská úmluva, která zajišťuje dílům nejvyšší stupeň ochrany a přistoupilo k ní nejvíce zemí.

Vydavatel, který se táže na rozsah svých práv v zahraničí (respektive na ochranu děl, jejichž práva vlastní apod.) nebo na ochranu, jíž se dostane ve Francii zahraničnímu dílu, tak musí nejdříve ze všeho zjistit, zda daný stát podepsal Bernskou úmluvu. Pokud tomu tak není, musí vydavatel pátrat po případných jiných mezinárodních dohodách, k nimž stát přistoupil: po Univerzální dohodě nebo dvoustranné smlouvě s Francií. V případě, že nelze žádnou takovou dohodu aplikovat, je nutno použít zákon o reciprocitě z roku 1964. Existují rovněž další mezinárodní dohody, k nimž se Francie zavázala (Montevidejská úmluva, Vídeňská dohoda apod.), které se však v současné době z nejrůznějších důvodů nepoužívají. Zvláštní případ představuje Římská dohoda. [pokračování...]


tečka Vývoj institutu právo povinného výtisku 2: právo povinného výtisku v Československé republice   [Ladislav Michael Wallis]

knihy a paragrafyDne 28. října 1918 byla tzv. recepčním zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, prohlášena kontinuita právního řádu a Československá republika tak přejala stávají úpravu práva povinného výtisku. Tím zůstala legislativa pro české země nedotčena.

Odlišná situace byla na Slovensku a Podkarpatské Rusi – tam platila ustanovení čl. zák. XXXV/1897, o Uherském statistickém ústředním úřadě, a čl. zák. XLI/1897, o zasílání povinných výtisků tiskovin sloužících vědeckým účelům, která jako příjemce vždy jednoho povinného výtisku určovala Uherské národní muzeum, Uherskou vědeckou akademii a Uherský statistický ústřední úřad v Budapešti; ust. § 7 odst. 1 věty druhé, odst. 2 a § 27 odst. 2 čl. zák. XIV/1914, o tisku, pak jako dalšího příjemce určovalo státní zastupitelství.  [pokračování...]

 

 
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

2006, č. 1

2006, č. 2

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 

Digitální archiv Jihočeských archivů

 

Evropská digitální knihovna

 

Informační centrum České zemědělské univerzity v Praze

 

Digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci

 

příspěvky zasílejte na adresu

redakce

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek