|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2008, ročník 19, číslo 2,  s.  3


 

 

 

Vážení čtenáři,
Anna Machová - obrázektoto číslo „Knihovny“ uvádíme příspěvkem na téma, které je velmi aktuální a jeho brzké řešení nanejvýš naléhavé: jak zákonem upravit povinné odevzdávání (archivaci) dokumentů šířených v prostředí internetu, zejména webu, a uchovat tak národní produkci elektronických publikací v národním webovém archivu, ale také zajistit rovný přístup k ní odborné i laické komunitě.

K historii se naopak obrací obsáhlý článek o vývoji jedné z nejzajímavějších technických knihoven v našem státě – Technické knihovny v Brně, dnes součásti Moravské zemské knihovny.

K problému dlouhodobé archivace digitálních dat se vrací příspěvek zaměřený na důvěryhodnost digitálních repozitářů a na nástroj nazvaný DRAMBORA, který byl vyvinut v rámci mezinárodního projektu Digital Preservation Europe a na jehož vývoji a testování se podílela také Národní knihovna ČR. DRAMBORA umožňuje institucím provádět interní audity repozitářů a kontrolovat tak jejich stav a podmínky, v nichž fungují, aby dostály požadavku důvěryhodnosti.

Začínáme si více všímat problému poskytování knihovních a informačních služeb uživatelům s různými druhy postižení. V minulém čísle Knihovny jste si mohli přečíst článek slovenského autora N. Végha o úspěšných realizacích Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči. Pro toto číslo jsme připravili tři příspěvky: o mezinárodním průzkumu poskytování služeb knihoven zrakově postiženým, který zaštítila IFLA, o problému dostupnosti webu pro postižené a o komplexním průzkumu služeb knihoven pro zrakově znevýhodněné, který byl v daném rozsahu v ČR proveden vůbec poprvé. Jak ukázal tento průzkum, situace v České republice není ideální, proto se tematice handicapu budeme věnovat i nadále (včetně internetové Knihovny Plus).

Věnujeme se také školním knihovnám v České republice – stručné rekapitulaci jejich vývoje, novým aktivitám směřujícím k jejich modernímu fungování jako studijních a informačních center škol, spolupráci školních a veřejných knihoven v zájmu pozvednutí informační gramotnosti i celkové kultivaci mladých lidí.

Příspěvek k výročí je tentokrát věnován zakladatelce moderní české knižní grafiky, významné české malířce a grafičce Zdence Braunerové, od jejíhož narození uplynulo v roce 2008 150 let.

Číslo doplňují dvě recenze, informace o pražské mezinárodní konferenci na velmi důležité téma interakce člověka a počítače (HCI – Human Computer Interaction) a tradiční rubrika krátkých výtahů z odborných článků – Novinky zahraniční knihovnické literatury.

Anna Machová
výkonná redaktorka

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |