Logo - Knihovna
 
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

téma

handicap

handicap

vyroci

informace

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

  

 

 

 

počítadlo

 

Knihovna. 2008, roč. 19 č. 2

tečka  Technická knihovna v Brně (1899 – 1958)  [Brigita Exelová]

Ilustrační obrázekRok 2008 je pro brněnské knihovnictví rokem 200. výročí založení Univerzitní vědecké knihovny, která v současnosti představuje dominantní složku Moravské zemské knihovny. Rok 2008 je současně rokem 50. výročí vzniku Moravské zemské knihovny. Na jeho sklonku uběhne padesát let od sloučení tří brněnských vědeckých knihoven, dvou vědeckých knihoven specializovaných a vědecké knihovny všeobecné, již zmíněné Univerzitní vědecké knihovny, do jedné instituce – do Státní vědecké knihovny Brno, nynější Moravské zemské knihovny. Jednou z dvojice specializovaných vědeckých knihoven, před padesáti lety institucionálně zastřešených Státní vědeckou knihovnou, byla do té doby na všeobecném knihovnictví nezávisle se rozvíjející technická knihovna.  [pokračování...]

tečka Proč jsou české digitální repozitáře nespolehlivé?  [Jan Hutař]

Ilustrační obrázekV rámci repozitáře, zvláště pokud se jedná o certifikovaný důvěryhodný repozitář, se počítá s tím, že informace v něm budou uloženy velmi dlouho, přičemž by měly být stále v použitelné, tedy v čitelné podobě, kterou je možno zpřístupnit uživatelům. Vyhovět tomuto cíli není v době překotného vývoje technologií vůbec jednoduché. Technologie se vyvíjejí obrovským tempem, což přináší nejen zastarávání hardwaru, ale hlavně zastarávání softwaru a formátů. Je téměř jisté, že formáty jakýchkoli digitálních dokumentů (text, obraz, video, audio), které jsou dnes rozšířeny a obecně využívány (.doc, .pdf, .mp3, .avi, .jpg apod.), budou v blízké budoucnosti nahrazeny formáty jinými, takže dříve či později může být zpřístupnění současných digitálních dokumentů vážným nebo dokonce neřešitelným problémem. [pokračování...]

tečka Budou weby veřejné správy skutečně přístupné? [Hana Bubeníčková, Radek Pavlíček]

Ilustrační obrázek1. března 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 64/2008, tzv. vyhláška o přístupnosti. Čeho se tato vyhláška týká? Pro koho je její dodržování povinné? Jak zajistit její naplnění? Tyto a mnoho dalších otázek mohou vyvstat, pokud se začnete problematikou přístupnosti a jejím ukotvením v právním řádu zabývat. Přístupný web neslouží jen návštěvníkům s těžkým zdravotním postižením, ale mohou ho lépe používat i návštěvníci s méně obvyklým hardwarovým či softwarovým vybavením, operačním systémem atd. Pokud sečteme všechny tyto skupiny "uživatelů se specifickými potřebami", může se jednat až o 30 % návštěvníků webových stránek. Prioritní skupinou, pro kterou je potřeba se přístupností zabývat především, jsou uživatelé se zdravotním postižením. [pokračování...]

tečka Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné. Informace o průzkumu  [Zlata Houšková, Vladana Pillerová]

Ilustrační obrázek Problematice služeb knihoven pro zdravotně handicapované je v České republice věnováno pouze nemnoho aktuálních statí či odborných prací; většinou jsou to informace o konkrétních realizovaných aktivitách knihoven či vzdělávání v této oblasti. Zobecňující úroveň má několik příspěvků přednesených na konferencích Internet pro osoby s postižením. V roce 2004 vydala Národní knihovna ČR komplexnější práci – sborník, který shrnuje některé poznatky z oblasti služeb veřejných knihoven zdravotně handicapovaným v Evropě a částečně též v ČR (česká legislativa, pohled odborníků na potřeby lidí s jednotlivými zdravotními handicapy, příklady služeb handicapovaným ze zahraničí i ČR).  [pokračování...]

 
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2007, číslo 1-2

Knihovna plus. 2008, číslo 1-2

 

rubriky

 

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Ústav pro jazyk český - obrázek

Internetová jazyková příručka
 

 


Paměť národa - obrázek

Encyklopedie: on-line slovník náboženství, filozofie a dalších humanitních oborů
 

 


logo

Archiv Times (1785-1985)

 

 


Paměť národa - obrázek

iLiteratura - portál informací a recenzí o literatuře české a světové

 

příspěvky zasílejte na adresu

redakce

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek