Logo - Knihovna
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2012
Recenzní řízení
Pokyny pro autory

Kontaktní formulář pro autory
Instrucions for authors  

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

konference

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

počítadlo

Knihovna plus 2012, č. 1

tečkaZkušenosti služeb Národní knihovny s centrálními indexy a web-scale discovery systémy [Jindřiška Coufalová, Karolína Košťálová, Petra Šťastná]

Jedním z cílů národního projektu Jednotné informační brány (dále JIB) byla od počátku integrace heterogenních zdrojů a poskytnutí paralelního vyhledávání v těchto zdrojích, které v současnosti probíhá převážně na základě protokolu Z39.50. Je zřejmé, že žádná technologie nemá navěky zajištěné své místo, u každého technického řešení je možné nalézt slabinu. Při paralelním vyhledávání může např. působit komplikace, pokud poskytovatel některého zapojeného zdroje změní jeho konfiguraci, přístupová práva, adresu nebo pokud je jeho z-server pravidelně přetížen. Tyto všechny drobné nepříjemnosti mohou u uživatelů zvyklých na vždy dokonalý a vše znalý Google vyvolávat nechuť potýkat se s takovým zdrojem opakovaně, raději se rozhodnou opustit služby knihovny. Alternativou k systémům získávajícím data na základě federativního vyhledávání se v posledních letech stala řešení označovaná jako "web-scale discovery system", která jsou uživatelsky přívětivá, respektují požadavky Webu 3.0 a především v jednom rozhraní integrují pokud možno všechny zdroje knihovny, počínaje knihovními katalogy a konče elektronickými zdroji.  [pokračování...]

tečka Xerxes : Portál informačních zdrojů [Ondřej Fabián, Petr Holík]

ilustrační

Před třemi lety Knihovna UTB ve Zlíně do svých služeb úspěšně implementovala technologii SFX. Uživatelům tak tato technologie velmi zjednodušila a usnadnila práci s elektronickými informačními zdroji, které knihovna poskytuje. Do budoucna jsme však našim uživatelům chtěli nabídnout technologii, která by dynamicky zvýšila uživatelský komfort. Knihovna UTB poskytuje pro své uživatele bohatou a do jisté míry i unikátní kolekci licencovaných zdrojů od mnoha prestižních producentů. Nevýhodou jednotlivých zdrojů je různorodost uživatelského prostředí. Akademický pracovník nebo student, který má zájem o rešerši k řešené problematice, musí mít přehled o dostupných databázích a v každé z nich se zorientovat. Právě značná heterogenita jednotlivých databází bývá častou příčinou komplikací při nalezení relevantních dokumentů. Dalším krokem pro zefektivnění vyhledávání v elektronických zdrojích tedy byla instalace kvalitního federativního vyhledávače, který by umožnil prohledávání více zdrojů najednou. [pokračování...]

tečka Elektronické informační zdroje pro pedagogiku dostupné v prostředí WWW [Vladimíra Bendová]

Trendem posledních desetiletí je masivní nárůst produkovaných informací. Tento jev se samozřejmě týká i informací publikovaných v sociálních a humanitních vědách, tedy i v pedagogice. Život v informační společnosti založené na využívání informačních a komunikačních technologiích vyžaduje dobrou orientaci v elektronických informačních zdrojích. Jejich význam v oblasti vědy a výzkumu vzrůstá z důvodu snadné přenositelnosti elektronických dat, zrychlování komunikačního cyklu ve vědě, což znamená rychlejší a levnější distribuci nových poznatků. Další silnou stránkou elektronických informačních zdrojů je jejich schopnost komprimovat a hodnotit informace. Příkladem mohou být článkové nebo citační databáze. Nelze opomenout ani ekonomickou výhodnost elektronického publikování, která je spojena se snazším přístupem uživatelů k daným informacím. [pokračování...]

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2012, číslo 1

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 


ČVUT - obrázek

C.E.E.O.L. - databáze článků z odborných periodik

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV