|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2011, ročník 22, číslo 1,  s.  3


 

 

 StoklasováVážení čtenáři,

první číslo Knihovny 2011 přináší v rámci svých tradičních bloků řadu příspěvků z různých oblastí našeho oboru i z oborů hraničních.

Blok recenzovaných příspěvků začíná příspěvkem Petra Škyříka a Michala Lorenze Znalostní a metodický portál Knihovna.cz. Článek popisuje portál Knihovna.cz, který společně s partnery vytváří Kabinet informačních studií a knihovnictví v Brně. Kromě základních teoretických východisek přináší popis vize praktického fungování portálu i jeho členění na jednotlivé subsystémy. Následující příspěvek Jiřího Stodoly Knihovny pro čtenáře se zrakovým postižením v České republice se zabývá nesprávným dualismem v oblasti poskytování informací osobám se zrakovým postižením v institucích, které se formálně dělí na knihovny a "neknihovny". Upozorňuje na negativní dopady tohoto dualismu a hledá cesty k jeho překonání. Hlavní bariérou je podle autora článku platná legislativa. Blok recenzovaných příspěvků uzavírá článek Evy Cerniňákové Služby veřejných knihoven uživatelům se speciálními potřebami zaměřený na problematiku přístupu k informacím pro uživatele se speciálními potřebami ve veřejných knihovnách. Skupiny uživatelů jsou zde chápány v širším pojetí a v závěru jsou uvedena stručná doporučení pro veřejné knihovny v oblasti práce se znevýhodněnými uživateli. V bloku Knihovny a informace doma a ve světě mne v souvislosti s novou Strategií rozvoje NK ČR v letech 2011-2016 navazující na Koncepci rozvoje knihoven ČR v letech 2011-2014 (a zejména pak při představě nepochybně nelehkého zavádění těchto krásných vizí do praxe) velmi zaujal příspěvek Radky Římanové Měnící se knihovna…, vycházející z teorie změn v osmi krocích, kterou prezentoval John P. Kotter formou didaktických příkladů v knize Srdce změny. Zabývá se teorií managementu, dobrými příklady dosažení kýžených změn a jejich praktickým (ne)naplňováním v českých knihovnách. Velkou příležitost autorka spatřuje v realizaci nové Koncepce rozvoje knihoven ČR v letech 2011-2014. Příspěvek Marcina Dzewieckieho a Jana Gosiewskieho Veřejné a školní knihovny v rámci společenského vzdělávání je věnován problematice veřejných i školních knihoven, jejich historii, současnému působení i nutnosti jejich transformace, která se neobejde beze změn společenských, kulturních, ale i politických. V bloku Konference stojí za povšimnutí příspěvek Digitalizace evropského kulturního dědictví. Jedná se o výtah ze zprávy "Rady moudrých" (Comité des Sages) s názvem Nová renesance, kterou rada předložila v lednu 2011 Evropské komisi. Vyzývá v ní členské státy Evropské unie, aby věnovaly větší pozornost digitalizaci knihovních, archivních a muzejních sbírek a jejich zpřístupnění prostřednictvím internetu. Jedná se o zásadní materiál, který lze doporučit k přečtení v úplnosti. Nabídku doplňují rubriky Recenze a Novinky zahraniční knihovnické literatury. Jménem redakční rady Vám přeji příjemné letní měsíce s Knihovnou. Bohdana Stoklasová předsedkyně redakční rady  

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |