Logo - Knihovna
 
 

rubriky (obsah čísla)

informace

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna plus. 2005, č.  1

tečka Vyhledávače: současné problémy a trendy vývoje [Petr Boldiš]

vyhledávačeNejrozšířenější technikou vyhledávání informací na internetu je v současnosti bezesporu používání tzv. vyhledávačů (search-engines). V době, kdy se odhaduje datový objem informací na internetu přibližně na 0,532 exabytů, jsou zatím jedinou technologií schopnou zachytit alespoň jejich část.  Jde o populární, ale velmi nedokonalou službu, od které se očekává mnohdy víc, než je skutečně schopna dát. Přes veškerou snahu o technická vylepšení je používání vyhledávačů stále spojeno s řadou problémů, které jsou tématem tohoto článku. [pokračování...]
 

tečka i2010: Digitální knihovny

i2010 - logoV dopise ze dne 28. dubna 2005 adresovaném Komisi a předsednictví Rady podpořilo šest hlav států a předsedů vlád vytvoření virtuální evropské knihovny, jejímž cílem by bylo zpřístupnění evropských kulturních a vědeckých záznamů všem. Komise tento plán uvítala a přispěje k němu prostřednictvím své hlavní iniciativy i2010 týkající se digitálních knihoven. Toto sdělení nastiňuje představu, ze které vychází iniciativa "digitální knihovny", a představuje její základní stavební kameny. Současně tvoří první prvek této iniciativy a zabývá se digitalizací, dostupností on-line a uchováním našeho kulturního dědictví v digitální podobě. Sdělení analyzuje problémy na cestě k dosažení plného kulturního a hospodářského potenciálu a navrhuje první soubor akcí, které přispějí k překonání stávající roztříštěnosti úsilí v Evropě.  [pokračování...]

tečka Knihovnická konsorcia ve světě [Hana Novotná]

konsorciumZpůsoby spolupráce knihoven jsou ve světě často diskutovaným tématem, kterému je přikládána velká důležitost. Přechod od soběstačnosti jednotlivých knihoven k různým modelům spolupráce je považován za jednu z cest, jak nadále udržet knihovny na trhu informací. Informační technologie podstatně změnily způsoby, jimiž mohou knihovny sdílet své fondy nebo získávat přístup k různým informačním zdrojům. Žádná knihovna si dnes již nemůže dovolit čelit technologickým nebo ekonomickým překážkám sama. Účast knihovny v jednom nebo v několika konsorciích přináší nejen úsporu finančních prostředků, ale hlavně rozšiřuje nabídku informačních zdrojů nad rámec fondů, které jsou v knihovně fyzicky přítomny. To vede k lepšímu uspokojování potřeb uživatelů, což je zajisté konečným cílem spolupráce knihoven.  [pokračování...]


tečka Nové verze nástrojů Jednotné informační brány

JIBOd října 2005 funguje Jednotná informační brána ve zcela nové podobě. Je postavena na nových verzích nástrojů, které v JIB používáme - MetaLib v3 a SFX v3. Nová JIB přináší vylepšené uživatelské rozhraní, které by mělo zajistit snazší a pohodlnější prohledávání katalogů a databází. JIB se nyní rozšiřuje o množství nových informačních zdrojů, přehlednější nabídku přidaných služeb SFX a seznamy dostupných elektronických časopisů. [pokračování...]

 

tečka Vývoj institutu právo povinného výtisku (1)  [Ladislav Michael Wallis]

knihy a paragrafy

Povinnost vydavatelů odevzdávat povinný výtisk vydaných publikací se poprvé v dějinách objevuje v roce 1537 ve Francii, později ve Velké Británii a v Německu. Rakousko se k těmto státům přidává roku 1781. Zpočátku odevzdávání povinného výtisku vedle uchovávání a zpřístupňování informací především pomáhalo cenzuře; v meziválečném období začala tato role ustupovat do pozadí a dnes povinný výtisk slouží výhradně konzervačním, bibliografickým, studijním a vědeckým účelům s cílem trvale uchovat a zpřístupnit budoucím generacím vydané publikace jako součást národního kulturního dědictví… [pokračování...]

 
tableholder - obrázek
Logo - Knihovna plus č. 1, 2005
tableholder - obrázek

2005, č. 1

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 

 

Jenský kodex

Manuscriptorium (Jenský kodex)

 

příspěvky zasílejte na adresu

redakce

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek

 

 


česká elektronická knihovna

Plnotextová databáze české poezie 19. století

Obrázek - mapy - Olomouc

Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci