| úvodní stránka |  |index autorů |  | index názvů |  | index témat |

 

Knihovna plus - logo
   
 

2006, číslo 2 – obsah

 
HISTORIE A SOUČASNOST

Ladislav-Michael Wallis - Vývoj institutu právo povinného výtisku:

tečkaČást 3. Právo povinného výtisku za protektorátu

tečkaČást 4.  Poválečná úprava práva povinného výtisku

tečkaČást 5.  První samostatná právní úprava povinnosti odevzdávat povinné výtisky ve vztahu k neperiodickým publikacím – zákon ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích

tečkaČást 6. Samostatná právní úprava povinnosti odevzdávat povinné výtisky ve vztahu k periodickému tisku – zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

tečka Masarykův ústav v proměnách času  [Josef Tomeš]

INFORMACE

tečka  Knihovna v kapradí  [Daniel Přibyl]

tečka Změna je život aneb Proměny ročenky o divadle v České republice  [Zuzana Jindrová]

 
 

| nahoru | | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |